Het Verraad van Trouw

De Verdrietige en Boze Huisarts nogmaals aan het woord:

Trouw doet aan Propaganda:

Op zaterdag 31 oktober 2020 schreef de hoofdredacteur van Trouw, Cees van der Laan, een ‘brief van de hoofdredactie’

https://www.trouw.nl/opinie/er-is-geen-hoofdredactionele-mal-waarin-het-denken-wordt-gestroomlijnd~b5ac91cf/

Hij begint met deze woorden:

‘Als je met zijn tweeën naar een zonsondergang kijkt of vanaf een hoog punt naar één van onze prachtige rivierenlandschappen kun je al van mening verschillen over wat je precies ziet. Er zijn natuurlijk de kleuren van de zonsondergang, de schakeringen in het ­rivierenlandschap en details zoals vissersboten of boerderijen. De beleving van de werkelijkheid, de invulling vanuit je persoonlijke gevoelens en emoties, kan volstrekt anders zijn dan de empirische werkelijkheid.’

Even verderop schrijft hij:

‘De ­afgelopen maanden heb ik veel brieven en mails gekregen van lezers (hoeven niet altijd abonnees te zijn) dat Trouw niet kritisch genoeg zou zijn als het gaat om het ‘relatieve’ gevaar van het coronavirus, het overheidsoptreden in dezen, en de ruimte die we niet zouden bieden aan critici of ­demonstranten.’

én: 

‘Tegelijkertijd kan ik alleen maar vaststellen dat we inmiddels vele honderden artikelen hebben geschreven over deze pandemie, waarbij alle vragen, twijfels, oplossingen, mogelijke medicijnen, vaccins en critici aan bod zijn gekomen. In reacties die ik terugstuur vraag ik bijna altijd om voorbeelden waaruit zou ­blijken dat Trouw deze crisis verkeerd zou verslaan. Vrijwel nooit krijg ik daar een antwoord op.’

Ik heb een abonnement op Trouw en ik ben ruim 20 jaar praktiserend arts. Ik heb de afgelopen maanden regelmatig zaken aangedragen bij de redactie van Trouw, zaken waarvoor ik aandacht miste in de berichtgeving. Vaak kreeg ik geen reactie terug. Soms kreeg ik een reactie terug waarbij werd geschreven ‘binnenkort besteedt onze ombudsman hier aandacht aan’.

Vol verwachting las ik dan wat de ombudsman schreef. Zoals dit op 19 juni 2020:

https://www.trouw.nl/opinie/is-de-krant-wel-onafhankelijk-als-de-koers-lijkt-op-die-van-het-rivm~bd04b0c5/

Of dit begin september:

https://www.trouw.nl/opinie/de-coronamaatregelen-vragen-om-een-onderzoek-van-trouw~b4c5a866/

Daar stond onder anderen (juni):

‘De wetenschapsredacteur stelt dat hij standpunten over corona en besmettingsgevaar, ook als ze van het RIVM komen, voorlegt aan zijn netwerk van virologen en andere experts. Die zijn unaniem uitgesproken negatief over de ‘alternatieve theorieën.’

En in september:

‘In juni dit jaar ondertekenen ruim tachtig mensen die werken of werkten in de zorg, een ‘brandbrief’ waarin ze vraagtekens zetten bij de ernst van ­coronawaarschuwingen en bij de maatregelen, zoals de verplichte anderhalve meter afstand. Ze stellen dat de schade door de maatregelen groot is: psychisch, economisch en voor de (ouderen)zorg. Begin augustus stuurt de groep, die groeit tot duizend ondertekenaars met daarin ook huisartsen en medisch specialisten, de brief naar de Tweede Kamer.

De brandbrief haalt op beide ­momenten niet de krant. Wel krijgt rond die tijd RIVM-criticus Maurice de Hond ruimte in Trouw, net als een ­demonstrante van actiegroep Viruswaarheid, eveneens kritisch op de maatregelen.

En daarna:

‘Waarom krijgt de brandbrief geen aandacht en de ‘andere kant’ wel?

Net als die andere lezers constateert de briefschrijver:

‘de coronaberichtgeving van Trouw is niet evenwichtig.’

Om te concluderen (over waarom een brandbrief van artsen de krant niet haalde):

‘De zorgredacteur die de stringente Schellekens interviewde, wijst erop dat de oud-inspecteur behoort tot een team dat ongevraagd de politiek adviseert. Zijn mening is anders dan in eerdere stukken en dus nieuws. Dezelfde redacteur heeft begin juni de brandbrief van de ‘andere kant’ bekeken. Hij concludeerde op dat moment dat de ondertekenaars niet direct een dwarsdoorsnede van de artsen in Nederland vormden.’

Dus Trouw legt berichten over de coronacrisis eerst voor aan een netwerk van virologen en andere experts. En als die vinden dat een bericht niet passend is om te plaatsen, wordt een bericht niet geplaatst. En artsen die de brandbrief hebben getekend, ik ook, vormen geen dwarsdoorsnede van de artsen in Nederland. Bovendien worden deze artsen op één hoop gegooid met critici van Viruswaanzin. Alsof alle mensen met kritiek dezelfde kritiek hebben.

Ik vind dit best wel schokkend. Voor een krant die zich ‘kwaliteitskrant’ durft te noemen. Heet zoiets niet censuur? En noem je dit niet propaganda, wanneer een krant zich kritiekloos schaart achter de overheid? Artsen zoals Gommers, Kuipers en Van Dissel (recent ook met een interview in Trouw) op het schild hijst en anderen monddood maakt?

Zit Diederik Gommers ook in dit ‘netwerk van virologen en andere experts’? Vandaag op 2 november staat intensivist (IC-arts) Gommers met een foto op de voorpagina van Trouw. Op de foto is hij bezig met een hockeystick en de titel luidt ‘Diederik Gommers mist hockey’.

Plaatsvervangende schaamte bij mij als arts. Diederik Gommers mist zijn hockey. Ik ken inmiddels verschillende mensen die geen geld meer hebben voor sporten. Die hun baan zijn kwijt geraakt. Die depressief zijn geraakt of psychotisch. Die een dierbare hebben verloren door een corona-beleid-gerelateerde suïcide. En dan durft dokter Gommers door te gaan op deze toer en te pleiten voor een lockdown. Waarbij het volk zo ongeveer alles wordt afgenomen waardoor ze kunnen leven. De nabijheid van hun naasten. De horeca. De voetbal. Een onbevangen communicatie zonder zo’n verplicht niet werkend mondvod.

Dankzij experts als Gommers, maar ook Ernst Kuipers (van oorsprong MDL-arts, nu ook volop bezig met propaganda voor vaccinatie van het hele volk en lockdown voor het hele volk) is de regering, en kennelijk ook Trouw, in paniek. Mede dankzij de artsen Gommers en Kuipers, is het land in lockdown.

Beiden hadden het nog wel strenger gewild dan het momenteel het geval is, zeiden ze recent op TV.

Ik vind dat zij hiermee hun boekje ver te buiten gaan. Een dokter als Gommers moet op de IC mensen redden. En niet, zoals momenteel, het land terroriseren met zijn ijdele praatjes.

Ik noem dit:

“De Terreur van de Medici.”

Deze medici zorgen voor enorme schade in de samenleving. Terwijl het basisprincipe van de geneeskunde het Primum non Nocere is. Niet schaden als het middel erger is dan de kwaal.

Maar dit terzijde. Mijn blog begon over de berichtgeving in Trouw:

Trouw heeft de laatste maanden met enige regelmaat aandacht voor het ontstaan van complottheorieën. Waar komen die toch vandaan? Complotdenkers zijn een gevaar voor de covidmaatregelen. Voor het draagvlak daarvan. Want alleen samen krijgen we corona onder controle, nietwaar?

Ik wil de hoofdredactie wel een handje helpen. Maar dan liever met een blog op de website van janbhommel.nl. Omdat mijn conclusie inmiddels is dat men bij Trouw gewoon niet wil luisteren. En dan is een dialoog vruchteloos. Daar verspil ik mijn e-mails niet meer aan.

Ik ben namelijk verbijsterd door de mondiale aanpak van Covid-19. Maar het meest van alles verbaast mij de rol van de pers in deze.

Niet alleen dagblad Trouw, ook de Volkskrant en de bladen van artsenorganisaties (Medisch Contact, ook een oud verzetsblad) lijken geheel mee te gaan in het narratief dat dit een killervirus is. Dat de vergaande maatregelen gerechtvaardigd zijn. Omdat anders ‘niet alleen de zorg wordt overspoeld, maar er ook in Nederland tienduizenden doden zullen vallen’. Zoals destijds bij de Spaanse Griep. Een vergelijking waarvan John Ioannides, een wetenschapper zie verder, ook vindt dat deze misplaatst is. Dat zei hij overigens al in maart j.l. En ook toen al kreeg hij de hele wetenschappelijke wereld over zich heen:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/john-ioannidis-over-covid-19-maak-beleid-op-basis-van-wetenschap.htm

Het is een vicieuze cirkel waar je in terecht komt met je kritiek.

Je wordt genegeerd.

Of er wordt wel gereageerd, maar men gaat niet inhoudelijk op je argumenten in. Men brandt de boodschapper af, zoals ik helaas heb zien gebeuren bij collega-artsen die het waagden openlijk kritisch te zijn op regeringsbeleid.

Ik denk dat de pers zo juist meewerkt aan het ontstaan van complot-theorieën. Want mensen die genegeerd worden gaan andere wegen zoeken. Om aan hun informatie te komen. Om gehoord te worden. Het is naar om steeds te horen dat je zeker een antivaxxer bent, of een corona-ontkenner of complotdenker. Dat ben ik allemaal zeker niet. Ik ben voor zinvolle vaccinaties zoals tegen Bof, Mazelen, Rode Hond, Difterie, Tetanus, Kinkhoest en Polio.

Maar ik ben er op tegen om mensen in te enten tegen een virus waar het merendeel (98%) van de mensen nauwelijks ziek van wordt. Zéker als dat met een vaccin is, wat juist niet veilig is getest op de groep die kwetsbaar is voor dit virus, de oudere mensen. En ik ben er op tegen om een hele samenleving in (intelligente) lockdown te doen.

Niet omdat ik oude mensen ‘dor hout’ vind. Maar omdat dit buiten elke proportie is. Hele sectoren worden nu van de kaart geveegd. De horeca en culturele sector het meest. Maar onze kinderen en onze jeugd; zij zijn nu bang voor een virus waar ze helemaal niet ziek van worden. Zij krijgen wel de schuld als de ‘besmettingen’ oplopen. Mede door de berichtgeving in Trouw is hier geen open debat meer over mogelijk. Het is de terreur van enkele medici, met censuur en propaganda via de pers. Geen wonder dat mensen die buitensporig geraakt worden door de maatregelen, en er niets meer van begrijpen, gaan denken aan een complot.

De hoofdredacteur schreef op 31 oktober 2020:

In reacties die ik terugstuur vraag ik bijna altijd om voorbeelden waaruit zou ­blijken dat Trouw deze crisis verkeerd zou verslaan.

De hoofdredacteur heeft mij die vraag nooit gesteld. Maar ik heb wel een paar voorbeelden.

Waar was de aandacht van Trouw voor de bewuste brandbrief van inmiddels meer dan 1000 zeer verontruste artsen? Vanaf juli j.l. had Trouw hier aandacht aan kunnen besteden. Dat deed Trouw niet en we konden via de ombudsman van Trouw, hierboven genoemd, lezen waarom. Deze artsen vormen geen ‘dwarsdoorsnede’. Maar wat is dan de reden dat ook half augustus, toen er wederom een brandbrief werd gestuurd:

https://opendebat.info/brief-kamerleden/

Nu door een veel grotere groep artsen, naar de hele Tweede Kamer, waarvoor nog steeds geen aandacht voor was in Trouw?

Deze artsen hebben een website opgericht, opendebat.info.

Daar is te lezen hoe veel artsen inmiddels openlijk aangeven grote moeite te hebben met het Covidbeleid.

En waar was de aandacht voor dit onderzoek van 7 oktober j.l.?

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13423

Dit is een onderzoek van John Ioannides, een gerenommeerd wetenschapper. Bijnaam; ‘de Waakhond van de Wetenschap‘. In dit artikel staat dat de IFR vele malen lager blijkt te zijn dan waar de WHO begin 2020 nog van uit ging.

Eigenlijk is dit artikel alleen al een BOM onder het hele mondiale Covid-beleid.:

Want als het coronavirus niet veel dodelijker is dan een griepvirus. Waarom zouden wij dan door moeten gaan met plannen voor het vaccineren van het hele Nederlandse volk? Dat doen wij zelfs met griep niet. Waarom dan wel bij een virus waar 98% van de bevolking nauwelijks ziek van wordt? En waarom worden hele sectoren plat gelegd omwille van de gezondheidszorg – en dan nog een klein deel van de zorg- namelijk de kleine groep Covidpatiënten? Waarom?

En waarom schrijft Trouw (ook 31 oktober 2020, rubriek van Beatrijs) dat mensen die geen niet-werkend mondkapje op doen in de winkel ‘asociaal’ zijn? Het is de wereld op z’n kop.

Een krant die aan censuur doet en zich gedraagt als een propagandablad van de regering.

Helaas is het niet alleen Trouw. Maar Trouw is er trots op dat zij is ontstaan uit een verzetskrant. Daarom neem ik het juist de krant Trouw zeer kwalijk wat zij doet. Namelijk artsen zoals Gommers en Kuipers en anderen ophemelen. En anderen met grote bezorgdheid over het covidbeleid negeren. Het negeren van kritiek is schadelijk. Maar het maakt Trouw ook medeplichtig.

Zelfs een kwaliteitskrant kan kennelijk blind zijn. Ik verwacht niet dat de krant een standpunt inneemt, ook niet met andere onderwerpen. Ik verwacht ook niet dat mijn krant altijd uitdraagt wat mijn mening is. Maar als praktiserend artsen worden weggezet als complotdenkers, wat Trouw impliciet doet, dan is er iets heel erg mis. Dat heet misleiding. Een krant hoort de lezers te informeren. Zonder vooroordelen of eigen oordeel over het beleid van de overheid.

Maar deze ontwikkeling anno 2020 is ook interessant.

Als kranten onbetrouwbaar worden gaan mensen andere wegen zoeken om aan informatie te komen. Om met elkaar in contact te komen. In de Tweede wereldoorlog (met verzetskrant Trouw) ging dat lastig. Maar nu hebben we het internet. Mensen kunnen een eigen website maken zoals dokter Jan B. Hommel heeft gedaan.  Of zoals ongeruste artsen hebben gedaan met opendebat.info.

Vroeger was er een tekst van Loesje

‘Wat als er oorlog is, en niemand gaat er naar toe?’

Ik heb een nieuwe vraag voor deze tijd van coronapropaganda:

‘Wat als er straks een vaccin is tegen Covid-19 en niemand komt het halen?’