RettekeJet

 

“The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.”

Sydney J. Harris.

 

De eerste keer dat ik het fenomeen Rob Jetten mocht aanschouwen was het moment dat Alexander Pechtold uit zijn neukbunker was gerold om hem aan te kondigen als nieuwe fractieleider van D66. Ik was met stomheid geslagen. Waar had D66 dit zeldzame exemplaar op de kop getikt? Of misschien beter gezegd: in het kader van de nieuwe bestuurscultuur, waar had D66 deze politicus nieuwe stijl laten maken? De voorkant wekte mijn nieuwsgierigheid, maar ik was nog veel nieuwsgieriger naar de achterkant. Ik moest echter lang wachten voordat ik die in beeld kreeg. En wederom was ik stomverbaasd. Nee, er zat geen schuifknopje om hem aan en uit te doen, geen klein schroefje dat het batterijklepje vastzet, en zelfs geen USB-C aansluiting om hem op te laden. Zelfs de antenne voor de radiografische besturing kon ik niet ontwaren. En op zijn achterhoofd ook geen klein zonnepaneeltje om RettekeJet gaande te houden.

Niets van dat al.

Het prototype Rob Jetten rolde op 25 maart 1987 de fabriek uit. Het werd geprogrammeerd op de faculteit bestuurskunde van de universiteit Nijmegen, en werd uitvoerig getest als adviseur en regiomanager bij ProRail, alvorens hij werd goedgekeurd als beleidsmedewerker voor de D66-fractie in de Eerste Kamer. Ook werd hij getest als voorzitter van de Jonge Democraten. Verder bestond het proeftraject uit een lidmaatschap van de gemeenteraad in Nijmegen waar hij de fractievoorzitter was van D66. Tot zover zaten er geen grote bugs in het ontwerp. Maar bij het testen in functies waarin hij zich echt nuttig zou kunnen maken, liep de programmatuur hopeloos vast. Maar voor een lidmaatschap van D66 en een functie binnen die partij was dat geen essentieel gegeven.

Kort en goed: zo werd het prototype RettekeJet mens in 2022 minister voor klimaat & energie.

Een tweede moment waarbij het prototype RettekeJet haperde was in de confrontatie met Geert Wilders waarbij laatstgenoemde hem confronteerde met zijn uitbundige vlieggedrag. Het enige dat de centrale computer van RettekeJet wist te produceren ‘dat hij geen heilige was’. En omdat het softwarepakket regelmatig geupdate moet worden door andere klimaat- en energiefundamentalisten, en dit proces alleen ter plaatse uitgevoerd kan worden, vliegt RettekeJet ongehinderd de hele wereld rond. RettekePret. En dan is de logische volgende vraag: heeft men bij de productie ook een vliegtuigstand ingebouwd? En wat werkt er dan nog wel, en wat niet meer? Kan men die stand ook op afstand inschakelen, en kan hij gehackt worden, door de Russen misschien? Dat zou ik heel graag willen weten.

Rettekejet wilde alle kolencentrales sluiten. Trots stond hij met opgeheven duim bij de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam. Maar ook nu ontstond er een storing in de hardware van het prototype RettekeJet. Volgens de output moesten de kolencentrales harder gaan branden. Want daarmee kan 2 miljard kuub gas bespaard worden, terwijl aardgas een veel schonere brandstof is dan kolen. Bij verbranding van aardgas komt er zo’n 45% minder CO2 vrij dan bij de verbranding van steenkolen.[1] Maar D66 durft het niet aan om RettekeJet naar Groningen te sturen, omdat hij er niet op gebouwd is om door een tractor overreden te worden. En het ontwerp is ook niet bestand tegen hooivorken en begint spontaan te roesten zodra het aan ammoniak wordt blootgesteld. Daar is het prototype RettekeJet niet op gebouwd. En dus wordt de verwarming gestookt met steenkool.

Ik denk dat dit prototype van de nieuwe bestuurscultuur terug moet naar de tekentafel. Er zitten te veel fouten in de hardware, de software is niet goed geschreven, en biedt ook veel te weinig mogelijkheden. Bovendien laat de gebruiksvriendelijkheid sterk te wensen over. Ik wil graag een optie voor het lopen van een 50-voudige marathon en wil dat de capaciteit van de batterij daarop aangepast wordt. Verder wil ik ook graag een GPS-module en een degelijke routeplanner. Verder wil ik dat er een optie ingebouwd wordt dat zodra er weer een storing optreedt in de hardware, het prototype RettekeJet in de noodloop schiet en automatisch richting het oosten begint te lopen. En daarmee pas weer mee ophoudt als de batterij leeg is.

Dan zijn er nog enkele vragen waar ik geen antwoord op heb: wat is de afschrijvingsduur van dit prototype? Wanneer is RettekeJet afgeschreven? En wat moet er dan mee gebeuren? Kunnen de afzonderlijke delen gerecycled worden? Of moet het prototype de verbrandingsoven in?

Of kan de producent nog een lampje in zijn hoofd zetten, zodat hij als buitenlamp naast de voordeur van Sigrid Kaag aan de muur geschroefd kan worden?

Dat laatste lijkt me eerlijk gezegd nog de allerbeste optie.

 

 

[1] Fossiele brandstoffen. Energievergelijk.nl https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/fossiele-brandstoffen#:~:text=Aardgas%20is%20een%20gasvormig%20mengsel,procent%20minder%20dan%20bij%20steenkool.