Het Filosofisch Elftal uit de Academische Varkensstal

 

Ik lees al zeker sinds een jaar geen kranten meer. Dat advies kreeg ik van Nassim Nicholas Taleb die er in zijn boek ‘Antifragility’ op wijst dat kranten niet als doel hebben om ons objectief te informeren, maar om ons brein te vergiftigen met journalistieke junk-food om zoveel mogelijk geld te verdienen en zo hoog mogelijke lezersaantallen te halen. Gezien de kwalijke rol die de grote dagbladen gespeeld hebben, en nog steeds spelen, bij het ontstaan en in stand houden van de collectieve coronapsychose, heb ik zijn advies ter harte genomen. 2020 is wat mij betreft het definitieve failliet van de reguliere media. Veel te veel ruis en veel te weinig signaal. Veel geschreeuw, amper wol.

Echter, af en toe krijg ik van mensen een artikel toegestuurd om me duidelijk te maken wat er zoal aan geïllustreerd en bedrukt toiletpapier verspreid wordt onder de bevolking. Ditmaal was het een artikel uit Trouw van 4 maart 2021, geschreven door Alexandra van Ditmars, die Bas Haring en Paul van Tongeren interviewt. Bas Haring is filosoof en bijzonder hoogleraar ‘publiek begrip van de wetenschap’ aan de Universiteit Leiden. Paul van Tongeren is emeritus-hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Nijmegen en Leuven. Zij vinden het vaccinatiebewijs een uitstekend idee, en naar hun mening is het helemaal geen moreel dilemma.

“Het Filosofisch Elftal uit de Academische Varkensstal” verder lezen

(Transient) Global Hysteria

 

Een van de meest indrukwekkende ziektebeelden in de neurologie is wat men een ‘Transient Global Amnesia’ (TGA) noemt. Inmiddels moet ik dit neurologische ziektebeeld tientallen, zo niet honderden keren gezien hebben. Toch blijft het elke keer indrukwekkend om te zien hoe ontredderd en in paniek mensen zijn, omdat ze zich niet kunnen herinneren wat ze in de afgelopen uren of dagen hebben gedaan. Ze weten niet waar ze zijn, waarom ze op dat tijdstip daar zijn, en hoe ze in vredesnaam op die plek terecht zijn gekomen. En dus vragen ze dat steeds opnieuw: “Waar ben ik? Hoe kom ik hier? Wat heb ik gedaan?” Na de antwoorden zwijgen ze even in vertwijfeling, om kort daarna opnieuw dezelfde vragen te stellen. Vervolgens vergeten ze de antwoorden opnieuw, zodat ze binnen enkele minuten nogmaals dezelfde vragen stellen. Vaak drijven ze daarmee hun partner of kinderen tot wanhoop, en zij zijn dan ook vaak nóg meer in paniek dan de persoon zelf, en denken dat er iets vreselijk mis moét zijn met hun echtgenoot, vader of moeder, de reden waarom ze vaak met spoed door de ambulance op de SEH worden afgeleverd.

“(Transient) Global Hysteria” verder lezen

Inzoomen
Kleur & Contrast