St. Tijs de Schijnheilige

‘If you tolerate this, then your children will be next’.

Manic Street Preachers

Op 20 maart 2023 kondigde Tijs van den Brink een nieuwe uitzending aan van ‘Dit is de dag’. Het zou in die uitzending gaan over welke coronamaatregelen effectief waren en welke niet. Hij ging erover praten met Maarten Keulemans en Marc Bonten. Ik heb de uitzending niet beluisterd. Waarom zou ik ook? Het is alsof je een bankovervaller vraagt of hij de bank beroofd heeft, en of hij toevallig ook wat geld heeft meegenomen. En hem vervolgens gelooft als hij zegt dat hij van niets weet, terwijl er een foto van hem gemaakt is in de kluis, en de hele buit bij hem op de achterbank van zijn auto lag.

Het is vragen naar de bekende weg. De weg geplaveid met goede bedoelingen.

De weg naar de hel.

De weg waarvan ik hoop dat Tijs van den Brink die ooit mag afleggen. Hij is al bij het begin, dus hij hoeft alleen maar flink door te stappen. Van Den Brink schreef namelijk dat naar zijn mening Osterhaus ‘geen handelaar in angst’ was, maar een ‘uitstekend viroloog’. Osterhaus, die ons in 2009 een van de mildste varianten van het griepvirus, de Mexicaanse griep, probeerde te verkopen als de virale Apocalyps. Osterhaus, die stelde dat de Nederlandse overheid zo snel mogelijk over moest gaan tot de aanschaf van vaccins tegen de Mexicaanse griep. Iets dat hem zelf bepaald geen windeieren legde.[1] [2] Maar wel tot gevolg had dat enkele tienduizenden kinderen werden gevaccineerd met een vaccin dat ze helemaal niet nodig hadden, maar een klein deel van hen wel de ziekte narcolepsie bezorgde.[3] Weliswaar geen dodelijke ziekte, maar wel een aandoening die grote gevolgen heeft voor de betroffen mensen, en die ze veroordeelt tot langdurig gebruik van medicijnen en een ingrijpende aanpassing van het dagelijks leven. Maar blijkbaar was iedereen dat in 2020 alweer vergeten toen corona uitbrak.

Want Ab zat als vanouds zijn warrige kletspraatjes te verkopen bij elk kul- en keuvelpraatjesprogramma dat over een voldoende grote wijnvoorraad beschikte en hem aan tafel wilde hebben. En Op1 wilde hem blijkbaar erg graag aan tafel hebben. Op1 bleek over een schier onuitputtelijke wijnvoorraad te beschikken. Want het aantal keren dat Ab bij Op1 acte de présénce gaf is niet op de vingers en tenen van het voltallige OMT-team te tellen. De meest succesvolle marskramer van Big Pharma van de afgelopen 20 jaar, als het gaat om het aanwakkeren van de angst voor relatief onschuldige virussen.

En natuurlijk kwam ook de Spaanse griep weer voorbij in de kletspraatjes die Osterhaus bij Op1 vrijelijk mocht verkopen. Dat deed hij in 2009, en dat deed hij in de afgelopen jaren opnieuw. Een strategie die Marc Bonten nog eens dunnetjes over deed in het NtvG.[4] Het epidemiologische genie Marc Bonten, die het aantal fout-positieve uitslagen verwarde met de Fals Positive Rate (FPR). De laatste is een eigenschap van de test, en heeft maar beperkt iets met het totaal aantal fout-positieve uitslagen van doen.[5] Het zijn de sleetse praatjes van de louche handelsreizigers van Big Pharma, want de belangrijkste reden waarom de Spaanse griep zoveel slachtoffers maakte, was omdat er nog geen antibiotica beschikbaar waren waarmee de meest dodelijke complicatie van de griep kon worden behandeld: de bacteriële pneumonie. (longontsteking).[6] [7] Maar dat simpele feit laten deze charlatans maar liever achterwege. Want dat wakkert de latente angst van veel mensen voor de voor hun gevoel ongrijpbare virussen een stuk minder goed aan.

De bazelende Osterhaus, die bij Op1 durfde te zeggen dat een ‘ideale oplossing’ zou zijn om alle ongevaccineerden ‘op een eiland te zetten’ om ze zo te isoleren. Dan kon natuurlijk niet volgens Osterhaus, maar de spijt klonk door in zijn stem.[8] Hij zou het het liefst wél doen. Terwijl op dat moment al lang en breed bekend was dat vaccinatie niet of nauwelijks beschermde tegen transmissie van SARS-CoV-2.[9] [10] [11] [12] Maar die studies kende Ab niet. Te druk met kletspraatjes verkopen. En veel te druk met het glas en zijn zakken vullen. Want vooral dat laatste kan Ab heel erg goed.

Tijs van den Brink zat erbij, als goed Christen. En zei niets. Heb u naaste lief als u zelf. Maar wel graag op een eiland ver weg van hier. St. Tijs.

Ab Osterhaus, volgens Tijs een ‘uitstekend viroloog’, en geen handelaar in angst.

De haan kraaide voor de eerste keer.

St. Tijs, die een artikel uit de Geïllustreerde Toiletrol van de reutelkeutel van dienst, Maarten Keulemans, aanprees met de woorden: “Uitstekend stuk weer. Zeer onder de indruk van het werk van Maarten Keulemans tijdens de gehele coronacrisis.” We schrijven 23 december 2021.[13]

Keulemans, het door Marion Koopmans gedresseerde journalistieke circusaapje, stevig aangelijnd door de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, de man die alle journalistieke beginselen overboord gooide door te stellen dat we maar beter geen kritiek konden leveren op de door de overheid gekozen aanpak van de coronacrisis: “Als de angst zo groot is moeten we echt wel proberen dat we allemaal zoveel mogelijk met een mond praten.” En: “Ik denk dat het verstandig is om als land een lijn te trekken en die te steunen. Of wat te denken van: “En die ene lijn is vrij goed onderbouwd, want er zit een heel instituut achter, hé.”[14] Ja. Een heel instituut, dat rechtstreeks ressorteert onder het departement VWS. En dus deed wat VWS van haar verwachtte. Klok’s Nederlandse Pravda, de echoput van een incompetente regering en een zo mogelijk nog incompetenter OMT.

En dus doet Maarten al jaren keurig wat zijn baasjes Pieter Klok en Marion Koopmans hem opdragen. Met als voorlopig laatste dieptepunt in zijn ‘carrière’ als ‘wetenschapsjournalist’, het door hem samen met ene Leen Vervaeke geschreven artikel waarin hij stelt dat het genetisch bewijs nu geleverd is dat mensen het coronavirus van de wasbeerhond zouden hebben gekregen.[15] Na de vleermuis en de pangolin moet nu de wasbeerhond het ontgelden bij Maarten. En hij wist al dat het ‘genetisch bewijs’ er was, nog voordat de eigenlijke publicatie van de vaste club zoönose-zeloten verscheen, en zonder dat de genetische data beschikbaar waren. Waarbij de auteurs door GISAID – de database waarin alle genetische sequenties opgeslagen zijn die door wetenschappers met andere wetenschappers worden gedeeld – gewaarschuwd werden niets te publiceren, omdat de studie van de Chinese wetenschappers die de data geüpload hadden nog ‘under review’ was, en het niet toegestaan is om voordat die studie gepubliceerd zou worden, zelf een publicatie op basis van die genetische data te schrijven. Iets dat deze groep toch deed, en daarvoor een ban van GISAID aan hun broek kregen, iets dat hoogstzelden gebeurt. Zo’n haast hadden ze om hun artikel gepubliceerd te krijgen, om zo de wind uit de zeilen te nemen van de Chinese wetenschappers, die waarschijnlijk tot een andere conclusie zouden komen. Het is een herhaling van zetten zoals deze bedenkelijke club internationale virologen die ook al zette bij hun vorige publicatie: het opvoeren van flinterdun wetenschappelijk bewijs, als het al zo mag heten, dat ‘bewijs’ vervolgens breed uitmeten in de mainstream media, om daarna de keutel in te trekken als de belangstelling van de media weer verwaaid is. De ‘dispositive evidence’ voor de zoönose in de pre-print van Worobey et al., dat als sneeuw voor de zon verdween in de uiteindelijke publicatie.[16] Van het bewijs bleef niets over, maar het had zich al genesteld in het brein van de argeloze lezer, en dat was precies het doel van de heren en dames virologen. Mensen zoals Tijs, die zelf niets lezen en niets kritisch beschouwen. En ze logen er niet eens om, maar kwamen hier openlijk voor uit. En ja, ook bij die publicatie van Worobey was Koopmans als mede-auteur betrokken. Want Koopmans weet wel hoe haar zoönosereligie te verkopen, en heeft Maarten als gedienstig hondje om het volgende hutseflutsje in het Volksvodje te plaatsen. Because there is no low, where Koopmans won’t go, om de zo diep gewenste zoönosetheorie aan de man te brengen, ongeacht hoeveel indirect, maar overvloedig bewijs er is voor het tegendeel.

Het zoveelste ‘bewijs’ over de wasbeerhond als intermediaire gastheer van SARS-CoV-2 dat door Maarten met veel bombarie werd aangekondigd, maar dat na een grondige beschouwing versnipperd het raam uitwaaide. Koopmans, die na een storm van internationale kritiek, op Radio 1 moest toegeven dat de studie eigenlijk helemaal niets bewees.[17] Er was mitochondriaal DNA van verschillende zoogdieren aangetroffen in monsters waarin ook RNA van SARS-CoV-2 werd aangetroffen. mDNA van dieren waarvan al bekend was dat die op de dierenmarkt verhandeld werden.[18] mDNA dat erg lang intact kan blijven, aangezien DNA van dieren die al lang geleden uitgestorven zijn nog steeds gesequenced kan worden.[19] En de hele studie dus niets anders bewees dan dat die dieren op de markt verhandeld werden.[20] En dat wisten we al. Tot zover het ‘genetisch bewijs’ van Maarten. Woei weg. Heel ver weg. Weg van de journalistieke mestkelder die de wetenschapsredactie van de Volkskrant vormt.

Maar diezelfde Koopmans noemde het pseudowetenschappelijke hutseflutsje op social media wel ‘Great work by dynamic team Flo de Barré, Angie Rasmussen, Michael Worobey and many others’. Terwijl ze al voor publicatie wist dat de studie helemaal niets bewees, aangezien ze zelf aan het einde van het artikel door de auteurs vriendelijk bedankt werd voor haar ‘constructive comments’.[21] Constructive comments bij de verkoop van gebakken lucht. Niet dat deze stropop haar hinderde om het artikel in de The Atlantic aan te kondigen als ‘Stay tuned’. En natuurlijk wel vroeg op de ochtend van zaterdag 17 maart, om precies te zijn om 8:15, omdat diezelfde dag het hatseflatsje van Maarten in de Volkskrant zou verschijnen.[22]

Terug naar St. Tijs. Want wat schreef de onvolprezen reutelkeutel eigenlijk in het artikel waar St. Tijs zo lyrisch over was? Maarten schreef dat ‘de coronavaccins niet experimenteel zijn’. Nee, zo zei Maarten, een overzichtsstudie zou zelfs 68 afgeronde en nog lopende ‘proeven’ op mensen geturfd hebben, en daarom zouden er voldoende gegevens zijn over de effectiviteit en veiligheid van de mRNA-techniek op de langere termijn, omdat ze al ‘tientallen jaren’ getest en gebruikt worden bij mensen. En geeft daar een referentie bij die ik heel goed ken, omdat ik hem meerdere keren heb gelezen, en er meerdere keren naar heb verwezen.[23] En wie de studie leest – excuus, dat is helemaal niet nodig, want het bekijken van de twee tabellen waarin al deze studies samengevat worden is meer dan genoeg – ziet dat Maarten enkele enigszins essentiële gegevens buiten beschouwing laat. Wat hij namelijk niet vertelt, is dat het in het over-grote-deel gaat om fase I en fase II studies.[24] En dat het voor het over-grote-deel dan ook nog gaat om studies bij kankerpatiënten, en niet om studies met gezonde mensen. En dat is toch een redelijk belangrijk detail, aangezien kankerpatiënten per definitie een iets kortere levensverwachting hebben dan gezonde mensen, zoals die nu massaal gevaccineerd werden. Daar hoef je geen wetenschapsjournalist voor te zijn om dat te begrijpen, dunkt me. En als men volstrekt gezonde mensen blootstelt aan een nieuwe behandeling, is de wetenschappelijke consensus dat de eisen aan veiligheid en effectiviteit zeer streng moeten zijn. Maar niet voor Maarten. Hij telt gewoon de studies naar de mRNA-techniek, en dat is genoeg om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen. Volgens Maarten dan. Een keer goed snuiten, en de laatste cerebrale snotterbel verlaat Maarten’s verder lege hersenpan via de voorgevel. Achter de snippers aan.

En dat is nog niet alles wat er over deze review te zeggen valt. Ik schoffel nog even flink door in de wetenschappelijke hortus botanicus van de Volkskrant, waar de journalistieke duizendknoop die Maarten Keulemans heet, welig tiert.[25] Geen landbouwgif te sterk en geen schoffel te groot om dit onkruid eronder te krijgen. Omdat het onuitroeibaar is. Want wat ook van groot belang is om te vermelden is dat Fase-I-studies als doel hebben om de toxiciteit van een middel te bepalen, en te onderzoeken bij welke dosis deze optreedt. Dit onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in een kleine groep gezonde vrijwilligers, behalve als het gaat om medicijnen tegen kanker, waarbij een nieuw middel onderzocht wordt bij mensen met die ziekte. Fase-II studies zijn studies op mensen met de ziekte waartegen het medicijn gericht is, en waarin wordt onderzocht of het medicijn überhaupt de gewenste werking heeft. Ook wordt in een Fase-II-studie bepaald wat de optimale dosis is. Bovendien wordt in een Fase-II-studie onderzocht of de balans tussen de werking en bijwerkingen voldoende gunstig is om een Fase-III-studie te rechtvaardigen. Zowel Fase-I-studies als Fase-II-studies zijn per definitie klein van opzet en beperkt van duur.[26] Niks ‘tientallen jaren’ onderzocht. Niks veiligheid of effectiviteit op de langere termijn. Daar zijn die studies niet voor bedoeld en daar zijn die studies ook helemaal niet toe in staat. De duur van deze studies is over het algemeen niet langer dan enkele weken tot maximaal enkele maanden. Als ze al veel langer duren, is dat over het algemeen omdat de inclusie niet goed loopt, niet omdat de deelnemers langer gevolgd worden. Dat lukt ook niet zo goed bij mensen met een gevorderde vorm van kanker, want die hebben nogal eens de onhebbelijke neiging om dood te gaan.

En dan zie ik welgeteld één fase-III-studie in de lijst van 68 studies, en dat is een gerandomiseerde trial naar het effect van autoloog tumor-mRNA met en zonder CD40L bij mensen met een niercelcarcinoom, die op het moment van de publicatie van de review nog niet eens afgerond was. Wel één. En om welke patiënten gaat het eigenlijk in deze trial? Heeft de leuterkeutel daar ook naar gekeken? Natuurlijk niet. Het gaat om patiënten met een ‘gevorderd niercelcarcinoom’. Wat is de gemiddelde overleving van patiënten met een ‘gevorderd niercelcarcinoom? Ik heb het even opgezocht: laten we het er op houden dat na twee jaar meer dan 90% dood is.[27] Weet Maarten dat? Of St. Tijs? Natuurlijk niet. Tellen is al moeilijk genoeg.

Tot zover de lange-termijn veiligheid van Keutelmans. Een uitstekend stuk, nietwaar Tijs?

En als klap op de vuurpijl vergeet Kullemans ook nog te vertellen dat géén van deze 68 studies heeft geleid tot een registratie van een medicijn gebaseerd op de mRNA-techniek, tot op het moment van toekenning van de conditional marketing authorisation aan de mRNA-vaccins. Niet één.

Tientallen jaren toegepast op mensen, zo roept Maarten. Zonder dat het leidde tot zelfs maar één registratie. Het is om te huilen, die wetenschappelijke mestvaalt van de Volkskrant.

Verder schrijft de wetenschappelijke strontschepper van het Volksvod onder andere dat een conditional marketing authorisation (CMA) niets meer dan een ‘puur formele armslag’ is, omdat ‘de paperassen’ nog niet helemaal op orde zijn. Een flagrante leugen, omdat een belangrijk criterium voor het afgeven van een CMA is dat de fabrikant in de jaren na de toekenning ervan in staat moet zijn om alsnog data aan te leveren over de effectiviteit en veiligheid op de langere termijn, omdat er op het moment van afgifte van de CMA nog niet voldoende gegevens zijn om hierover te kunnen oordelen.[28] Dat is wel even iets anders dan ‘paperassen die nog niet helemaal op orde zijn’. Het enige dat niet op orde is, is de kennis van Maarten Keulemans. En daar kan men beter geen CMA voor verlenen, want de afgelopen drie jaren hebben bewezen dat die aanvullende kennis bij Maarten geen schijn van kans heeft, en in het luchtledige belandt. En dat vacuüm in Maarten’s hoofd is de reden dat hij last heeft van ingetrokken trommelvliezen, waardoor hij vrijwel niets hoort van wat critici van het beleid te zeggen hebben. Of mensen die de zwakke punten van een studie feilloos weten te vinden.[29] Mensen zoals Peter Doshi, met een grote staat van dienst op dit gebied. Maar Maarten doet het heel goed. En Maarten weet het altijd beter. Beter dan wie dan ook.

Keulemans, de wetenschappelijke mestinjecteur die mensen als Tijs van den Brink injecteren met de wetenschappelijke stront die hij her en der opslobbert.

En wat reutelt Maarten zoal nog meer? Hij heeft ook nog iets te zeggen over de rtPCR. Want volgens Maarten zijn er niet veel fout-positieve testuitslagen van de rt-PCR. ‘Dat klopt op het oog al niet’, zo leutert de reutelkeutel. De schaal één op het oog van een blinde antropoloog. En hij haalt daar een andere kwakzalver aan die het theorema van Bayes blijkbaar niet in zijn gereedschapskist heeft zitten, te weten de viroloog Bert Niesters. Deze wereldvreemde laboratoriumvleermuis heb ik al eens stevig onder handen genomen, zo meen ik mij te herinneren.[30] Het is werkelijk ten hemel schreiend wat Keulemans hier schrijft. Want het aantal vals-positieve uitslagen wordt bepaald door de kenmerken van de test, in combinatie met de incidentie van het totaal aantal infecties, waarbij de laatste factor zwaarder weegt, zelfs bij een zeer hoge specificiteit van de test. Ik zal dat hier niet nog een keer uitleggen, want dat heb ik al meerdere malen gedaan.[31] [32] Voor Maarten heeft dat geen zin, dat heb ik me lang geleden al gerealiseerd. Zijn hoofd is een anti-wetenschappelijke kooi van Faraday, die systematisch alle wetenschappelijke kennis weert.[33] En ook St. Tijs zit blijkbaar vast in diezelfde kooi, en slikt kritiekloos alles wat Maarten hem op de mouw speldt. ‘Uitstekend stuk weer’, aldus St. Tijs.

Moet ik nog iets zeggen over wat deze journalistieke strontvlieg verder produceert in zijn hotseflotsje? Echt? Over de effectiviteit en kosten/baten afwegingen van lockdowns? Over de ernst van de ziekte voor kinderen? Over ‘natuurlijke immuniteit’? Over de Infection Fatality Rate? Over de mogelijkheid van een Wuhan Leak? Over de aanpak van Anders Tegnell in Zweden? Moet dat echt?

Ik denk het niet. Ik heb er al zoveel over gezegd.[34] En dat wel ietsje beter onderbouwd met wetenschappelijke literatuur en kennis van zaken dan dit etterende journalistieke ulcus. De een na de andere stelling van Maarten valt om. Het ene na het andere ‘bewijs’ van Maarten vliegt het raam van de wetenschapsredactie van de Volkskrant uit. Behalve Maarten Keulemans zelf. Die klampt zich angstvallig vast aan de spillebeentjes van het virologisch orakel uit het Erasmus. In de hoop dat zij er niet achteraan vliegt.

En wat vindt Tijs? De grote St. Tijs de Schijnheilige? Tijs vindt het een ‘uitstekend stuk’. And a great job it is. Volgens Tijs en Maarten zelf natuurlijk. Keulemans en St. Tijs, de folie a deux van het journalistieke rapalje, dat haar taak van het kritisch bevragen van overheid en experts verzaakte, en overliet aan mensen die wél verstand van zaken hadden, maar diezelfde mensen ook nog het zwijgen op probeerde te leggen.

Met de kennis van nu verdienen ze een beste draai om de oren. Met de kennis van toen overigens ook.

Want Tijs stelde geen vragen. Tijs ging zelf niet op onderzoek uit. Tijs las geen wetenschappelijke artikelen. Tijs hoefde niks te weten van de basisprincipes van de publieke gezondheidszorg.[35] En Tijs trok zich niets aan van toonaangevende experts met een langdurige staat van dienst en een internationaal uitstekende reputatie in de publieke gezondheidszorg.[36] Tijs niet.

Tijs had voldoende aan de reutelkeutel. De leuterreutel Maarten Keulemans. Maarten, de harige kont van de wetenschapsredactie van de Volkskrant, die men probeert schoon te vegen met droog toiletpapier, maar waarbij ieder volgend velletje opnieuw een bruine veeg laat zien, die van arren moede dan maar weer gepubliceerd wordt in het Volksvodje. Mestkelder en toiletpapier, wetenschapsredactie en de Volkskrant.

En de haan kraaide opnieuw. Nu voor de tweede keer.

Maar dit alles was niet de aanleiding om deze bloemlezing over St. Tijs te schrijven. Dit alles was niet voldoende om mezelf te kwellen met de weerzinwekkende opvattingen van deze grote Schijnheilige, of de uitzendingen van Op1. Of zijn pretentieuze blogjes. Nee hoor, dat kan ik allemaal hebben.

Nee, er was nog iets anders. De Weg naar de Hel van Tijs. Die Tijs nog even schoon dacht te vegen, voordat hij dapper verder stapt op weg naar het warme vuur. Het was de reactie van St. Tijs op een tweet van Johan Almekinders die mij woedend maakt. Nee, niet woedend: ziedend is het juiste woord. Almekinders stelde dat alleen Wierd Duk de moed had gehad om toe te geven dat hij fout zat bij zijn beoordeling van de coronamaatregelen, en dat hij van andere journalisten die meegingen in het ‘coronanarratief’ nog niets had gehoord. Daarop reageerde St. Tijs, die ik hier letterlijk neerzet.

“Deze week nog Maarten Keulemans aan het woord gelaten die stelde dat de QR-code, de avondklok en het handen wassen nauwelijks effectief zijn geweest. De kennis van nu.”

Nee, het was niet het feit dat hij Maarten Keulemans en Marc Bonten had uitgenodigd bij ‘Dit is de dag’. Ik heb al lang geaccepteerd dat de mainstream media niets anders zijn dan een echoput waarin alleen het eigen grote gelijk mag klinken. Dat is niet nieuws, en ik kan me daar uitstekend tegen wapenen met de aan/uitknop van radio en TV. Ik luister niets meer en zie niets meer van wat de mainstream media te vertellen hebben. Propaganda verliest zijn werking als je er niet meer naar luistert. En zelfs het feit dat Tijs zijn straatje schoon probeert te vegen met bezems vol met wetenschapsstront uit de Amsterdamse mestkelder, het kan me niet zo heel veel schelen. Je vraagt ook niet aan een moordenaar of de kogel die hij afschoot erg veel schade heeft aangericht bij het lijk.

Na drie jaren geleefd te hebben in de ‘Kroniek van de Waanzin’, kan ik dat allemaal verdragen.

Nee, het ging om dat ene zinnetje: ‘De kennis van nu’.

De kennis van nu.   

Ziedend.

Na drie jaar blind en doof geweest te zijn voor alles wat de critici van het coronabeleid te zeggen hadden. Na drie jaar lang alleen maar propagandisten van dit coronabeleid aan het woord gelaten te hebben. Na drie jaar uit volle overtuiging meegewerkt te hebben aan de censuur van alles en iedereen die er een andere mening op na hield dan wat de overheid, de instanties en de verschillende ‘experts’ ons door de strot wilden duwen, durft St. Tijs de Schijnheilige dit op te schrijven.

Want Tijs wenste niet te luisteren naar wat coronademonstranten te zeggen hadden. Tijs had alleen oog voor de overwerkte leden van het geïnstitutionaliseerde schorem dat zich Romeo noemt.[37] De beklagenswaardige zielen die vermoeidheidsverschijnselen en spierpijn hadden gekregen van het in elkaar beuken en schoppen van vreedzame mensen. Mensen die gebruik maakten van hun demonstratierecht, iets dat door de grondwet gegarandeerd wordt. Romeo’s die op zondag liever wat anders zouden doen, iets wat ik ten zeerste waag te betwijfelen. Dit tuig ramt en rost uit principe en met het grootste plezier, zoals zij dat ook in de bewuste uitzending uitstraalden. Dit tuig ramt en rost er op los, omdat de overheid ze vrijwaart van iedere mogelijke consequentie. Zij hebben ‘no skin in the game’. Dát is waarom deze ‘heldenhorde’ zo graag anoniem blijft. Het ramt, rost en beukt toch net iets minder lekker in de wetenschap dat er wel eens een volksgericht zou kunnen volgen, waarbij je uit je huis wordt gesleurd en alle klappen die je uitgedeeld hebt, met rente terugkrijgt, of erger nog, ter plekke doodgeslagen wordt.

En bovendien, die coronademonstranten waren toch maar minderwaardig tuig, dat gewoon naar hen had moeten luisteren. Burgers die demonstreerden in de buitenlucht, daar waar de kans op besmetting van SARS-CoV-2 nagenoeg nul is. En ja, dat was ook op dat moment al lang en breed bekend.[38] Niet dat dit er toe deed voor dit geüniformeerde gepeupel, dat zelfs in de buitenlucht nog een mondkapje droeg. Want ‘Ordnung muss sein’. Drie geüniformeerde heren aan tafel die een beetje lacherig doen ‘over de klappen’ die een bebloede oude man kreeg, veroorzaakt door een ME’er die hem achter op het hoofd sloeg, zittend op een paard. Hoe laf wil je het hebben. Het nieuwe elan van de ‘Sturmabteilung’ van de nieuwe Übermensch.[39] Mensen die kirren van plezier als een jonge vrouw voor haar leven getekend wordt door een door de staat gesponsorde hufter, die haar van veel te dichtbij met een snoeiharde waterstraal keihard tegen het beton spuit.

Niet dat Tijs daar over doorvroeg. Tijs niet. Maar liefst drie van de vier gasten op die avond waren politieagenten. De vierde was Hugo de Jonge, die zeer geschikt zou zijn geweest als Romeo. Zoveel anders dan een frikandel is de wapenstok niet. En dat is alles wat Hugo hoeft te weten. De frikandellen-expert Hugo.

Blijkbaar waren er drie agenten nodig om hun standpunt toe te lichten. En een om een beetje lachterig te doen over afgeranselde oude mensen. Agenten die zich voordeden als slachtoffer van de gewelddadige burger. Maar geen enkele demonstrant die om zijn mening gevraagd werd. Dat vond Tijs niet nodig.

Heb u naaste lief als uzelf. Maar alleen als ie in uniform is. Of Hugo de Jonge heet. St. Tijs. Het valse licht van deze schijnheilige is oogverblindend.

Ik ga op zoek naar het videofragment waarin Mike Verest uitlegt waarom hij zich niet laat vaccineren en dat bij Op1 gaat uitleggen. Als ik de website van Op1 opzoek valt mijn oog als eerste op ‘De veelzijdige talkshow…’ Drie agenten en Hugo de Jonge. Valt er toch nog wat te lachen. Alleen drie geüniformeerde frikadellen. En een bal gehakt in pak die over frikandellen praat. De smoezelige junkfoodvreettent van de publieke omroep. Mag het ook een recalcitrante bami-schijf zijn? Nee, dat mag niet. Die zijn niet welkom.

Ik weet het, Van Den Brink is niet de gastheer in deze aflevering van Op1. Maar toch wil ik dit fragment hier nadrukkelijk noemen. Deze Mike vertelt dat hij geen vaccin neemt omdat hij COVID-19 heeft doorgemaakt, en daarmee waarschijnlijk geen ‘gevaar’ meer vormt voor zichzelf of voor een ander. Voor zover hij dat al ooit geweest was, want zelf was hij gezond, en vaccineren doe je allereerst en bovenal voor jezelf. Op basis van de dan bekende wetenschappelijke studies – voor zover we die überhaupt nodig zouden hebben gezien de kennis waarover we al ver voor de pandemie beschikten[40] – een volstrekt redelijk en verantwoord standpunt.[41]

Maar dat is niet de reden om dit fragment hier aan te halen. Die reden is dat de ongelofelijke hufter en kinderarts Károly Illy hier durft te vertellen dat hij, Mike Verest, als niet-gevaccineerde een grotere kans zou hebben om het virus te verspreiden dan een gevaccineerde. Iets dat ook op dat moment al volstrekte kul was, en in strijd met iedere vorm van wetenschappelijke kennis, zoals ik hierboven al uitgebreid met referenties heb onderbouwd. Dát is nu desinformatie, in zijn meest zuivere vorm. En ja, dit was dezelfde witte-jascrimineel die in januari 2022 nog in het AD durfde te beweren dat kinderen zich moesten laten vaccineren, omdat daarmee de kans dat juf en meester ziek zouden worden veel lager zou zijn, en op die manier de scholen open konden blijven.[42] Dit terwijl Omikron door het land raasde, en toen al meer dan aannemelijk was dat gevaccineerden een grotere kans hadden om geïnfecteerd te raken dan de mensen die de infectie al hadden doorgemaakt.[43] Iets dat nu definitief bewezen is.[44]

Dat deze man bij een met publiek geld betaald programma hier onweersproken dergelijke flagrante leugens mag verkondigen, zou reden moeten zijn om het programma onmiddellijk van de buis te halen, omdat het gevaar voor de gezondheid vormt. En dodelijk voor het gezond verstand. Gezonde mensen vaccineren die recent probleemloos de infectie geklaard hebben, gaat tegen elke vorm van wetenschappelijke kennis in. Om van de medische ethiek nog maar te zwijgen: primum non nocere. Allereerst geen schade aanrichten, een ijzeren wet die er bij iedere arts in geslagen zou moeten worden. Iets dat niet bij Illy werd gedaan, die zelfs durfde te zeggen dat Verest zich dan maar moest laten vaccineren als uiting van ‘naastenliefde’. Zou hij ook chemotherapie geven aan de partner van een patiënt, als teken van naastenliefde, in de hoop dat patiënt zelf er beter van wordt? Hoe is het mogelijk dat een dergelijke imbeciel mag plaatsnemen in het OMT, en ongestraft deze kullekoek op de staatsomroep mag verkondigen? Het zou reden moeten zijn om hem met een bijbel in de herziene Statenvertaling, in een zo groot en zwaar mogelijk formaat, zo hard om beide oren te slaan, dat hij de komende jaren geen vogeltjes ziet vliegen, maar alleen nog maar frikandellen. Voor mijn part mogen het ook gehaktballen zijn. Maar geen bamischijven. Het zou reden moeten zijn om hem niet op zijn witte vestje, maar recht in zijn gezicht te spugen. Om hem daarna met een enorme trap onder zijn magere achterste met een zo groot mogelijke boog het ziekenhuis uit te schoppen. De uitspraken van dit miserabele en verachtelijke mannetje mogen nooit vergeten worden. Nóóit.

Zo. Dat moest ik even kwijt. Terug naar St. Tijs. Nu we het toch over de bijbel hebben.

Op 21 juli 2021 kreeg Roland Pierik, op dat moment lid van de gezondheidsraad, als onvervalste vaccinatiefanaticus ruim baan bij Op1.[45] Of mag ik ‘vaccinazi’ zeggen? Wel toch? Want zo gedraagt deze bij gebrek aan intellectueel gewicht opgedwarrelde rechtsgeleerde zich. Pierik die helemaal niets weet van vaccins, bijwerkingen van vaccins of medische ethiek, en helemaal niets te zoeken had in de gezondheidsraad.[46] Pierik die met zijn gedram over vaccinatie meer schade heeft aangericht aan het vertrouwen in vaccinaties van de burger, dan welke ‘anti-vaxxer’ ooit heeft kunnen bereiken.[47]

Tijs vond het allemaal best. Hij vond het niet nodig om Pierik te confronteren met artikel 11 van de grondwet, dat gaat over de onaantastbaarheid van het lichaam, een absoluut principe dat alleen bij hoge uitzondering geschonden mag worden, bijvoorbeeld als iemand een gevaar is voor zichzelf of voor een ander. In de psychiatrie werd hiervoor uitgebreide wetgeving doorgevoerd, met vele checks en balances waarin op meerder momenten beoordeeld wordt of dwang en drang nog noodzakelijk en proportioneel is.[48] Iets dat steeds opnieuw getoetst moet worden. Maar van Pierik kan dit in het geval van een flinke griep allemaal overboord. Pierik die het wéér over ‘de juiste vaccinatiegraad’ had. Juiste vaccinatiegraad? Wat is dan die juiste vaccinatiegraad? En welk doel zou die juiste vaccinatiegraad dan moeten hebben? Pierik zegt er niets over, want Pierik wéét er niets over. Nu niet en toen niet. Niet met de kennis van toen en niet met de kennis van nu.

Nee, Pierik had er veel plezier in gehad. En wel heel veel zelfs, want het was voor hem als wetenschapper een ‘godsgeschenk’ toen zijn thema opeens wereldnieuws werd.’[49] Pierik, die het onderzoek naar vaccinaties ‘voor gezien’ hield. De reden laat zich raden. Pierik maakte zich schielijk uit de voeten, toen bleek dat de vaccins veel meer en veel ernstiger bijwerkingen hadden dan hij beweerde, en veel minder effectief bleken te zijn dan hij dacht.[50] In zijn volstrekte onwetendheid. Twee jaar lang te lui en te labbekakkerig om zich te verdiepen in de materie. Pierik, die zich nu muisstil houdt, bang als hij is dat hij bezocht gaat worden door ouders van kinderen met ernstige bijwerkingen van, zo niet overlijden door een vaccin dat ze niet nodig hadden. En die hem zoveel frikandellen door zijn rechtsgeleerde strot douwen, dat ze er ongeschonden aan de andere kant weer uitkomen. Dát zou ik nou prima vinden. Zodat hij het nooit meer waagt om zijn grote waffel open te doen over vaccinatiedwang of -drang.

Maar St. Tijs vond alle rimram die Pierik uitkraamde prima. Tijs vroeg niet door, en nam Pierik niet onder vuur. Tijs kent artikel 11 van de grondwet niet, en als ie hem kent, veegt hij er het liefst zijn fijn besnaarde christelijke gat mee af.

Sterker nog, St. Tijs vindt een beetje dwang en drang helemaal niet erg. We schrijven 2 september 2021. Van Den Brink uit zich over vaccinatiedrang en -dwang. ‘Wat is er mis met een beetje vaccinatiedrang?’, zo vraagt St. Tijs zich af. Hij ‘kent eigenlijk geen sterke argumenten tegen vaccinatie’. ‘De kans op bijwerkingen is klein’, zo doceert St. Tijs, ‘Er is geen enkele reden om te denken dat de bijwerkingen op de langere termijn anders zullen zijn dan bij vaccinaties die we al lang kennen.’ Aldus Tijs. Die alleen de geïllustreerde toiletrol leest die de Volkskrant heet.

Well Tijs, I beg to differ.

Ik heb geleerd voorzichtig te zijn met het inzetten van een nieuw medicijn, en met het inzetten van een nieuwe techniek die voor het eerst massaal ingezet wordt als vaccin. Dit omdat je niet alle ins- en outs van het geneesmiddel of de techniek kent. Want de geschiedenis van de geneeskunde leert dat er altijd onprettige verrassingen opduiken. Altijd. Maar negen maanden na de registratie van de mRNA-vaccins heeft Tijs zich blijkbaar nog niet verdiept in het werkingsmechanisme van deze vaccins, laat staan dat hij zich heeft verdiept in wat we er van weten en wat we er allemaal niet van weten.[51] Nee, Tijs stelt gewoon dat ‘de kans op bijwerkingen klein is’, en dat er ‘geen redenen zijn om te denken dat de bijwerkingen op de langere termijn anders zullen zijn dan bij vaccinaties die we al lang kennen’. Ignorance is bliss. Want waar baseert hij dit op? Waarschijnlijk op de ‘uitstekende stukken’ van Maarten Keulemans, ofwel de journalistieke vieze natte scheten van Maarten Keulemans. McDonalds journalistiek. Op het plaatje lijkt het nog wel wat, maar in werkelijkheid is het plat, klef en smakeloos, en ook nog eens veel te duur.

Nee, die kritische houding bewaarde Tijs liever voor Van Haga. Natuurlijk was het vaste onverzadigbare wijnvat Osterhaus ook weer van de partij. Iemand zei eens dat men Op1 maar beter kon omdopen naar Ab1, waarbij het zo leuk was dat er elke dag een ander stel presentatoren bij hem aanschoof. En natuurlijk riep Osterhaus dat de vaccins werkten, want ‘dat zag je overal’. Echt overal. Voor hoelang, dat vertelde Osterhaus er niet bij, want dat wist hij niet. En of de all-cause mortality ook daalde door de vaccinatie wist Ab evenmin, want daarover waren er nog geen data beschikbaar. Data die later alsnog beschikbaar kwamen door een meta-analyse van de registratietrials van alle vaccins. En die analyse liet geen daling van de sterfte overall zien door vaccinatie met de mRNA-vaccins, maar wel bij vaccinatie met de vectorvaccins van Janssen & Janssen en AstraZeneca.[52] Desondanks zongen Tijs en Ab in koor dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren, want dan zou de maatschappij sneller open kunnen. Terwijl op dat moment al lang en breed bekend was dat vaccineren niet tot groepsimmuniteit zou leiden, en nooit tot groepsimmuniteit zou kunnen leiden, zoals toen al fraai samengevat werd in referentie 42. Van Den Brink had zelfs het lef om te zeggen dat Van Haga zich bij de feiten moest houden, want daar hadden hij en Ab1 het net over gehad. St. Tijs, die in zijn oneindige eigendunk wel wist wat ‘de feiten’ waren, en daarmee de grenzen van zijn zeer beperkte en eenzijdige kennis verre overschreed. De feiten van Big Pharma marskramer Ab Osterhaus, en de afgeveegde bruin gestreepte velletjes van de harige strontkont van de Volkskrant.

En, geloof het of niet, in deze kwestie niet onbelangrijk, St. Tijs schrijft ook nog: ‘Drang dwingt om extra goed na te denken.’ Nog een bruine streep. Want Tijs wenste niet na te denken, en keerde alles en iedereen de rug toe die gefundeerde en goed doordachte kritiek op het beleid had. En hij maakte het nog bonter door op 5 november 2021 op Twitter te stellen dat “Rationele mensen zoals ik wel kunnen denken dat de QR-code niet tot een tweedeling leidt, maar de ervaring van ongevaccineerden totaal anders is. Of u en ik het nou snappen of niet, ze vóelen zich opgejaagd, ze vóelen zich tweederangsburger.” Damn right you are. Maar Tijs verwisselt hier rationaliteit met moraliteit. Want deze tweedeling heeft niets, maar dan ook niets met rationaliteit te maken, maar alles met moraliteit. Er was niets rationeels aan de coronamaatregelen of aan de vaccinatiedrang en -dwang. Immoreel was het des te meer. Het is fundamenteel fout en druist tegen ieder gevoel van rechtvaardigheid in. Wie dat niet begrijpt is niet rationeel, maar immoreel.

Dat is de boodschap die St. Tijs de Schijnheilige niet begrijpt. En waarschijnlijk ook nooit zal begrijpen.

De haan kraaide opnieuw, en nu voor de 3e keer.

‘De kennis van nu’ is het valse licht van St. Tijs de Schijnheilige. Het is zijn verraad aan de grondwet, het verraad van de coronacritici, en het verraad van alles wat ethisch en moreel juist is.

De haan kraaide drie keer. Met de kennis van toen. En met de kennis van nu.

 

 

[1] ‘Het grootste schandaal sinds WOII’ Follow the Money, 22 december 2010.

[2] De gekte van de Mexicaanse Griep., Follow the Money, 24 december 2010.

[3] Sarkanen TO, Alakuijala APE, Dauvilliers YA, Partinen MM. Incidence of narcolepsy after H1N1 influenza and vaccinations: Systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2018;38:177-186. doi:10.1016/j.smrv.2017.06.006.

[4] Lessen van de Spaanse griep. Marc Bonten, 29 april 2020. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4547.

[5] De verduistering. Jan B. Hommel, 18 oktober 2020.

[6] Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza: implications for pandemic influenza preparedness. J Infect Dis. 2008;198(7):962-970. doi:10.1086/591708

[7] Brundage JF, Shanks GD. Deaths from bacterial pneumonia during 1918-19 influenza pandemic. Emerg Infect Dis. 2008;14(8):1193-1199. doi:10.3201/eid1408.071313

[8] Op1, dinsdag 26 oktober 2020. https://www.telegraaf.nl/video/864959673/alle-ongevaccineerden-op-een-eiland-is-ideale-oplossing.

[9] Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. N Engl J Med. 2021;385(24):e85. doi:10.1056/NEJMoa2114228.

[10] Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR, et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. N Engl J Med. 2021;385(24):e83. doi:10.1056/NEJMoa2114114.

[11] Keehner J, Horton LE, Binkin NJ, et al. Resurgence of SARS-CoV-2 Infection in a Highly Vaccinated Health System Workforce. N Engl J Med. 2021;385(14):1330-1332. doi:10.1056/NEJMc2112981.

[12] hemaitelly H, Tang P, Hasan MR, et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. N Engl J Med. 2021;385(24):e83. doi:10.1056/NEJMoa2114114.

[13] https://twitter.com/TijsvandenBrink/status/1473932127423148037

[14] Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok weigert kritiek op de coronastrategie. You Tube, 19 maart 2020

[15] Genetisch bewijs: wasbeerhond gaf mensheid coronavirus. De Volkskrant; Maarten Keulemans & Leen Vervaeke, 17 maart 2023.

[16] Vraag het Marion (8). Jan B. Hommel, 10 juli 2022.

[17] Nieuws en Co; dinsdag 21 maart 2023, 17:00 – 18:00. https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nieuws-en-co/477b8132-ed80-40d8-a2e8-7ca8e3002c25/2023-03-21-nieuws-en-co

[18] Xiao, X., Newman, C., Buesching, C.D. et al. Animal sales from Wuhan wet markets immediately prior to the COVID-19 pandemic. Sci Rep 11, 11898 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-91470-2

[19] Higuchi R, Bowman B, Freiberger M, Ryder OA, Wilson AC. DNA sequences from the quagga, an extinct member of the horse family. Nature. 1984;312(5991):282-284. doi:10.1038/312282a0

[20] Stop Shaming Raccoon Dogs. Alex Washburne; March 19, 2023. https://alexwasburne.substack.com/p/stop-shaming-racoon-dogs

[21] Crits-Christoph, Alex, Gangavarapu, Karthik, Pekar, Jonathan E., Moshiri, Niema, Singh, Reema, Levy , Joshua I., Goldstein, Stephen A., Suchard, Marc A., Popescu, Saskia, Robertson, David L., Lemey, Philippe, Wertheim, Joel O., Garry, Robert F., Rasmussen, Angela L., Andersen, Kristian G., Holmes, Edward C., Rambaut, Andrew, Worobey, Michael, & Débarre, Florence. (2023). Genetic evidence of susceptible wildlife in SARS-CoV-2 positive samples at the Huanan Wholesale Seafood Market, Wuhan: Analysis and interpretation of data released by the Chinese Center for Disease Control. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7754299

[22] https://twitter.com/MarionKoopmans/status/1636627230406111232

[23] Pardi, N., Hogan, M., Porter, F. et al. mRNA vaccines — a new era in vaccinology. Nat Rev Drug Discov 17, 261–279 (2018). https://doi.org/10.1038/nrd.2017.243

[24] Clinical Trials: What You Need to Know. American Cancer Society. https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/clinical-trials/what-you-need-to-know/phases-of-clinical-trials.html

[25] Onkruid in de wetenschapstuin. Jan B. Hommel, 7 november 2020.

[26] Voorbij de pandemische chaos; deel III: De toekomst van de registratie-autoriteiten.

[27] Jonasch E, Gao J, Rathmell WK. Renal cell carcinoma. BMJ. 2014;349:g4797. Published 2014 Nov 10. doi:10.1136/bmj.g4797

[28] Conditional Marketing Authorisation; Criteria and conditions, European Medicines Agency. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation#criteria-and-conditions-section.

[29] Het Pfizer/BioNTEch-vaccin tegen COVID-19.

[30] Het vaccinatiefiasco. Jan B. Hommel.

[31] De Wet van de Grote Getallen. Jan B. Hommel, 28 september 2020.

[32] Zwartschimmel in het Artsenhuis. Jan B. Hommel, 25 november 2020.

[33] Skittrall JP, Wilson M, Smielewska AA, et al. Specificity and positive predictive value of SARS-CoV-2 nucleic acid amplification testing in a low-prevalence setting. Clin Microbiol Infect. 2021;27(3):469.e9-469.e15. doi:10.1016/j.cmi.2020.10.003

[34] De hogepriesters van het OMT. Jan B. Hommel, 16 januari 2022.

[35] Twelve Core Principles of Public Health. Martin Kulldorff; Brownstone Institute, August 3, 2021.

[36] Great Barrington Declaration. Sunetra Gupta, Jay Bhattacharya & Martin Kulldorf.

[37] Misdaad en straf. Jan B. Hommel, 12 juli 2022.

[38] Bulfone TC, Malekinejad M, Rutherford GW, Razani N. Outdoor Transmission of SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses: A Systematic Review. J Infect Dis. 2021;223(4):550-561. doi:10.1093/infdis/jiaa742

[39] Der neue Untermensch. Jan B. Hommel

[40] Russell MW, Moldoveanu Z, Ogra PL, Mestecky J. Mucosal Immunity in COVID-19: A Neglected but Critical Aspect of SARS-CoV-2 Infection. Front Immunol. 2020;11:611337. Published 2020 Nov 30. doi:10.3389/fimmu.2020.611337

[41] Mike Verest wil zich niet laten vaccineren. You Tube, 26 oktober 2021: https://www.youtube.com/watch?v=dIgd0GpP3Ww

[42] OMT-lid en kinderarts Illy: ‘Met vaccineren kinderen maak je de kans op schoolsluiting zo klein mogelijk. Algemeen Dagblad, 12 januari 2022.

[43] De hogepriesters van het OMT. Jan B. Hommel, 16 januari 2022.

[44] COVID-19 Forecasting Team. Past SARS-CoV-2 infection protection against re-infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2023;401(10379):833-842. doi:10.1016/S0140-6736(22)02465-5

[45] Op1, 21 juli 2021; Roland Pierik: “As je vrijwillig niet de juiste vaccinatiegraad krijgt, denk ik dat een drang gerechtvaardigd is.”

[46] Academische kakkerlakken. Jan B. Hommel, 19 november 2020.

[47] Vaccinatie: altijd goed? Jan B. Hommel, 5 november 2022.

[48] Dwang en bemoeizorg in de psychiatrie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:286-8.

[49] Roland Pierik houd het onderzoek naar vaccinaties voor gezien: ‘De puzzel is gelegd.’ Folia, 4 januari 2022.

[50] Fraiman J, Erviti J, Jones M, et al. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine. 2022;40(40):5798-5805. doi:10.1016/j.vaccine.2022.08.036

[51] COVID-19: vaccineffectiviteit, bijwerkingen van de mRNA-vaccins en de oversterfte. Jan B. Hommel, 7 september 2022.

[52] Benn, Christine Stabell and Schaltz-Buchholzer, Frederik and Nielsen, Sebastian and Netea, Mihai G. and Netea, Mihai G. and Aaby, Peter, Randomised Clinical Trials of COVID-19 Vaccines: Do Adenovirus-Vector Vaccines Have Beneficial Non-Specific Effects?. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4072489 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4072489