Stem ze weg!

De kieswijzer voor de provinciale statenverkiezingen 2023

It’s been a long…
A long time comin’, but I know
A change is gon’ come
Oh, yes it will…

Sam Cooke, A Change is Gonna Come

 

Het is zaterdag 11 maart 2023. Een grote mensenmassa verzamelt zich in Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid, tegen het CO2-beleid, tegen het coronabeleid, tegen de steeds groter worden de macht van de technocraten in Brussel en tegen het kabinet Rutte IV. Waartegen eigenlijk niet? Het is nog maar de vraag of de schandalen die we al kennen, zoals de toeslagenaffaire en het gaswinningsschandaal, groter zijn dan de schandalen die nog moeten komen. Ik waag het te betwijfelen.

Lees verder “Stem ze weg!”

I wish I’d made you angry earlier

Een boekbespreking

Van het concert des levens
Krijgt niemand een program

Bovenstaand is de titel van een verzameling essays van Max Perutz (19 mei 1914 – 6 februari 2002). Hij was een moleculair bioloog en kreeg de Nobelprijs voor de scheikunde voor zijn studie naar de structuur van hemoglobine, die hij op wist te lossen met behulp van de röntgenkristallografie. Het is een boek dat al jaren op het tafeltje ligt naast mijn zitplaats op de bank, en het is ook al jaren geleden dat ik de eerste twee hoofdstukken las. Maar blijkbaar was ik de mening toegedaan dat ik geen tijd had om de rest van het boek te lezen, al waren die twee hoofdstukken al bijzonder indrukwekkend. Die fout heb ik nu gecorrigeerd, en ik heb spijt dat ik dat niet eerder heb gedaan. Dit is een boek dat gelezen moet worden.

Lees verder “I wish I’d made you angry earlier”

Klavertje Twee

Schets: Jan Hol

 

Er is iets grondig mis in ons land. En dat zeg ik zonder enig sarcasme of cynisme.

Er is écht iets grondig mis.

Op social media zie ik Lisa Westerveld, politica van Groen Links, de cerebrale diarree van een niet nader te benoemen ‘wetenschapsjournalist’ aanprijzen als ‘nuttig’ en ‘inzichtgevend’. De man die wetenschap verwart met het knippen in grafiekjes en het overnemen van conclusies uit abstracts. Twee holle vaten die elkaar vullen met intellectuele leegte. Je houdt je hart vast als dergelijke politica zich met beleid gaan bemoeien. De burger is de afgelopen jaren wel genoeg gestraft, dunkt me.

Lees verder “Klavertje Twee”

De mRNA-technologie: vaccin of immunotherapie?

Lange-termijngevolgen van de mRNA-vaccins op het immuunsysteem.

 

‘Communicating effectively about the science of vaccination to a sceptical public is a challenge for all those engaged in vaccine immunobiology, but is urgently needed to realign the dialogue and ensure public health. This can only be achieved by being transparent about what we know and do not know, and by considering the strategies to overcome our existing knowledge gaps.’[1]

(Effectief communiceren over de wetenschap van vaccinatie aan een sceptisch publiek is een uitdaging voor iedereen die zich bezighoudt met vaccinatie-immunobiologie, maar is dringend noodzakelijk om de dialoog weer op gang te brengen en de volksgezondheid te waarborgen. Dit kan alleen worden bereikt door transparant te zijn over wat we weten en wat we niet weten, en door na te denken over strategieën om onze bestaande kennislacunes te overwinnen.)

Het hierna volgende artikel is een poging daartoe.

Lees verder “De mRNA-technologie: vaccin of immunotherapie?”

De Zondvloed

 

I’m gonna say everything that I need to say
Although you’ve taken everything I need away
I’m gonna take you to the place I need to go
We’re all just walkin’ through this darkness on our own

War on Drugs, I don’t live here anymore

 

Het is begin januari als ik in de auto zit samen met mijn dochter en haar vriendinnetje, om het meisje terug te brengen naar een dorpje dat zo’n 10 kilometer verderop ligt. Het gekwetter van de twee meisjes op de achterbank dringt nauwelijks tot me door. Het is het einde van een stralende winterdag: in het oosten verandert de diepblauwe lucht naar geleidelijk naar zwart, en in het westen gaat het blauw over in prachtige schakeringen van rood-oranje licht, daar waar de zon al achter de horizon is verdwenen. Het is weer bijna avond, en er komt wéér een nacht. En vervolgens komt het deel van de dag waar ik het minst naar uitkijk, en die het liefst slapende door zou brengen: de ochtend. Het is het meest nutteloze deel van de dag, enkel en alleen geschikt om de kwade geesten van de nacht het cerebrale pand uit te jagen. Waar ze de volgende nacht gewoon weer in terug sluipen.

Lees verder “De Zondvloed”