Klavertje Twee

Schets: Jan Hol

 

Er is iets grondig mis in ons land. En dat zeg ik zonder enig sarcasme of cynisme.

Er is écht iets grondig mis.

Op social media zie ik Lisa Westerveld, politica van Groen Links, de cerebrale diarree van een niet nader te benoemen ‘wetenschapsjournalist’ aanprijzen als ‘nuttig’ en ‘inzichtgevend’. De man die wetenschap verwart met het knippen in grafiekjes en het overnemen van conclusies uit abstracts. Twee holle vaten die elkaar vullen met intellectuele leegte. Je houdt je hart vast als dergelijke politica zich met beleid gaan bemoeien. De burger is de afgelopen jaren wel genoeg gestraft, dunkt me.

Lees verder “Klavertje Twee”

De mRNA-technologie: vaccin of immunotherapie?

Lange-termijngevolgen van de mRNA-vaccins op het immuunsysteem.

 

‘Communicating effectively about the science of vaccination to a sceptical public is a challenge for all those engaged in vaccine immunobiology, but is urgently needed to realign the dialogue and ensure public health. This can only be achieved by being transparent about what we know and do not know, and by considering the strategies to overcome our existing knowledge gaps.’[1]

(Effectief communiceren over de wetenschap van vaccinatie aan een sceptisch publiek is een uitdaging voor iedereen die zich bezighoudt met vaccinatie-immunobiologie, maar is dringend noodzakelijk om de dialoog weer op gang te brengen en de volksgezondheid te waarborgen. Dit kan alleen worden bereikt door transparant te zijn over wat we weten en wat we niet weten, en door na te denken over strategieën om onze bestaande kennislacunes te overwinnen.)

Het hierna volgende artikel is een poging daartoe.

Lees verder “De mRNA-technologie: vaccin of immunotherapie?”