Het vaccin van Moderna tegen SARS-CoV-2

Na mijn bespreking van het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus van Pfizer/BioNTech heb ik regelmatig de vraag gekregen of ik hetzelfde wilde doen voor het vaccin van Moderna. Dat zal ik in deze blog doen.

Voor een bespreking van de studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het Pfizer/BioNTech vaccin verwijs ik u naar één van mijn eerdere blogs:

https://janbhommel.nl/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus/

De studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin tegen SARS-CoV-2 van Moderna werd op 30 december gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM).[1] Deze studie toont grote gelijkenissen met de studie naar de werkzaamheid en effectiviteit van het vaccin van Pfizer/BioNTech, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. In zijn algemeenheid maakt de studie van Moderna een betere indruk dan de studie van Pfizer/BioNTech, zoals ik hieronder zal bespreken.

Lees verder “Het vaccin van Moderna tegen SARS-CoV-2”

Het Circus van het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)

Dit artikel zou binnenkort verschijnen in Medisch Contact maar ik heb definitief afscheid genomen van dit medium.

Overigens heb ik, zoals eisen voor herregistratie als Medisch Specialist voorschrijven, het afgelopen jaar ook deelgenomen aan dit beoordelingscircus, en bleek op vrijwel alle punten goed of zeer goed te scoren. Niet dat dat er toe doet. Het heeft voor mij niet of nauwelijks waarde. Ik hecht veel aan de mening van collega’s die ik vertrouw en waardeer, maar niet aan anonieme beoordelingen zoals dit bij de IFMS gebeurt.

Mijn kritiek op de IFMS beschreef ik in dit artikel: Lees verder “Het Circus van het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)”

Jan Bonte – neuroloog, bij Mooie Mensen

Dilys Derksen en Jan Bonte bij RTV IJsselmond

Wist u dat Jan Bonte (hij schrijft onder het pseudoniem Jan B. Hommel) opgegroeid is op een boerderij en gastvrijheid kent als geen ander? Wanneer hij het ergens niet mee eens is, steekt hij dat niet onder stoelen of banken. Je weet waar je aan toe bent met hem en hij heeft ook zo zijn eigen kijk op c.o.r.o.n.a. en hoe je om kunt gaan met dit virus. Een klein voorproefje: Want zoals hij zelf zegt: “Laat je niet leiden door angst; maak je eigen afweging welk risico je wel of niet wil lopen; hou op met die idiote mondkapjes, want daar zijn voldoende studies naar gedaan dat het niet werkt en maak je eigen afweging of je wel of niet gevaccineerd wilt worden. Dat is voor een oudere een heel andere afweging dan voor een jongere en laat je goed voorlichten!”

Macht en het geweten van de wetenschappelijke medische gemeenschap.

 

Deze blog schreef ik aanvankelijk als drieluik met de titel: ‘De vaccins tegen SARS-CoV-2’. Wellicht begon ik het te schrijven met de intentie dat het daar over zou moeten gaan, maar zoals wel vaker nam het verhaal een hele andere wending, omdat het de schrijver al schrijvende in een andere richting stuurt. En dus bleek bij het afronden van de serie de titel als een tang op het spreekwoordelijke varken te slaan.

Dat is bij deze gecorrigeerd. Het ging niet alleen over de vaccins, sterker nog, de vaccins waren slechts de inleiding die voerde naar het Neurenberg Tribunaal, de code van Neurenberg en de verklaring van Helsinki. Met als conclusie dat de bescherming van mensen tegen (kwaadwillende) artsen en wetenschappers geborgd moet zijn.

De aanwezige kennis van artsen en wetenschappers beschermt ons niet tegen de onethische en immorele implicaties die uit deze kennis kunnen voortkomen. De wetenschap kent geen moraal, geen ethisch besef en de wetenschap heeft geen geweten, en brengt de beoefenaars ervan dat ook niet bij. Sterker nog, de geschiedenis leert ons dat kennis en wetenschap altijd het gevaar in zich dragen morele en ethische normen en waarden te overwoekeren, in de overtuiging ‘het goede’ te doen, en ‘vooruitgang na te streven’. Dat is het gevaar van de wetenschap. Het is een les die we al lang geleden geleerd hadden moeten hebben, maar die zich keer op keer opnieuw aandient.

Deze blog is misschien niet mijn mooiste blog. Wellicht is het niet mijn beste blog. Maar is wél is het de belangrijkste blog die ik in mijn leven geschreven heb. Men hoeft mijn blog niet te lezen omdat hij mooi of goed is, maar men moet hem lezen wegens de huiveringwekkende gedachte dat de geschiedenis mij in staat stelde om hem te schrijven. En daarom zou iedereen de rol van wetenschappers en artsen in het nationaalsocialistische Duitsland moeten kennen. Daar probeer ik in te voorzien.

Lees verder “Macht en het geweten van de wetenschappelijke medische gemeenschap.”