Donatiestop

If you ever get close to a human and human behavior
Be ready, be ready to get confused and me and my here after
There’s definitely, definitely, definitely no logic to human behavior
But yet so, yet so irresistible and me and my fear can
And there is no map uncertain

Björk, human behaviour.

Empathie en respect. De Nederlandse maatschappij in coronatijd.

Een bloemlezing…

“Donatiestop” verder lezen

Practice is the Teacher of all Things

“As time moves on the line will blur. It will no longer seem to be the simplicity of good versus evil, but good versus fools who think they are good.”

Criss Jami, Killosophy

 

The title of this piece is a statement by Julius Caesar and was thus voiced about two thousand years ago. Although science has worn seven-mile boots for the past 2,000 years, the boot size of human wisdom has remained virtually unchanged.

An estimated 750,000 scientific papers on COVID19 and the SARS-CoV-2 virus have been published in the past one and three quarters of a year, with hundreds more being published every day. The vast majority of these consist of experimental studies and modeling studies.

The roar of this digital (pseudo)scientific avalanche is so deafening that it drowns out any reliable and purely scientific sound.

“Practice is the Teacher of all Things” verder lezen

De Praktijk is de Leermeester van alle Dingen

“As time moves on the line will blur. It will no longer seem to be the simplicity of good versus evil, but good versus fools who think they are good.”

Criss Jami, Killosophy

 

De titel van dit stuk is een uitspraak van Julius Caesar, en werd daarmee zo’n tweeduizend jaar geleden gedaan. Hoewel de wetenschap in de afgelopen 2000 jaar zevenmijlslaarzen droeg, is de laarzenmaat van de menselijke wijsheid nagenoeg onveranderd.

In het afgelopen één en driekwart jaar zijn er naar schatting zo’n slordige 750.000 wetenschappelijke artikelen over COVID19 en het SARS-CoV-2-virus gepubliceerd, en er komen nog dagelijks honderden publicaties bij. Het overgrote deel daarvan zijn experimentele studies en modelleringsstudies.

Het geraas van deze digitale (pseudo)wetenschappelijke lawine is zo oorverdovend dat het ieder betrouwbaar en zuiver wetenschappelijk geluid ruimschoots overstemt.

“De Praktijk is de Leermeester van alle Dingen” verder lezen

(Personal) Note to Marion

It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.

Thomas Sowell

 

I have written before about Marion Koopmans’ court jester, Maarten Keulemans.

Now I will address Koopmans herself, triggered by her comment that I do not have a Google Scholar list.

Marion Koopmans does. I don’t.

That is why I will question Marion about her enormous scientific knowledge and skills. About everything that, partly due to her, has happened to our society in the last year and a half. About all the suffering she and her OMT have caused in our society. In all its silliness, ignorance, and arrogance.

“(Personal) Note to Marion” verder lezen

Briefje aan Marion

It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.

Thomas Sowell

 

Ik heb al vaker geschreven over de hofnar van Marion Koopmans, Maarten Keulemans. Nu richt ik me tot Koopmans zelf.

Dit naar aanleiding van haar opmerking dat ik geen Google Scholar lijstje heb.

Marion Koopmans heeft dat wel. Ik niet.

Daarom zal ik Marion bevragen over haar enorme wetenschappelijke kennis en kunde. Over alles wat onze maatschappij, mede dankzij haar, het laatste anderhalf jaar is overkomen. Over alle leed dat zij en haar OMT in onze maatschappij hebben veroorzaakt. In al haar onnozelheid, onwetendheid en arrogantie.

“Briefje aan Marion” verder lezen