Het vaccin van Moderna tegen het SARS-CoV-2-virus

Bijgewerkt: jan 31

Na mijn bespreking van het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus van Pfizer/BioNTech heb ik regelmatig de vraag gekregen of ik hetzelfde wilde doen voor het vaccin van Moderna. Dat zal ik in deze blog doen.

Voor een bespreking van de studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het Pfizer/BioNTech vaccin verwijs ik u naar één van mijn eerdere blogs:

Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus.

De studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus van Moderna werd op 30 december gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) (1). Deze studie toont grote gelijkenissen met de studie naar de werkzaamheid en effectiviteit van het vaccin van Pfizer/BioNTech, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. In zijn algemeenheid maakt de studie van Moderna een betere indruk dan de studie van Pfizer/ BioNTech, zoals ik hieronder zal bespreken.

“Het vaccin van Moderna tegen het SARS-CoV-2-virus” verder lezen

Het Circus van het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)

Dit artikel zou binnenkort verschijnen in Medisch Contact maar ik heb definitief afscheid genomen van dit medium.

Overigens heb ik, zoals eisen voor herregistratie als Medisch Specialist voorschrijven, het afgelopen jaar ook deelgenomen aan dit beoordelingscircus, en bleek op vrijwel alle punten goed of zeer goed te scoren. Niet dat dat er toe doet. Het heeft voor mij niet of nauwelijks waarde. Ik hecht veel aan de mening van collega’s die ik vertrouw en waardeer, maar niet aan anonieme beoordelingen zoals dit bij de IFMS gebeurt.

Mijn kritiek op de IFMS beschreef ik in dit artikel: “Het Circus van het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)” verder lezen

Jan Bonte – neuroloog, bij Mooie Mensen

Dilys Derksen en Jan Bonte bij RTV IJsselmond

Wist u dat Jan Bonte (hij schrijft onder het pseudoniem Jan B. Hommel) opgegroeid is op een boerderij en gastvrijheid kent als geen ander? Wanneer hij het ergens niet mee eens is, steekt hij dat niet onder stoelen of banken. Je weet waar je aan toe bent met hem en hij heeft ook zo zijn eigen kijk op c.o.r.o.n.a. en hoe je om kunt gaan met dit virus. Een klein voorproefje: Want zoals hij zelf zegt: “Laat je niet leiden door angst; maak je eigen afweging welk risico je wel of niet wil lopen; hou op met die idiote mondkapjes, want daar zijn voldoende studies naar gedaan dat het niet werkt en maak je eigen afweging of je wel of niet gevaccineerd wilt worden. Dat is voor een oudere een heel andere afweging dan voor een jongere en laat je goed voorlichten!”

Vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus – Deel 3

Bijgewerkt: jan 23

Vervolg van deel 2:

3. De Economische Arena:

Van 1928 tot 1932 daalt het Bruto Nationaal Product van Duitsland met minstens 25% als gevolg van de Grote Depressie, een daling die nog wordt verergerd door de herstelbetalingen die Duitsland moet doen in het kader van het Verdrag van Versailles. De werkloosheid stijgt van 750.000 mensen in 1928 naar 6 miljoen in het begin van 1932. Het betaalde bedrag aan belastingen per hoofd van de bevolking daalt met 41% en het gemiddelde belastbare inkomen van artsen daalt met 34%.

In 1933 is ongeveer 17% van de Duitse artsen Joods, en eenzelfde percentage artsen met een gecertificeerde privépraktijk die patiënten met een ziektekostenverzekering mogen behandelen is Joods. In de grote Duitse steden is een nog veel groter aandeel van de artsen Joods, in Berlijn bedraagt dit aandeel tussen de 40 en 50%. Om als ‘Joodse arts’ te worden aangemerkt stelt het Deutsches Ärzteblatt dat het volstaat als een van de ouders of grootouders ‘niet-Arisch’ is.

“Vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus – Deel 3” verder lezen

Vaccins tegen het SARS-Cov-2 virus – Deel 2

Vervolg deel 1

En we moeten er zeker voor waken om het intellect niet te verheffen tot onze God. Want hoewel het intellect sterke spieren heeft, heeft het geen persoonlijkheid. Het intellect kan alleen dienen, niet leiden, en het is niet kieskeurig bij de keuze van haar leiders. Deze eigenschap is herkenbaar bij de priesters van het intellect, de intellectuelen. Het intellect heeft een scherp oog voor methoden en gereedschappen, maar is blind voor normen, waarden en doelen. Het hoeft daarom geen verbazing te wekken dat het van de oude op de jonge generatie wordt overgedragen en het heden ten dage een hele generatie heeft aangedaan (9).

Albert Einstein, uit “Het Doel van het Menselijk bestaan”, 1943.

De conclusie van deel 1 van dit artikel is dat het op grote schaal toepassen van de vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus feitelijk een massaal vaccin-experiment is. De onderbouwing voor deze stelling kunt u teruglezen in deel 1 en is rechtstreeks het gevolg van het feit dat het fase-III onderzoek nog niet is afgerond, maar dat door de versnelde toelatingsprocedure door middel van een ‘Conditional Marketing Authorization’ (CMA) van de European Medicines Agency (EMA) de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna al wel beschikbaar worden gesteld voor toepassing op wereldwijde schaal..

Dat betekent mijns inziens dat op deze massaal uitgevoerde vaccinaties tegen het SARS-CoV-2 virus de Verklaring van Helsinki en de Code van Neurenberg onverkort van toepassing zijn. Wat deze Verklaring van Helsinki en de Code van Neurenberg inhouden zal ik in dit artikel bespreken. Vooral is van belang om te bespreken wat de aanloop is geweest voor het opstellen van deze documenten. Daarvoor ga ik terug naar 1933, het jaar dat Adolf Hitler als leider van de NSDAP in Duitsland aan de macht kwam. Ik schets de gebeurtenissen die in dat jaar en in de jaren erna plaatsvonden en waarin vele artsen en academici een bijzonder kwalijke hoofdrol speelden. “Vaccins tegen het SARS-Cov-2 virus – Deel 2” verder lezen