Vraag het Marion (3)

I want to raise every voice, at least I’ve got to try

Every time I think about it water rises to my eyes

Situation desperate, echoes of the victims cry

If I had a rocket launcher, if I had a rocket launcher

If I had a rocket launcher, some son of a bitch would die

Bruce Cockburn

 

Dit is deel 3 van het drieluik “Vraag het Marion”. Ik zal in dit deel uit de doeken doen hoe de hoofdrolspelers in dit drama geprobeerd hebben de hypothese, dat het SARS-CoV-2 virus uit het Wuhan Institute of Virology (WIV) ontsnapt zou kunnen zijn, te ontkrachten. Wellicht is ontkrachten niet het juiste woord. Zij hebben werkelijk alles geprobeerd om deze hypothese in diskrediet te brengen en tot complottheorie te verklaren. “Vraag het Marion (3)” verder lezen

Ask Marion (2): (English translation)

About the Mines of Moijang

 

“Nothing in history has proved so fragile as the truth.”

Jan B. Hommel.

“Truth is stranger dan fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities; truth isn’t.”

Mark Twain

I ended my previous blog “Ask Marion – 1” with Alina Chan’s article (1). This article was published as pre-print on May 2, 2020, although I didn’t see it myself until later, simply because I deemed the SARS-CoV-2 virus having escaped from the Wuhan Institute of Virology (WIV) very unlikely.

How naive can a person be.

Today, I start again from where I left off.

“Ask Marion (2): (English translation)” verder lezen

Vraag het Marion (2)

“Er is niets in de geschiedenis zo fragiel gebleken als de waarheid”

Jan B. Hommel

“Truth is stranger dan fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities: truth isn’t.”

Mark Twain. 

 

Ik eindigde mijn vorige blog “Vraag het Marion – 1” met het artikel van Alina Chan (1). Dit artikel werd op 2 mei 2020 gepubliceerd als pre-print, hoewel ik het zelf pas later onder ogen kreeg, simpelweg omdat ik de mogelijkheid dat het SARS-CoV-2 virus aan het Wuhan Institute of Virology (WIV) ontsnapt zou kunnen zijn voor erg onwaarschijnlijk hield. Hoe naïef kan een mens zijn.

Hier pik ik de draad weer op. “Vraag het Marion (2)” verder lezen

Ask Marion (1): (English Translation)

“When I am king

You will be first against the wall

With your opinion

Which is of no consequence at all”

Paranoid Android, Radiohead

Rage and Fury.

Two aspects that are very important regarding the discussion whether the SARS-CoV-2 virus has escaped from the Wuhan Institute of Virology (WIV) or has spontaneously moved from animal (bat) to humans, possibly through an intermediate host:

First, the timeline of events that preceded the now momentum gaining theory, that the virus has indeed escaped from the WIV. Second, the molecular biological arguments that advocate or oppose this theory. There is so much information available that I can’t take everything into one blog. Moreover, developments are currently taking place very quickly.

It is my intention to write three blogs about this subject. In the first part, I will outline how long it took me to seriously consider the possibility that the SARS-CoV-2 virus had escaped the lab. In the second part, I want to depict the international developments that made this idea mainstream after all, including calls for serious research into this theory. And in the third part, I shall try to explain the biological arguments that have led to realizing that this ‘lab-leak’ is a real possibility.

“Ask Marion (1): (English Translation)” verder lezen

Vraag het Marion (1)

“When I am king

You will be first against the wall

With your opinion

Which is of no consequence at all”

Paranoid Android, Radiohead

 

Rondom de discussie of het SARS-CoV-2 virus uit het Wuhan Institute of Virology (WiV) is ontsnapt of spontaan van dier (vleermuis) naar mens is overgesprongen, eventueel via een tussengastheer, zijn er twee aspecten die erg belangrijk zijn: het eerste is de tijdlijn van gebeurtenissen die voorafgingen aan de nu aan kracht winnende theorie dat het virus inderdaad uit het WiV ontsnapt is. Het tweede element zijn de moleculair biologische argumenten die voor of juist tegen deze theorie pleiten. Er is inmiddels zoveel informatie beschikbaar dat ik niet alles in één blog kan vatten. Bovendien gaan de ontwikkelingen op dit moment erg snel.

Het is mijn bedoeling om hier drie blogs over te schrijven. In het eerste deel schets ik hoe lang het geduurd heeft voordat ik zelf de mogelijkheid serieus overwoog dat het SARS-CoV-2 virus uit het lab was ontsnapt. In het tweede deel wil ik de internationale ontwikkelingen schetsen die maakten dat deze gedachte alsnog mainstream werd en er gepleit werd om deze theorie serieus te onderzoeken. In het derde deel wil ik proberen uit te leggen wat de biologische argumenten zijn die hebben geleid tot het besef dat dit een reële mogelijkheid is.

“Vraag het Marion (1)” verder lezen