Het vaccin van Moderna tegen SARS-CoV-2

Na mijn bespreking van het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus van Pfizer/BioNTech heb ik regelmatig de vraag gekregen of ik hetzelfde wilde doen voor het vaccin van Moderna. Dat zal ik in deze blog doen.

Voor een bespreking van de studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het Pfizer/BioNTech vaccin verwijs ik u naar één van mijn eerdere blogs:

https://janbhommel.nl/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus/

De studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin tegen SARS-CoV-2 van Moderna werd op 30 december gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM).[1] Deze studie toont grote gelijkenissen met de studie naar de werkzaamheid en effectiviteit van het vaccin van Pfizer/BioNTech, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. In zijn algemeenheid maakt de studie van Moderna een betere indruk dan de studie van Pfizer/BioNTech, zoals ik hieronder zal bespreken.

Lees verder “Het vaccin van Moderna tegen SARS-CoV-2”

Het Circus van het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)

Dit artikel zou binnenkort verschijnen in Medisch Contact maar ik heb definitief afscheid genomen van dit medium.

Overigens heb ik, zoals eisen voor herregistratie als Medisch Specialist voorschrijven, het afgelopen jaar ook deelgenomen aan dit beoordelingscircus, en bleek op vrijwel alle punten goed of zeer goed te scoren. Niet dat dat er toe doet. Het heeft voor mij niet of nauwelijks waarde. Ik hecht veel aan de mening van collega’s die ik vertrouw en waardeer, maar niet aan anonieme beoordelingen zoals dit bij de IFMS gebeurt.

Mijn kritiek op de IFMS beschreef ik in dit artikel: Lees verder “Het Circus van het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)”

Jan Bonte – neuroloog, bij Mooie Mensen

Dilys Derksen en Jan Bonte bij RTV IJsselmond

Wist u dat Jan Bonte (hij schrijft onder het pseudoniem Jan B. Hommel) opgegroeid is op een boerderij en gastvrijheid kent als geen ander? Wanneer hij het ergens niet mee eens is, steekt hij dat niet onder stoelen of banken. Je weet waar je aan toe bent met hem en hij heeft ook zo zijn eigen kijk op c.o.r.o.n.a. en hoe je om kunt gaan met dit virus. Een klein voorproefje: Want zoals hij zelf zegt: “Laat je niet leiden door angst; maak je eigen afweging welk risico je wel of niet wil lopen; hou op met die idiote mondkapjes, want daar zijn voldoende studies naar gedaan dat het niet werkt en maak je eigen afweging of je wel of niet gevaccineerd wilt worden. Dat is voor een oudere een heel andere afweging dan voor een jongere en laat je goed voorlichten!”

Macht en het Geweten van de Wetenschappelijke Medische Gemeenschap.

 

I never saw no miracle of science
that didn’t go from a blessing to a curse.

Sting, If I ever lose my faith in you.

 

Wat ik voorafgaande aan mijn betoog duidelijk wil maken is dat ik geen anti-vaxxer ben. Ik denk dat vaccins bijzonder succesvol zijn geweest in het verminderen van ernstige ziekte en overlijden ten gevolge van enkele virale en bacteriële ziekteverwekkers. Ik heb mijn eigen kinderen gevaccineerd tegen meningokokken serotype-W toen dat vaccin nog niet in het rijksvaccinatieprogramma zat. Ik wist namelijk hoe snel progressief en dodelijk een meningococceninfectie kan verlopen. Zelfs als kinderen de infectie overleven, zullen ze niet zelden ernstig gehandicapt door het leven moeten.

De voorbeelden van polio en pokken (smallpox) spreken het meest tot de verbeelding, maar ook het congenitaal rubellasyndroom (rodehond) kan ernstige gevolgen hebben. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een infectie met het rubellavirus bij het ongeboren kind wanneer een moeder de infectie nog niet eerder heeft doorgemaakt. Dit syndroom wordt in Nederland vrijwel niet meer gezien. Een ander voorbeeld is de mazelen. Zelf zag ik in Duitsland twee adolescenten binnen enkele weken overlijden aan de gevolgen van een Subacute Scleroserende Panencefalitis (SSPE), een late complicatie van een infectie met het mazelenvirus. Jonge mensen takelen hierbij binnen enkele weken af tot een meelijwekkend restje mens, tot niets meer in staat, om daarna te overlijden. Het is iets dat ik nooit meer hoop mee te maken.

Waar ik me grote zorgen over maak betreft het vaccin tegen SARS-CoV-2, is de vanzelfsprekendheid waarmee veel mensen het direct of indirect verplicht stellen van vaccinatie met een nieuwe vaccintechniek accepteren. Een vaccin dat voor een groot deel van de bevolking niet of nauwelijks meerwaarde heeft, en zijn waarde qua effectiviteit en werkzaamheid nog niet bewezen heeft.

Daarover gaat dit artikel.

Lees verder “Macht en het Geweten van de Wetenschappelijke Medische Gemeenschap.”