De rokende puinhopen van de vaccinatiedrammers

 

Het gebeurt maar zelden dat ik integraal een vertaald artikel overneem als blog, en tot nu toe is dit nog maar een keer gebeurd. Maar dit artikel is werkelijk een feest van herkenning voor alle critici van het vaccinatiebeleid dat in de afgelopen twee-en-half jaar is gevoerd. Alle aspecten wat betreft de dwang en drang die werden toegepast om mensen zover te krijgen zich te laten vaccineren, en die ik in meerdere blogs heb benoemd, passeren in dit artikel de revue. Alle argumenten die wij in het kortgeding en hoger beroep tegen het coronatoegangsbewijs aandroegen, komen in dit artikel aan bod. Dit is de beste samenvatting van alle (meer dan terechte) kritiek op het gevoerde vaccinatiebeleid, en ik heb hier niets aan toe te voegen. Maar er komen ook onderwerpen aan bod, die ik niet of veel minder uitgebreid heb besproken.

Ik denk dat in de (nabije) toekomst zich vele politici, bestuurders, (vermeende) experts, wetenschappers, artsen en journalisten zich diep zullen schamen voor het meewerken aan deze kostbare, zinloze, mensonterende, rechteloze, immorele, onethische en van ieder wetenschappelijke integriteit gespeende strategie ter bestrijding van SARS-CoV-2 en CoVID19. En ook de rechterlijke macht zal zich moeten beseffen dat zij wederom de macht beschermde en niet het recht, en helemaal de burger niet. Bovendien valt het nog maar te bezien of de enorme sociaalmaatschappelijke en economische schade hersteld kan worden, en de ontwikkelingen zoals in dit artikel worden geschetst nog teruggedraaid kunnen worden.

“De rokende puinhopen van de vaccinatiedrammers” verder lezen

Terugblik

Du glaubst, der Regen tut dir nichts
Der Sommer liegt hell auf deinem Gesicht
Blick ins Licht, dein Blick ins Licht
Dein Blick zurück

Herbert Grönemeyer, Blick Zurück

Ik was gek van mijn hond
En hield van mijn katten
Ik hield van het land en mijn vee
Al lijkt dat zo lang gelee

Herinner mij in mijn mooiste dagen
Op de trekker, in de stralende zon
Herinner mij, toen ik samen met Hennie
Alles nog kon.

 

“Terugblik” verder lezen

Inzoomen
Kleur & Contrast