The Freaked-Out Vaccination State (English Translation)

Updated: 27 May 2021

(The Law of Large Numbers – Part 2)

One of my followers on Twitter, Gert Priem, was so kind to translate my latest blog in English, for which I’m very grateful. Many thanks!

 

“There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics”

 

“You wear guilt like  shackles on your feet,

like a halo in reverse

I can feel the discomfort in your seat,

and in your head, it’s worse”

Halo, Depeche Mode.

 

Commercial companies such as Moderna, AstraZeneca, Janssen & Janssen and Pfizer / BioNTech can of course, only be expected to display their products as beautifully as possible in the pharmaceutical industry’s window, even if the reality has to be slightly embellished and distorted for this. The ultimate goal of these companies is to make a profit, to make a lot of profit, and that includes advertising, which is to emphasize the advantages and cover up the disadvantages. “The Freaked-Out Vaccination State (English Translation)” verder lezen

De Doorgedraaide Vaccinatiestaat.

(De Wet van de Grote Getallen – Deel 2)

“There are three kind of lies: lies, damned lies and statistics”

 

You wear guilt like shackles on your feet

Like a halo in reverse

I can feel the discomfort in your seat

And in your head it’s worse

Halo, Depeche Mode.

 

Natuurlijk kan men van commerciële bedrijven als Moderna, AstraZeneca, Janssen & Janssen en Pfizer/BioNTech niet anders verwachten dan dat zij hun producten zo mooi mogelijk in de etalage van de farmaceutische industrie zetten, ook al moet de realiteit hiervoor enigszins verfraaid en verdraaid worden. Het ultieme doel van deze bedrijven is winst maken, veel winst maken, en daarbij hoort reclame, ofwel het benadrukken van de voordelen en het verdoezelen van de nadelen. Dit is in de medische wereld een bekend gegeven, en is al vele malen beschreven.

“De Doorgedraaide Vaccinatiestaat.” verder lezen

The Vaccination Fiasco (English Translation)

‘Karma police, arrest this man

He talks in math

He buzzes like a fridge

He’s like a detuned radio’

Karma Police, Radiohead 1997

Looking at the current situation regarding SARS-CoV-2, you will see a major fiasco is gradually emerging. Of course, profits are skyrocketing for companies like Moderna and Pfizer/BioNTech, with more than eight million jabs in the Netherlands alone. The number of hospital and ICU admissions is dropping rapidly and Hugo de Jonge is shouting victory, because he believes to have found the way out of the Corona swamp. The fact that numbers were dropping approximately at the same rate in 2020 without vaccination, doesn’t fit into the simple world view of this lost school teacher.

And yet…

“The Vaccination Fiasco (English Translation)” verder lezen

Het vaccinatiefiasco.

‘Karma police, arrest this man

He talks in math

He buzzes like a fridge

He’s like a detuned radio’

Karma Police, Radiohead 1997

Wie de huidige situatie rondom de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2 virus in ogenschouw neemt, ziet dat zich zolangzamerhand een groot fiasco aftekent. Zeker, bedrijven zoals Moderna en Pfizer/BioNTech maken torenhoge winsten, het aantal prikken alleen al in Nederland is inmiddels gestegen tot boven de acht miljoen, het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames daalt snel, en Hugo de Jonge kraait de victorie. Hij meent de uitweg uit het coronamoeras gevonden te hebben. Dat in 2020 alle cijfers zonder vaccin bij benadering even snel daalden, past niet in het simpele wereldbeeld van deze verdwaalde schoolmeester.

En toch…

“Het vaccinatiefiasco.” verder lezen

Humor in de geneeskunde

Heel af en toe plaats ik een gastblog: enerzijds omdat ik enorm vereerd ben door het verzoek. Anderzijds omdat de auteur als co-assistent bij mij de beginselen van de neurologie heeft geleerd, en ik een hele bescheiden bijdrage heb geleverd aan haar opleiding. En in dit geval niet in de laatste plaats omdat ik de blog ontzettend goed vind!

Let ook even op de naam van de auteur. Overigens, deze dame heeft in haar jeugd wel meer dan genoeg Brinta gegeten, en als je dit durft te schrijven, en in staat bent om dit te schrijven, beschik je niet alleen over een kristalheldere en schrandere geest, maar ook over een rechte rug, en een ijzersterk karakter.

Van deze mensen kunnen we er nooit genoeg hebben in de geneeskunde.

“Humor in de geneeskunde” verder lezen