Oefening

Ik las een artikel over de NAVO en wat zij zoal in Oekraïne doet. En opeens moest ik lachen. Niet omdat er over dit onderwerp iets te lachen valt, maar omdat ik opeens zo’n 45 jaar terug in de tijd was. Dat maakte me aan het lachen. Weemoed en een glimlach.

Wij hadden thuis op de boerderij een klein driehoekig grasveldje naast de varkensstal. Later kwam er een uitbreiding van de varkensstal en hebben we een huis gebouwd voor mijn oudste broer. Ik heb vele stenen gesleept en cement gedraaid voor de metselaar.

Lees verder “Oefening”

Hoofdstuk 11 – De Huanan Wholesale Seafood Market

 

Zoals uit voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden, vindt er in de loop van 2021 een kentering plaats wat betreft de dominante hypothese over de herkomst van SARS-CoV-2. In 2020 is het nauwelijks mogelijk om de hypothese van een labontsnapping ter sprake te brengen zonder het doelwit te worden van hoon en spot. Dat verandert in de loop van 2021, en ironisch genoeg krijgt de labontsnappingstheorie mede de wind in de zeilen door missie van het WHO-team naar Wuhan, terwijl het beoogde effect van dit team juist was om de zoönose-theorie centraal te stellen. Verder werd dit effect nog verder versterkt door de longread van Nicholas Wade. Toch wordt ook in 2022 zowel in wetenschappelijke kringen als in de mainstreammedia de zoönose-theorie nog steeds als meest waarschijnlijke scenario beschouwd, al moeten de aanhangers van deze theorie erkennen dat een ontsnapping uit het lab in Wuhan niet uitgesloten kan worden.

Zeer waarschijnlijk zien de vier auteurs van het Proximal Origin-artikel, Kristian Andersen, Eddie Holmes, Bob Garry en Andrew Rambaut dit alles met lede ogen aan. Zij zijn er met het Proximal Origin-artikel niet in geslaagd om de hypothese van een labontsnapping definitief van het podium te laten verdwijnen. En dus openen ze een nieuw offensief in de vorm van een viertal wetenschappelijke artikelen die alsnog moeten bewijzen dat SARS-CoV-2 een zoönose is. Het kleine gezelschap wordt daarbij aangevuld met een aantal andere wetenschappers, die bij elk van deze vier studies terugkomen als medeauteur. De belangrijkste en meest vocale daarvan zal ik hier de revue laten passeren.

Lees verder “Hoofdstuk 11 – De Huanan Wholesale Seafood Market”

Klok

 

‘Der Tod ist schon längst da, er sucht sich nur noch einen Parkplatz.’

Het is half negen als hij op wil staan. Maar het lukt hem niet om rechtop te gaan zitten. Vlammende pijn in zijn rechterlies, en hij valt terug op het bed. Nog een keer proberen rechtop te komen, maar ook bij de tweede poging lukt het niet. Opnieuw hevige pijn, alsof iemand een mes in zijn lies zet en het daarna ronddraait. Hij valt terug in het kussen, zweetdruppels van de pijn parelen op zijn voorhoofd. Oude bruine balken boven zijn hoofd, met witte panelen er tussenin. Grauw licht dat door de vale gordijnen de kamer binnenvalt. Een ongewenste indringer, die aankondigt dat er een nieuwe dag in aantocht is. Weer een nieuwe dag. Genoeg dagen gezien, genoeg dagen achter zich gelaten. En dus draait hij de dag de rug toe, voorzichtig, om nieuwe oplaaiende vlammen van pijn te vermijden, en doet zijn ogen weer dicht. Probeert te slapen, maar dat lukt niet meer. Het huis kraakt en zucht vermoeid door de harde wind die om het huis buldert, en ieder gaatje en kiertje gebruikt om het huis binnen te komen.

Lees verder “Klok”

Kajsa de Wrede

War, I despise‘Cause it means destruction of innocent livesWar means tears to thousands of mother’s eyesWhen their sons go off to fightAnd lose their lives
War, Bruce Springsteen

 

Ik volg de oorlog in Oekraïne op de voet. Waarom weet ik niet zo goed. Mogelijk heeft het te maken met mijn fascinatie voor de twee Wereldoorlogen die in de vorige eeuw woedden. De directe aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog, de aanslag van een Bosnisch-Servische student, Gavrilo Princip, op de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw, zou ons duidelijk moeten maken hoe een enkele gebeurtenis razendsnel kan leiden tot een ongecontroleerde kettingreactie, uitmondend in een oorlog die de geschiedenis in zou gaan als ‘de Grote Oorlog’. Meer dan zestien miljoen soldaten vonden de dood op het slagveld, en meer dan 21 miljoen soldaten raakten gewond, vaak met blijvende en ernstige invaliditeit.

Lees verder “Kajsa de Wrede”