Complex Conspiracies

Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door
You know the pain drifts to days, turns to nights
But it slowly will subside
And when it does, I take a step, I take a breath
And wonder what I’ll find
 
Too much blood, too much hate, turn off the set
There’s got to be something more
When Mohammed, Allah, Buddah, Jesus Christ
Are knocking down my door
I’m agnostic getting God, but man
She takes a female form
There’s no time, no space, no law
We’re out here on our own
 
Guess it’s life, doing it’s thing
Making you cry, making you think
Yeah life, dealing it’s hand
Making you cry and you don’t understand
Life, doing it’s thing
Making you cry now, making you think of
Pain, doing it’s thing
Making you cry yeah, making you sing
 
Don’t say it, don’t say it’s too late
Don’t, don’t say it’s too late (It’s never too late, it’s never too late)
Don’t, don’t say it’s too late (It’s never too late)
Don’t, don’t say it’s too late
The human condition, the big decisions
The human condition, the big decisions

Richard Ashcroft, Check the Meaning

 

For one year and nine months now, I’ve been reading and hearing about “the Great Reset”, which is supposed to be rolled out by the World Economic Forum, headed by Klaus Schwab. It’s something I am not acquainted with, so, until now I haven’t mentioned it. But I do observe that a lot of people are very concerned about that. With them, I share the fear of what the future will bring us. Why? Not for myself. But for my children, who will have to find a safe place in this world after I’m gone. And I want them to live in a safe country, a country where they can breathe freely and not have to be afraid of authoritarian leaders. I don’t want my children to have a totalitarian medical state where they must redeem their “freedom” from those in power by donating their bodies to the government; actually, to the extremely lucrative experiments of Big-Pharma.

“Complex Conspiracies” verder lezen

Complexe complotten

When I’m low, and I’m weak, and I’m lost
I don’t know who I can trust
Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door
You know the pain drifts to days, turns to nights
But it slowly will subside
And when it does, I take a step, I take a breath
And wonder what I’ll find
 
Too much blood, too much hate, turn off the set
There’s got to be something more
When Mohammed, Allah, Buddah, Jesus Christ
Are knocking down my door
I’m agnostic getting God, but man
She takes a female form
There’s no time, no space, no law
We’re out here on our own
 
Guess it’s life, doing it’s thing
Making you cry, making you think
Yeah life, dealing it’s hand
Making you cry and you don’t understand
Life, doing it’s thing
Making you cry now, making you think of
Pain, doing it’s thing
Making you cry yeah, making you sing
 
Don’t say it, don’t say it’s too late
Don’t, don’t say it’s too late (It’s never too late, it’s never too late)
Don’t, don’t say it’s too late (It’s never too late)
Don’t, don’t say it’s too late
The human condition, the big decisions
The human condition, the big decisions

Richard Ashcroft, Check the Meaning

 

Ik zie en hoor sinds een jaar en negen maanden over ’the Great Reset’, waarvan verondersteld wordt dat die door het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab uitgerold wordt. Het is iets waar ik geen verstand van heb en dus heb ik me er tot nu toe niet over uitgelaten. Maar ik zie wel dat er heel veel mensen zijn die zich hier grote zorgen over maken. De angst voor wat de toekomst ons zal brengen deel ik met hen. Waarom? Niet voor mezelf. Wel voor mijn kinderen die na mij een veilige plek in deze wereld zullen moeten zoeken. En ik wil voor hen een veilig land, een land waar ze vrij kunnen ademen en niet bang hoeven te zijn voor autoritaire leiders. Ik wil voor mijn kinderen geen totalitaire medische staat waar ze hun ‘vrijheid’ van de machthebbers terug moeten kopen door het ter beschikking stellen van hun lichaam aan de overheid, maar feitelijk aan de uitermate lucratieve experimenten van Big-Pharma.

“Complexe complotten” verder lezen

Donatiestop

If you ever get close to a human and human behavior
Be ready, be ready to get confused and me and my here after
There’s definitely, definitely, definitely no logic to human behavior
But yet so, yet so irresistible and me and my fear can
And there is no map uncertain

Björk, Human Behaviour.

 

Autonomie, empathie en respect: de Nederlandse maatschappij in coronatijd.

Een bloemlezing…

 

Wethouder van Dalfsen: met abdominale obesitas.

Consequenties aanvaarden.

 

De morele maat nemen. Laarzen. Bruin.

Universitair hoofddocent Gezondheids… recht?

“Donatiestop” verder lezen

Practice is the Teacher of all Things

“As time moves on the line will blur. It will no longer seem to be the simplicity of good versus evil, but good versus fools who think they are good.”

Criss Jami, Killosophy

 

The title of this piece is a statement by Julius Caesar and was thus voiced about two thousand years ago. Although science has worn seven-mile boots for the past 2,000 years, the boot size of human wisdom has remained virtually unchanged.

An estimated 750,000 scientific papers on COVID19 and the SARS-CoV-2 virus have been published in the past one and three quarters of a year, with hundreds more being published every day. The vast majority of these consist of experimental studies and modeling studies.

The roar of this digital (pseudo)scientific avalanche is so deafening that it drowns out any reliable and purely scientific sound.

“Practice is the Teacher of all Things” verder lezen

De Praktijk is de Leermeester van alle Dingen

“As time moves on the line will blur. It will no longer seem to be the simplicity of good versus evil, but good versus fools who think they are good.”

Criss Jami, Killosophy

 

De titel van dit stuk is een uitspraak van Julius Caesar, en werd daarmee zo’n tweeduizend jaar geleden gedaan. Hoewel de wetenschap in de afgelopen 2000 jaar zevenmijlslaarzen droeg, is de laarzenmaat van de menselijke wijsheid nagenoeg onveranderd.

In het afgelopen één en driekwart jaar zijn er naar schatting zo’n slordige 750.000 wetenschappelijke artikelen over COVID19 en het SARS-CoV-2-virus gepubliceerd, en er komen nog dagelijks honderden publicaties bij. Het overgrote deel daarvan zijn experimentele studies en modelleringsstudies.

Het geraas van deze digitale (pseudo)wetenschappelijke lawine is zo oorverdovend dat het ieder betrouwbaar en zuiver wetenschappelijk geluid ruimschoots overstemt.

“De Praktijk is de Leermeester van alle Dingen” verder lezen