De Hogepriesters van het OMT

Ne soyons pas impressionnables
Par tous ces gens déraisonnables
Vendeurs de peur en abondance
Angoissants, jusqu’à l’indécence
Sachons les tenir à distance
Pour notre santé mentale
Sociale et environnementale
Nos sourires, notre intelligence
Ne soyons pas sans résistance
Les instruments de leur démence
Oh, non, non, non, non, non, non
Nous, on veut, continuer à danser encore

Laten we niet onder de indruk zijn
Door al deze onredelijke mensen
Verkopers van Angst in overvloed
Schrijnend tot op het punt van onfatsoenlijkheid
Laten we ze op afstand houden.
Voor onze geestelijke gezondheid
Sociaal en milieu
Onze glimlach, onze intelligentie
Laten we niet zonder weerstand zijn
De instrumenten van hun dementie
Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee
We willen blijven dansen

Le Retour ‘Danser Encore’, Flash Mob, Gare de l’Est, 8 Avril 2021

Science is dead, long live Scientism: Hoe wetenschap tot religie verwerd.

 

“In de medische wereld kent men tegenwoordig nog de Semmelweis-reflex. Deze staat voor het reflexmatig weigeren of afwijzen van nieuwe ideeën of theorieën omdat deze haaks staan op de gangbare ideeën en gewoontes.”

Januari 2022, twee jaar na het begin van de coronacrisis

Op 8 januari 2022 verscheen een gedenkwaardig artikel in de Telegraaf, met als titel “Besmettingsexplosie ziekenhuispersoneel: ‘Het loopt uit de klauwen’”1 Volgens dit artikel leidt de  Omikronvariant op dat moment bij een kwart van het ziekenhuispersoneel tot besmettingen. Dit heeft volgens bestuurder Mark Kramer een ‘ontwrichtend’ effect op het dienstrooster en hij denkt er dan ook over om zorgmedewerkers met een besmetting, maar zonder klachten of symptomen, toch maar in te zetten.

‘A stupid person is the most dangerous type of person,’ zo luidt de vierde wet uit het boek “The Five Basic Laws of Stupidity” van Carlo M. Cipolla. Mark Kramer staat model voor vele bestuurders, politici en medici die voldoen aan deze vierde wet. Het is illustratief voor de moderne tijd: de belangrijkste beslissingen worden genomen door mensen die van toeten noch blazen weten. En van zichzelf niet weten dat dit zo is.

Had men dit niet aan kunnen zien komen? Natuurlijk wel. Maar de zogenaamde experts vertrouwden op hun expertise die ze (allang) niet (meer) hebben. Illustratief is een hoogleraar anesthesiologie die al jaren niet meer op de operatiekamer was geweest en in moest vallen. Hij was zich niet meer bewust van de hygiënemaatregelen, die hij dan ook volledig veronachtzaamde, en vroeg om anesthetica die al jaren niet meer gebruikt werden. En de vraag is wie een hoogleraar op zo’n moment corrigeert.

Ook nu lag de kennis voor het oprapen. Eind 2020 waarschuwde Peter Doshi2 – associate editor van de British Medical Journal – al voor het feit dat de registratietrials van Pfizer/BioNTech en Moderna geen antwoord gaven op de vraag of vaccinatie beschermde tegen transmissie: tegen het verder verspreiden van het virus. Naast het primaire doel dat een vaccin bescherming moet bieden tegen ernstige ziekte en overlijden, is het onderbreken van de keten van transmissie het tweede belangrijke doel. Maar dat tweede doel interesseerde BigPharma niet. Net zomin als BigPharma de vraag interesseerde of hun vaccins wel voldoende bescherming boden tegen ziekte en overlijden bij ouderen en kwetsbare mensen. Ze hadden het niet nodig om hun koopwaar geregistreerd te krijgen. Feitelijk kwam het erop neer dat zelfs als ze vaccinatieknollen in plaats van citroenen hadden willen verkopen, de panikerende regeringsleiders ook akkoord waren gegaan.  En qua transmissie bleken de vaccins inderdaad knollen te zijn en geen citroenen. Bij lange na niet.

En al snel bleek dat vaccinatie inderdaad niet beschermde tegen transmissie. Op 6 mei 2021 verscheen een studie in de New England Journal of Medicine (NEJM) over het aantal besmettingen na vaccinatie in zorgmedewerkers.Overigens opmerkelijk omdat dit vakblad inmiddels verworden is tot het belangrijkste reclameblaadje van BigPharma, aangezien vrijwel alles dat over de vermeende zegeningen van vaccinatie gaat, kritiekloos wordt geplaatst. Niet lang daarna werden twee zorgmedewerkers beschreven waarvan er één extreem hoge titers van neutraliserende antilichamen had, maar desondanks óók een extreem hoge viral load.4 Ik waarschuwde hiervoor in juni 2021 in een video podcast van ‘Weltschmerz’ – genaamd ‘Het Grote Vaccinatiedebat’ (11:15).5 Het was het ‘proof of principle’. Later werd de combinatie van hoge titers antilichamen, maar desondanks ook hoge viral loads, in één en dezelfde persoon nog eens bevestigd.6 Verder bleek de viral load bij gevaccineerde mensen en ongevaccineerde mensen die met de Deltavariant besmet werden, niet te verschillen van elkaar, en ook niet tussen mensen met- en mensen zonder ziekteverschijnselen. Dat ligt ook in de lijn der verwachtingen, omdat voor een steriliserende werking van een vaccin het noodzakelijk is dat immuniteit op plaatsen ontstaat waar het virus zich een toegang tot het lichaam verschaft: op de slijmvliezen. En dat doen de mRNA-vaccins niet of nauwelijks.7

Maar wat had het voor zin om op dat moment nog te waarschuwen? Alle zorgmedewerkers die dat wilden waren al gevaccineerd. Zij deden het toch voor een ander? Ze deden het toch om de kwetsbare mensen te beschermen? En de rest werd zo sterk onder druk gezet dat een groot deel van hen alsnog capituleerde: niemand vindt het fijn om voor egoïst te worden uitgemaakt. En zeker de zorgmedewerkers niet, die gechanteerd werden met de propaganda dat ze een gevaar voor hun patiënten zouden zijn als ze zich niet zouden laten vaccineren

En zoals men kon verwachten, bleek tot overmaat van ramp ook nog eens dat de mensen die na vaccinatie besmet werden, minder klachten hadden dan de mensen zonder vaccinatie die de infectie zelf doormaakten.8 Vaccinatie beschermde dan misschien wel tegen ernstig ziekte en overlijden – een risico dat voor het overgrote deel van de zorgmedewerkers erg laag is, alleen al gezien de jonge leeftijd – maar schakelde daarmee ook de signaalfunctie van ziekte bij de gevaccineerde zorgmedewerker voor een groot deel uit. Wie ziek is blijft thuis, maar wie niet ziek is niet. En doordat al heel snel bleek dat vaccinatie slechts deels beschermde tegen transmissie, was het wachten op een variant die veel besmettelijker zou zijn dan voorgaande varianten – zoals Geert Vandenbossche al voorspelde – en de partiële bescherming tegen transmissie volledig omzeilde. Dat is nu het geval

Vandenbossche is namelijk al meer dan 40 jaar viroloog en heeft een uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en toepassen van vaccins. En heeft bovendien een CV dat de meesten van ons zelfs niet in 10 levens niet zou lukken om dit op te bouwen. Maar mensen met kennis en ervaring zijn niet welkom in de tempel van het OMT. Hogepriesters kunnen hen niet gebruiken, want zij zouden hun religie wel eens ongeloofwaardig kunnen maken. En aan het heilige gelijk van de Hogepriesters mag niet getornd worden. Niet door het gewone volk, en zeker niet door mensen die een bedreiging vormen voor hun positie.

En nee, dat er varianten ontstaan die het immuunsysteem kunnen ontwijken komt niet door de mensen die zich niet lieten vaccineren, zoals de uitermate simpele – of uitermate maligne – of beide – politici als Hugo de Jonge en Jan Paternotte ons willen doen geloven. Net zoals door de overheid betaalde immunologische trollen, zoals de hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond van de UvA, en de repeterende, vermoedelijk licht dementerende en grijsgedraaide grammofoonplaat Ab Osterhaus – ook wel Ab1 genoemd – dat ons proberen aan te smeren. In een studie in de Journal of Physical Chemistry Letters – bepaald geen obscuur wetenschappelijk blaadje – werd een duidelijke correlatie aangetoond tussen de vaccinatiegraad en het ontstaan van resistente virusvarianten.9 Varianten met mutaties die spontaan opkwamen en weer verdwenen voordat de massale vaccinatiecampagne begon en daarna opnieuw dominant werden, omdat over eigenschappen beschikten die ze in staat stelden om de door de vaccinatie opgewekte immuniteit tegen besmetting te omzeilen. Iets dat maar zelden gebeurt bij toepassing van vaccins, maar wel in een situatie waarin men zich uit een pandemie denkt te kunnen vaccineren door toepassing van niet-steriliserende vaccins.10 Men had heel goed kunnen weten dat deze strategie een experiment was, waarvan het onzeker was of dit goed zou aflopen. Maar men wenste hier de ogen voor te sluiten.

En inmiddels is het triomfantelijke er bij de verschillende ‘experts’ wel van af en ziet men de een na de andere draaien: nee, vaccinatie is toch niet de (enige) weg uit de crisis. Nee, oma en opa worden toch niet beschermd door vaccinatie van kinderen en jongeren. En nee, je doet het toch niet voor een ander, maar voor jezelf. De hypocrisie stinkt ervan af. De vaccinatie-extremist en zolderkamerfilosoof Roland Pierik heeft ‘de puzzel gelegd’ en gaat zich met iets anders bezighouden.11 Hij neemt de benen nu hij in al zijn afgrijselijke onwetendheid ziet dat zijn vaccinatiedwang niet leidt tot het gewenste effect, en het toch allemaal wat complexer ligt dan hij in zijn geestelijk atrofische bewustzijn dacht te weten. De man die studenten de toegang tot de universiteit wilde ontzeggen als ze weigerden zich te laten vaccineren.12 Ik hoop dat hij zich terugtrekt in zijn donkere zolderkamer om er nooit meer uit te komen. En wellicht is dat wel nodig ook, want als het misloopt met de massale vaccinaties van kinderen, en er komen een aantal te overlijden door het optreden van complicaties van een doorgemaakte myocarditis ten gevolge van de mRNA vaccins, zou het wel eens kunnen dat hij zijn leven niet zeker meer is. Alleen de kinderarts en lid van het OMT Karolá Illy blijft volharden in zijn weerzinwekkende propaganda, door de stellen dat kinderen van 5 t/m 11 jaar zich moeten laten vaccineren, zodat de scholen open kunnen blijven, en juf en meester dan minder kans lopen om ziek te worden.13 Het zal niet vergeten worden – althans niet door mij – en wat ik deze man toewens is niet geschikt om hierop te schrijven, maar het heeft iets te maken met het heilige der heiligen, op een plaats waar een hoog opgestookt vuur voor voldoende warmte zorgt. Wat mij betreft blijft hij daar de rest van zijn miserabele eeuwigheid en krijgt hij nooit meer last van wintertenen.

En juist die groep zorgmedewerkers die besmet zijn met de Omikronvariant wil bestuurder Mark Kramer het ziekenhuis insturen om kwetsbare patiënten te verzorgen: de ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. Die groep mensen waarvoor de vaccins maximaal effectief hadden moeten zijn en dat niet waren: omdat BigPharma niet geïnteresseerd was in deze mensen – de groep gezonde mensen aan wie men de een vaccin kan slijten is immers een veel grotere potentiële afzetmarkt – en omdat bestuurders en regeringen in hun ijdelheid en stupiditeit zich maar al te graag knollen voor citroenen lieten verkopen. En als laatste bleek dan ook nog eens dat mensen die de infectie doorgemaakt hebben, in vergelijking met mensen die gevaccineerd zijn, een veel lagere kans hebben om opnieuw besmet te raken.13

Vaccinatie-extremisten

En natuurlijk zullen de vaccinatiefanatici zich verontschuldigen met het excuus dat men dat allemaal niet kon weten. Nee, zij niet, aangezien de mate van hun fanatisme omgekeerd evenredig is met hun kennis en inzicht van de materie. Mensen als Roland Pierik en Marcel Verweij hebben nul kennis van de virologie, de immunologie of vaccinologie – deze wetenschappelijke paardenbloempluisjes die de grond maar niet willen bereiken omdat elk zuchtje wind ze omhoog doet dwarrelen – en wensten zich er ook niet in te verdiepen. En voor hen hoefde dat ook helemaal niet. Zodra zij een naald en een injectiespuit zien, moet die in een arm, ongeacht wat er in de spuit zit. Arm voor arm, deur na deur. En wel verplicht. Op straffe van uitsluiting van het sociaalmaatschappelijk leven

Ik wens deze twee nog heel veel boosters toe. Het kunnen er niet genoeg zijn. Voor mensen als Illy en Pierik kunnen het er nooit genoeg zijn. Linkerarm na rechterarm, rechterarm na linkerarm. Zijn de armen bont en blauw door alle prikken, dan is er nog een bleke bips waar de naald in gestoken kan worden. Rechterbil na linkerbil, linkerbil na rechterbil, van arm naar bil en bil naar arm: ik kijk graag toe bij het experiment waar deze vaccinatie-extremisten zo heilig in geloven. Er is geen betere manier om duidelijkheid te krijgen of de balans tussen voor- en nadelen van massale vaccinatie en het herhaaldelijk boosteren positief of negatief uitvalt. Dan kunnen we het daarna nog wel hebben in hoeverre de toegepaste vaccinatiedwang rechtmatig was en ethisch te verantwoorden. Niet dat deze twee heren daar wel iets zinnigs over te zeggen hadden. Een eeuwigdurend verblijf op de zolderkamer en nooit meer wintertenen. Zo moet het zijn.

Ignorance is bliss. Kennis die men niet heeft kan ook niet hinderlijk in de weg zitten bij het maken van beleid. En de medici liepen al even blind, doof en gespeend van ieder inzicht in de potentiële positieve, maar óók de potentiële gevaren van massale vaccinatie, kritiekloos achter BigPharma aan. De gemiddelde kennis van artsen over de werking van vaccins kunnen in twee woorden en het = teken worden samengevat: vaccinatie = goed. Excuus, het zijn drie woorden en het = teken: vaccinatie = altijd goed.  De mening van gerespecteerde en zeer ervaren mensen, met tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling en toepassing van vaccins, werd genegeerd en werden als paria’s uitgesloten van het wetenschappelijk debat – als men daar nog over kon spreken –  zelfs door mensen die amper het woord vaccinatie kunnen spellen. Hoogleraren geneeskunde die jubelden bij de eerste persberichten van de vaccinfabrikanten. Ik dacht dat ik alles wat er mis is in de geneeskunde wel had gezien en meegemaakt, maar het bleek nog veel zotter en nog veel gevaarlijker te kunnen.

Verstandelijke gehandicapte arts

Ik zie een arts verstandelijke gehandicapten – ene Ilse Zaal – op social media de volgende uitspraak doen: “Medewerker weigert mondkapje en blijk vervolgens besmet met COVID19. Vandaag daarom 12 (!) cliënten met een verstandelijke beperking in guarantaine moeten plaatsen.” Daarom. Daarom.

Hoe is deze vrouw in Godsnaam door de selectie voor de studie geneeskunde gekomen? Was ze wellicht de helft van een Siamese tweeling, waarbij haar wederhelft bij het chirurgisch scheiden het brein toebedeeld heeft gekregen? PhD… Godverhoede. God bewaar ons. God bescherm ons. God, heb medelijden met ons. Dit hebben wij niet verdiend. Echt niet.

Een intensivist en senator uit de Eerste Kamer die het maar onzin vond dat mensen wantrouwend stonden ten opzichte van een nieuwe techniek die voor het eerst werd toegepast als vaccin en die nog nooit tot een registratie als geneesmiddel had geleid. En waarvoor zeer ervaren en door de wol geverfde wetenschappers waarschuwden dat men deze techniek niet lichtzinnig in moest zetten. Mensen zoals bijvoorbeeld een Robert Malone, een man met heel veel kennis van de materie – hij speelde nota bene een bepalende rol bij de ontwikkeling van de mRNA techniek – en in meerdere belangrijke organisaties als eindverantwoordelijke of adviseur heeft gewerkt, waaronder de Centers of Disease Control en het Office of Chemical and Biological Weapons Affairs. Het deerde de medici niet, zoals zij zich zo vaak niets aantrekken van waarschuwingen om voorzichtig te zijn met het toepassen van nieuwe medicijnen. Ze leren het niet, en ze leren het nooit.

Zeker van medici en wetenschappers mag men verwachten dat ze eerst zorgvuldig de handboeken raadplegen en de meest recente literatuur bestuderen. Maar ze raadpleegden de handboeken niet, en ze bestudeerden de meest actuele literatuur niet. Een groot aantal van hen verborg haar onwil en onvermogen om dit te doen met de stelling dat de verschillende studies nog niet ‘peer-reviewed’ waren en daarom alleen al niet valide. En dat past goed in het dogmatisch denken van deze mensen. Zolang de hogepriesters de ‘wetenschappelijke’ tucht van de heilige vaccinatie-consensus niet hebben doen gelden, worden nieuwe gezichtspunten niet toegelaten tot de wetenschapstempel. Terwijl de peer-review niets anders is dan een strenge wetenschappelijke censuur, die elke discussie doodslaat en categorisch elke alternatief geluid – ongeacht de kracht van de argumenten – het zwijgen oplegt.15,16 Niet de kwaliteit van de argumenten doet ertoe, maar de vraag of het in het bestaande raamwerk van wetenschappelijke kennis past. En misschien nog wel belangrijker is dat men met een publicatie over een controversieel onderwerp geen invloedrijke mensen tegen zich in het harnas jaagt. Zeker niet als zij – en zij alleen – over de financiering van wetenschappelijke projecten gaan. In de Verenigde Staten heeft men Anthony Fauci. In Nederland had men Ab Osterhaus. Wie deze Hogepriesters van het Scientisme tegen zich in het harnas jaagt, wordt zonder pardon uit het wetenschappelijk koninkrijk verbannen.

De Hogepriesters van het Scientisme

De Hogepriesters van het Scientisme regeren in wetenschapsland. Allan Savory17 vat de staat van ziekte van de moderne wetenschap kernachtig samen, in een slechts 1:41 durende video met als titel: “What is Science?” Ik geef hier letterlijk weer wat deze man hier zegt. Eenieder die de drempel van een universiteit over stapt zou verplicht deze video moeten zien. Wellicht een koude douche nog voordat men zijn eerste college gehad heeft, maar wel met een bijzonder sterk reinigend effect.

“What is science? People talk about science. But what actually is science? People come out of college with a master’s degree or a doctorate. You take them into the field and they literally don’t believe anything unless it’s a peer-reviewed paper. That’s the only thing they accept. And you say to them, ‘Let’s observe, let’s think, let’s discuss.’ But they don’t do it! Only if it’s a peer-reviewed paper or not. That’s their view of science. I find it pathetic!”

“They go to college as bright young people, but come out brain dead! They don’t even know what science means. They think it means peer-reviewed papers etc. No! That’s academia. And if a paper is peer-reviewed it means that everyone thought the same and therefore approved it. An unintended consequence is, that when new knowledge emerges, new scientific insights, they can never be peer-reviewed. So we block all new advances in science that are major advances. If you look at the breakthroughs in science, they almost always don’t come from the center of that profession, they come from the fringes. The best candle makers in the world couldn’t even think of electric light.  They-the best ideas-don’t come from within, they often come from outside the bricks. We are going to kill ourselves through stupidity.”)

(“Wat is wetenschap? Mensen praten over wetenschap. Maar wat is eigenlijk wetenschap? Mensen komen van de universiteit met een masterdiploma of een doctoraat. Je neemt ze mee het veld in en ze geloven letterlijk niets, tenzij het een peer-reviewed paper is. Dat is het enige wat ze accepteren. En je zegt tegen hen: “Laten we observeren, laten we denken, laten we discussiëren. Maar ze doen het niet! Alleen als het een peer-reviewed paper is of niet. Dat is hun kijk op wetenschap. Ik vind het bespottelijk!”

“Ze gaan naar de universiteit als slimme jonge mensen, maar komen er hersendood uit! Ze weten niet eens wat wetenschap betekent. Ze denken dat het betekent: peer-reviewed papers etc. Nee! Dat is de academische wereld. En als een artikel door vakgenoten wordt beoordeeld betekent dit dat iedereen hetzelfde dacht en het daarom goedkeurde. Een onbedoeld gevolg is, dat wanneer nieuwe kennis opduikt, nieuwe wetenschappelijke inzichten, deze nooit peer-reviewed kunnen worden. Dus we blokkeren alle nieuwe vooruitgang in de wetenschap die grote vooruitgang is. Als je kijkt naar de doorbraken in de wetenschap, komen ze bijna altijd niet uit het centrum van dat vak, ze komen uit de marge. De beste kaarsenmakers ter wereld konden niet eens aan elektrisch licht denken.  Ze – de beste ideeën – komen niet van binnenuit, ze komen vaak van buiten de bakstenen. We gaan onszelf ombrengen door domheid.”)

En alleen als men over de juiste titels beschikt en men in de juiste kringen verkeert, heeft men recht op een oordeel over wat wetenschap is en wat niet. Alleen dan mag men iets zeggen over wat wetenschappelijk gezien waar is, en wat niet waar. De Hogepriesters van het Scientisme schrijven hun eigen wetenschapsbijbel en zij bepalen wat het domme klootjesvolk dient te geloven. Aangezien dat wat zij schrijven heilig is, hoeven zij geen onderbouwing te geven of bewijs te leveren. Kritische vragen worden niet gewaardeerd en zeker niet beantwoord. Zij die deze vragen stellen worden door de Hogepriesters van het Scientisme het liefst op de rechts-extremistische brandstapel gegooid, waar zij iedereen op kunnen gooien die hen niet aanstaat of die zich niet neerleggen bij de door hen voorgeschreven wetenschapsreligie.

De Tempel van het OMT

In Nederland werd begin 2020 in rap tempo een nieuwe Tempel van het Scientisme gebouwd met de naam ‘OMT’. Met als meest in het oog springende Hogepriesters Marion Koopmans, Marc Bonten, Ernst Kuipers en Diederik Gommers. En natuurlijk met als Opperhogepriester Jaap van Dissel, die met enige regelmaat de nieuwe en steeds weer veranderende wetenschapswetten van het Scientisme proclameert vanaf het balkon. En de religie die zij verkondigen is de enige juiste en ware religie. Zo waarlijk helpe mij het OMT-almachtig.

En dus waren de Hogepriesters van het OMT zeer ontstemd toen zij vernamen dat het juridisch team – waar ik zelf deel van uitmaak – van Maes c.s. het aandurfden om de door hen verkondigde religie in twijfel te trekken. Wij spijkerden op onze 53 stellingen op 28 september 2021 op de voordeur van de OMT-tempel. En daarom stelde de nedergedaalde engel van het OMT – de landsadvocaat – tijdens de zitting van het kort geding tegen de nieuw ingestelde lockdown van 19 december 2021, mee uit dat ons team niet zou beschikken over de noodzakelijke expertise om de OMT-adviezen in twijfel te trekken. Die expertise – aldus de landsadvocaat – is voorbehouden aan de Hogepriesters van het OMT. Zij verkondigen een hogere waarheid waarbij onze waarheid in het niet valt. Wie dachten Maes c.s. wel te zijn dat zij het waagden om hieraan te twijfelen?

En daarom spijkerden wij op woensdag 14 januari 2022 opnieuw onze stellingen – ditmaal 91 – op de zware eikenhouten voordeur van het OMT, waarachter de hogepriesters steeds nieuwe hoofdstukken aan de OMT-bijbel van het Scientisme toevoegen.

Maar het is wel degelijk onze taak om deze religie in twijfel te trekken. Omdat het leed dat werd veroorzaakt en de schade die werd toegebracht te groot is. Veel te groot. En voordat een op drift geraakt volk eigenhandig de twee jaar oude OMT-tempel in brand steekt

Waar staan we nu?

Laten we de situatie waar we ons nu in bevinden samenvatten. Wees gewaarschuwd. Er valt veel te vertellen. Er valt heel erg veel te vertellen:

Deskundigheid

Tijdens het kort geding van Maes c.s. tegen de Staat op 28 december 2021 tegen de nieuwe lockdown, stelde de landsadvocaat namens de Staat letterlijk dat eisers ‘niet over enige deskundigheid terzake beschikken om de adviezen van het OMT in twijfel te trekken.’  Het OMT heeft die deskundigheid of expertise wel volgens de Staat. Het is goed om deze uitspraak van de landsadvocaat goed voor ogen te houden bij het lezen van het verdere artikel.

Want wij waagden als ketters tegen de leer van het Scientisme opnieuw openlijk ter discussie te stellen. En dat maakt ons het mikpunt van spot en hoon, afkomstig van de fanatieke haters van iedereen die het in zijn hoofd haalt om aan de kennis en kunde van hun Grote Leiders te twijfelen. Kennis hebben deze gelovigen niet. Inzicht in de materie evenmin. En de behoefte om zichzelf te informeren al helemaal niet. Dat past een ware gelovige niet. Die gelooft blindelings in de door de Opperhogepriester en de Hogepriesters van het OMT gedeclameerde wetten en regels. Zoals een nederige gelovige dat past. Zo waarlijk helpe hen het OMT-almachtig.

Nut van het coronatoegangsbewijs (CTB)

Volgens de Hogepriesters van het OMT levert het coronatoegangsbewijs een belangrijke bijdrage aan ‘het beperken van het risico op besmetting met het coronavirus’. Daar voegen ze aan toe dat de gedachte onjuist is dat het CTB bedoeld zou zijn om de druk op de zorg te verminderen. Maar hier spreken de Hogepriesters zichzelf al tegen: het is nota bene hun afgevaardigde discipel – de landsadvocaat – zelf die een citaat uit het 128e OMT-advies van 1 november onderstreept: “Het OMT benadrukt opnieuw dat het gebruik van het CTB een gunstige invloed heeft op de te verwachten ziekenhuisopnames”. Later herhaalt deze discipel dit standpunt nog eens: “Het CTB kan volgens het OMT effect hebben op het voorkomen van besmettingen en daarmee op ziekenhuis- en IC-opnames.” Dat is ook in lijn met het doel zoals dit in de afgelopen twee jaar vele malen geformuleerd werd door het volgers van het Scientisme, het demissionaire kabinet: namelijk het verminderen van de druk op de zorg. Blijkbaar begrijpt zelfs deze discipel niet waar het CTB voor bedoeld is en heeft ze uitleg van de Hogepriesters niet goed begrepen. Net zomin als wij die uitleg begrijpen.

Bovendien zijn de besmettingscijfers met de komst van de Omikronvariant nog minder relevant dan ze toch al waren: het verloop van COVID19 veroorzaakt door de Omikronvariant is veel milder dan die ten gevolge van voorgaande varianten. Zo is de kans op ziekenhuisopname bij een infectie met de Omikronvariant bij benadering 70-80% lager dan die voor de Deltavariant. 18–21

Verder onderstreepte de trouwe dienaar van de Hogepriesters het volgende citaat uit het 128e OMT-advies: “De prevalentie van besmettingen is nog steeds hoger in het ongevaccineerde deel van de bevolking, en de kans op transmissie bij een besmetting na vaccinatie kleiner”. We schrijven 1 november 2021: zelfs op dat moment was deze stelling al uitermate twijfelachtig, gezien de op dat moment al beschikbare – en door ons aangehaalde – studies, waarin een al na enkele maanden sterk afnemende effectiviteit van vaccinatie tegen transmissie werd geconstateerd.22,2

Doelen van vaccinatie

Wellicht is het goed om alle begrippen op dit moment duidelijk te definiëren: In veel literatuur en krantenartikelen worden de termen ‘remming van de transmissie’, ‘het verminderen van het aantal besmettingen’, ‘het beperken van verdere verspreiding van het virus’ en ‘en het verminderen van het aantal besmettingen’ door elkaar gebruikt. In essentie betekenen deze drie termen hetzelfde. Het is het tweede doel van vaccinatie: het stoppen van de verdere verspreiding van een virus. Het eerste doel van vaccinatie is het beschermen van de gevaccineerde tegen ernstige ziekte en overlijden.

De komst van de Omikronvariant

Met de komst van de Omikronvariant wordt het argument dat vaccinatie niet effectief is tegen besmetting met het virus definitief bevestigd. Voor zover daarover nog enige twijfel bestond staat het nu definitief vast: met de komst van de Omikronvariant vermindert vaccinatie het aantal besmettingen niet. Die stelling zoals in verschillende adviezen van de Hogepriesters van het OMT geponeerd werd, is definitief onhoudbaar zoals ik hierna uitgebreid uit de doeken zal doen. Verder stellen de Hogepriesters dat het CTB het mogelijk zou maken om andere maatregelen niet te hoeven nemen of eerder los te kunnen laten. Uit het feit dat vaccinatie niet beschermt tegen besmetting, volgt logischerwijze dat ook deze veronderstelling over het nut van het CTB definitief naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. En uit de bijbel van het Scientisme geschrapt moet worden.

De discipel van de Hogepriester baseerde haar verweer over het nut van het CTB op een advies van de Gezondheidsraad24 en op twee rapporten van de European Centre for Prevention and Disease Control (ECDC).25,26 In dit advies van de Gezondheidsraad – die zetelt in een andere donkere nis van de wetenschapstempel van het OMT – en de rapporten van de ECDC wordt ingegaan op de vraag in hoeverre vaccinatie beschermt tegen besmetting, de centrale these waarop het nut van het CTB is gebaseerd.

Het advies van de Gezondheidsraad genaamd ‘Transmissie van Vaccinatie’ stelt dat “vaccinatie tot op zekere hoogte transmissie tegengaat en in meer of mindere mate bijdraagt aan het voorkomen van infecties bij anderen. Alle studies wijzen immers in dezelfde richting?” Wat de discipel – wederom – vergat te vermelden is dat het de Gezondheidsraad zelf was die constateerde dat het om ‘indirect bewijs’ ging, en dat er meer studies zouden moeten worden gedaan. Gezien de datum van het advies van de Gezondheidsraad hoeft dit geen verbazing te wekken: het advies dateert van 20 mei 2021, ruim voor het moment dat hierover wel betrouwbare studies beschikbaar kwamen, de studies die al in het kortgeding aangevoerd werden: het advies van de Gezondheidsraad was al achterhaald op het moment van het kortgeding, en is dat nu zeer zeker.

Verder verwijst de trouwe dienaar van het Scientisme naar een rapport van de ECDC genaamd “Risks of SARS-CoV-2 transmission from newly-infected individuals with documented previous infection or vaccination”. Dit advies dateert van 29 maart 2021. Als laatste onderbouwing voor het vermeende effect van vaccinatie op het verminderen van het aantal besmettingen haalde ze een ander rapport van de ECDC aan met de titel: ”Interim guidance on benefits of full vaccination against COVID-19 for transmission and implications for non-pharmaceutical interventions”. Dit rapport dateert van 21 april 2021.

Een snelle blik op het coronadashboard leert dat pas in de week van 7 tot 13 juli 2021 de prevalentie van de Delta variant duidelijk toenam. In die week bedroeg deze 8.5% van de besmettingen. De data waarop de discipel van het OMT – en daarmee de Hogepriesters van het OMT zelf – haar conclusie baseerde – dat vaccinatie de transmissie van het virus vermindert – waren dus gebaseerd op data vóór het verschijnen van de Deltavariant, en bovendien gebaseerd op observaties relatief kort na vaccinatie, op het moment dat de bescherming tegen besmetting het hoogst is. Zoals wij al eerder stelden verdwijnt die bescherming voor het overgrote deel na vijf à zes maanden. Zowel het advies van de Gezondheidsraad als ook de twee rapporten van de ECDC zijn dan ook volstrekt achterhaald op het moment van het hoger beroep van 14 januari 2022. Het gaat om data die verzameld werden voordat de Deltavariant in beeld kwam, terwijl we die nu alweer achter ons hebben gelaten. Het is verbijsterend om te moeten constateren – en daar valt niets op af te dingen – dat de Hogepriesters van het OMT het nut van het CTB baseren op data die al in het coronamuseum kunnen worden bijgezet. Blijkbaar hebben de Hogepriesters van het Scientisme erg veel tijd nodig om hun OMT-bijbel bij te werken. Of wellicht wordt hen het zicht op de werkelijkheid ontnomen door het verblindende licht van hun gelijk waarvan ze zich overtuigd wanen.

Daarentegen dateren de studies waaraan wij de conclusie verbonden dat vaccinatie nog maar een zeer beperkte rol speelt in het verminderen van het aantal besmettingen alle van ruim na deze datum.23,27 Deze studies werden wèl gedaan in de periode dat de Deltavariant dominant was, en de effectiviteit van vaccinatie tegen besmetting wèl afgenomen bleek te zijn.

Het is dan ook een raadsel waar deze discipel van het OMT haar conclusie – dat vaccinatie de kans op besmetting in belangrijke mate vermindert – baseerde op volstrekt achterhaalde gegevens en waarom zij niet de moeite nam, te refereren aan de studies die ruim na het door haar aangehaalde advies van de Gezondheidsraad en de rapporten van de ECDC zijn verschenen? Is dit werkelijk de conclusie van de Hogepriesters van het OMT? Temeer omdat de ECDC haar conclusies al lang aangepast heeft op basis van het dominant worden van respectievelijk de Deltavariant en – per 15 december 2021 – de Omikronvariant?

Op het moment van het kort geding nam het aandeel in het aantal besmettingen veroorzaakt door de Deltavariant zeer snel af en blijkt de Omikronvariant razendsnel dominant te worden. Al op dinsdag 28 december

bleek het merendeel van de besmettingen in Nederland door de Omikronvariant te worden veroorzaakt en het de Hogepriesters van het OMT spraken in het 137e deel van hun OMT-bijbel van 7 januari 2022, haar verwachting uit dat binnen enkele dagen de Omikronvariant de Deltavariant volledig verdrongen zou hebben.  Deze variant lijkt veel besmettelijker te zijn dan de Deltavariant en zich veel sneller te verspreiden.28 Feitelijk waren daarmee alle studies over de Deltavariant die gepubliceerd werden, en alle delen van de OMT-bijbel geschreven door de Hogepriesters van het Scientisme in de tijd dat de Deltavariant dominant was, voor het overgrote deel irrelevant geworden. En konden ook deze delen uit hun OMT-bijbel geschrapt worden.

Wat al snel duidelijk werd is dat Omnikronvariant gevaccineerde mensen evengoed, zo niet beter besmet. Al snel verschenen in de populaire media berichten over uitbraken van Omikron in volledig of bijna volledig gevaccineerde groepen mensen.29–32 Maar ook in de wetenschappelijke literatuur verschenen al snel de eerste case-series van mensen die volledig gevaccineerd waren en zelfs de booster al hadden gehad, en toch besmet raakten met de Omikronvariant.33,34 En uiteindelijk werd uit de nog maar net bekend geworden cijfers duidelijk wat de verhouding is tussen gevaccineerden en ongevaccineerden qua besmettingen met de Omikronvariant. 18,19,35

Zo bleek in Denemarken bij analyse van de eerste 785 mensen besmet met de Omikronvariant, dat 76% volledig gevaccineerd was, en nog eens 7.1% zelfs de booster al had gehad. Van de besmettingen kon 1 op de 5 niet herleid worden naar een andere persoon, hetgeen een veel grotere verspreiding suggereerde dan deze 785 gevallen. Op 21 december 2021 bleek uit de officiële rapportage van het Statens Serum Institut – de Deense tegenhanger van het RIVM – dat het percentage gevaccineerden alleen maar te zijn toegenomen. 79.1% bleek volledig gevaccineerd te zijn en 10.6% bleek de booster al te hebben gehad. Laat het nog even goed doordringen: bij benadering bleek dat van de mensen met een besmetting met de Omikronvariant 90% volledig gevaccineerd was, inclusief 10% van hen die de booster al had gehad

En vervolgens liet de eerste studie naar het effect van vaccinatie tegen de Omikronvariant op besmettingen een negatief effect zien, drie maanden na vaccinatie. Dat wil zeggen dat gevaccineerden een hoger risico hebben om besmet te worden dan de niet-gevaccineerden.36 De auteurs gaven hiervoor verschillende verklaringen, maar één van de verklaringen was het argument dat wij al in het kortgeding noemden: het argument dat de meeste infecties door superspreaders worden veroorzaakt37,38 En dat terwijl de modellen van de Hogepriesters van het OMT uitgaan van een uniforme verspreiding, waarbij iedere besmette persoon evenveel andere personen besmet wordt. Een aanname van de Hogepriesters die absoluut niet verdedigbaar is en dat ook nooit was. Een en ander werd nog eens bevestigd door Rudi Westendorp, hoogleraar Ouderengeneeskunde en werkzaam in Denemarken in een interview met het Parool van 7 januari 202239: “Bij niet-gevaccineerden is de Omikronvariant niet veel besmettelijker dan de deltavariant. Maar als je naar gevaccineerden kijkt, is de nieuwe variant 2.6 tot 3.7 keer zo infectieus”.

Hoe verhoudt zich dat dan tot de veronderstelde effectiviteit van de QR-code op het verminderen van het aantal besmettingen zoals de discipel van de Hogepriesters betoogde? Zij stelde dat ‘recent onderzoek van het RIVM wel degelijk gegevens bevat over de besmettelijkheid van gevaccineerden naar anderen’ en verwijst naar een studie van het RIVM met de titel ‘Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 transmission to household contacts during dominance of Delta variant (B.1.617.2), August-September 2021, the Netherlands.’ Maar met alle respect, dit bijbeldeel gaat over de besmettelijkheid van gevaccineerden naar anderen in de thuissituatie, een geheel andere situatie dan de situaties waarin het CTB wordt toegepast. De kans dat andere familieleden besmet raken bij een besmette persoon in de familie is veel hoger dan in die situaties waarin het CTB wordt gebruikt. En bij mijn weten is er geen groen vinkje in de corona-app vereist alvorens toegang tot eigen huis en haard te krijgen. Zolang het de Hogepriesters van het OMT behaagt, tenminste

En dan nog, alle data die de Hogepriesters van het Scientisme aanleverde voor de onderbouwing van het nut van het CTB gaan over de Deltavariant – en zelfs over de voorgaande varianten – en niet over de Omikronvariant. Men zou toch van een organisatie als het RIVM en een adviserend orgaan als de Hogepriesters uit de Tempel van het Scientisme mogen verwachten dat zij zich bij het adviseren van beleid baseren op de meest actuele gegevens? Zeker omdat haar discipel resoluut stelde dat het deze organisatie en dit de per decreet regerende Grote Religieuze Leiders zijn, die over de benodigde hogere inzichten beschikken waar wij als dom volk met ons domme verstand geen kaas van gegeten hebben. Terwijl dat naar nu blijkt zij dat de Tempel van het Scientisme en haar Hogepriesters voortdurend een betalingsachterstand hebben van enkele maanden, waar het gaat over de te betalen pacht over de hogere wijsheid die zij zichzelf toedichten.

Besmettelijkheid

En dan blijkt dat de discipel van de Hogepriesters stelt dat wij er aan voorbij gaan dat de ‘piek in viral burden niet noodzakelijkerwijs iets zegt over de transmissie / besmettelijkheid’, als motivatie voor de stelling dat vaccinatie wel degelijk effectief is om de transmissie van SARS-CoV-2 te remmen. Dat is een waarheid als een koe, want de kans op besmetting is van vele andere factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de situatie waarin de persoon zich bevindt en de specifieke kenmerken van de persoon die besmet wordt. Vervolgens haalt zij een citaat aan uit een studie van Pouwels et al.40 Daarin onderstrepen de Hogepriesters de zin “Een studie uit Singapore heeft echter aangetoond dat de viral load bij personen die besmet zijn met Delta VOC na volledige vaccinatie sneller daalt dan de viral load bij personen die op natuurlijke wijze besmet zijn met de Delta VOC”. Belangrijk om te weten: de ‘viral burden’ wordt in deze studie geschat door middel van de Ct-waarde van de rtPCR

Juist omdat de discipel van de Hogepriesters die studie van Powel et al. aanhaalde – en andere studies met een andere uitkomst negeerde – ga ik hier wat dieper op in, omdat dit een uitstekende illustratie is van de kwaliteit van de wetenschappelijke onderbouwing van de bijbeldelen van het Scientisme is. Het vreemde is namelijk dat de Hogepriesters stellen dat de piek in ‘viral burden’ niet noodzakelijkerwijs iets zegt over transmissie / besmettelijkheid, maar de snelheid van afname van de ‘viral burden’ zoals in deze studie wordt gerapporteerd blijkbaar wel. Dat is direct in tegenspraak met elkaar. Bovendien is al heel lang bekend dat de kans om een infectie te verspreiden wel degelijk afhankelijk is van de piek in de viral load. Dat is namelijk een van de principes – naast vele andere – achter het fenomeen van een superspreader: hoe hoger de viral load, hoe groter de kans om anderen te besmetten. 37,38

Maar veel belangrijker in deze studie – en een punt waar de Hogepriesters volstrekt aan voorbijgaan – is het probleem dat de afname van de viral load in deze studie gemeten werd over een periode van maar liefst 28 dagen. Bovendien wordt in de studie niets vermeld over de Ct-waarde waarbij nog intact virus gekweekt kan worden, terwijl die essentieel is om dergelijke studies goed te kunnen beoordelen. Uit meerdere studies blijkt namelijk dat bij een Ct-waarde hoger dan 35 geen intact virus meer gekweekt kan worden en de PCR alleen nog resten van het virus detecteert.41,42  Dat is te zien in onderstaande grafiek: de rode bolletjes zijn de samples waaruit nog intact virus gekweekt kon worden. De verticale as geeft de Ct-waarde van de rtPCR weer, en de horizontale as het aantal dagen sinds het begin van symptomen van COVID19. Het belangrijkste is dat alle gevallen waarin nog intact virus gekweekt kon worden, zich binnen de rode vierkant bevinden.

Nu gebruik ik de aan bovengenoemde grafiek ontleende Ct-waarde en periode waarin men nog intacte virusdeeltjes aan kan tonen, en voeg deze in de grafiek van de door de Hogepriesters van het Scientisme aangehaalde studie: In het rode vierkant staan de mensen bij wie nog intacte virusdeeltjes kunnen worden aangetoond, als men ervan uitgaat dat men nog virus kan kweken bij een Ct-waarde lager dan 35, en als men uitgaat dat men geen virus meer kan kweken na deze 12 dagen. Let wel! Dit gaat alleen maar om de viruskweek als maat voor de besmettelijkheid, en ook daar valt nog wel iets over te zeggen zoals ik later zou doen.

Ik vroeg de discipel van de Hogepriesters of zij van mening was dat de snelheid van afname van de viral load nog steeds significant verschillend was tussen de gevaccineerden met een doorbraakinfectie, in vergelijking met mensen die de infectie zelf doormaakten, dit omdat het grootste verschil tussen de rode en de groene lijn zich buiten dit rode vierkant bevindt. Ze moest het antwoord schuldig blijven. Blijkbaar hadden de Hogepriesters haar dat niet ingefluisterd. En ook de zes andere discipelen die ze naar de zitting had meegenomen om haar pleidooi wetenschappelijk kracht bij te zetten wisten waren door de Hogepriesters in het ongewisse gelaten.

En dat is nog niet alles wat er over de door de Hogepriesters aangehaalde studie valt te zeggen. Want the devil of real science is in the details: de vaccinatie tegen SARS-CoV-2 in deze studie begon op 30 december 2020. De studie zelf liep van 1 april tot 14 juni 2021. Dat betekent dat de periode die verstreek tussen vaccinatie en deelname aan de studie maximaal drie tot zes maanden bedraagt, de periode waarin vaccinatie nog redelijk tot goed beschermde tegen besmetting. En dus is deze studie simpelweg niet representatief voor de huidige situatie: enerzijds omdat het nog over de Deltavariant gaat en anderzijds omdat het voor het overgrote deel van de bevolking meer dan zes maanden geleden is dat ze gevaccineerd werd.

En deze lichtzinnigheid en oppervlakkigheid is in vrijwel alle 137 bijbeldelen van de Hogepriesters van het OMT terug te vinden. Zoals ik al veel vaker heb gesteld is het vaak onduidelijk waar de adviezen op gebaseerd worden. Het is religie. Geen wetenschap. Er worden slechts mondjesmaat referenties van wetenschappelijke studies gegeven en dan werden die studies vaak ook nog uitgevoerd door de medewerkers van de Wetenschapstempel zelf. Regelmatig presenteert men cijfers – zoals bijvoorbeeld over de effectiviteit van de vaccins – die niet in lijn zijn met de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur en, waarvan niet duidelijk is hoe de Hogepriesters tot deze getallen zijn gekomen en welke studie-opzet werd gebruikt. Dat hoeven de Hogepriesters blijkbaar ook niet. Het Scientisme is Wet. Zo helpe mij het OMT-almachtig.

Modellen

Ten overvloede: voor invoering van het CTB op 25 september 2021 is er in geen van de vele voorafgaande bijbeldelen geschreven door de Hogepriesters van het OMT een solide onderbouwing te vinden voor de vermeende effectiviteit van het CTB. Pas veel later bleek dat de Hogepriesters dat ook niet nodig achtten. En dat werd pas echt duidelijk toen de Hogepriesters van het OMT in het 130e bijbeldeel van 22 november werd gevraagd naar de effectiviteit van de verschillende strategieën, te weten 3G, 2G, 3G gecombineerd met 3G+1G en 2G+1G. De Hogepriesters hadden geen andere onderbouwing dan de modellering van de verschillende opties. Een verdere wetenschappelijke onderbouwing ontbrak volledig. Aan dat bijbeldeel waren de Hogepriesters blijkbaar nog niet toegekomen

En juist met die modellen die gebruikt worden om het nut van het CTB te onderbouwen bleek van alles mis te zijn. Beter gezegd: als men zich beperkt tot de beschrijving van wat er wel aan deugt, kan men zich tot één woord beperken: niets. In het tijdschrift voor onderzoeksjournalistiek ‘Follow the Money’ verschenen kort na elkaar twee artikelen, die beide geen spaan heel lieten van de verschillende modellen zoals die door de Hogepriesters van het OMT werden gebruikt om het vermeende nut van het CTB aan te tonen. Ik citeer uit het eerste artikel enkele zinnen: zo stelt Ronald Meester – hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de VU – het volgende naar aanleiding van het eerste model dat gebruikt werd: “Dit is een typisch geval van een gecompliceerd model op basis van het verleden – met zoveel aannames dat het model geen enkele voorspellende waarde meer heeft…” en “Illustratief vond ik dat twee effecten tegen elkaar worden weggestreept: betere bescherming versus een groter risico van de deltavariant. Dat is echt lachwekkend. Effecten zijn nooit lineair”. Arjen Boin – hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur van de universtiteit Leiden – noemt het eerste model ‘hopeloos optimistisch’ en twijfelt over de aannames: “Het lijkt erop dat de assumptie is dat gevaccineerden niet of nauwelijks besmet kunnen raken. We weten nu dat dit niet waar is”.4

Over het tweede gebruikte model zegt Eline van den Broek – gezondheidseconoom aan de universiteit van Vermont – dat de aannames in het onderzoek van de TU Delft niet alleen ‘slecht onderbouwd’ maar ook ‘twijfelachtig’ zijn. En Rob van Eijbergen – hoogleraar integriteit aan de VU – bekrachtigd onze stellingen over de vermeende wijsheid van de Hogepriesters van het OMT wellicht nog wel het duidelijkst: Zij lijken de ultieme Waarheid te presenteren, maar de wetenschappelijke onderbouwing is ‘…nogal triviaal en discutabel. Als je dan wel stellige uitspraken doet en die als wetenschappelijke waarheid presenteert, is dat een vorm van volksverlakkerij.’

Het zijn stellingen die er niet om liegen. Hebben ook deze wetenschappers niet de expertise waarop de Hogepriesters van het OMT het alleenrecht menen te hebben? De vraag werd gesteld aan hun discipel– zoals vele vragen werden gesteld aan haar – maar ook hier deed zij er het zwijgen toe. Zoals ook de met haar meegekomen, en schaapachtig kijkende andere discipelen dat deden.

Omdat bovenstaande modellen niet bleken te voldoen ‘bestelden de Hogepriesters van het OMT en de Raad van Commisarissen van de Wetenschapstempel – het demissionaire kabinet –  een nieuw model bij het RIVM’.44 Maar wederom maakten statistici en modelleurs gehakt van het model. Ik laat nogmaals Ronald Meester aan het woord:“Dit is geen model maar een bierviltje-berekening…” en “Spelen met de parameters en aannames is eigenlijk al te veel eer voor dit model. Het is echt bar en boos, een belediging voor de wetenschap. Dit lijkt op een zondagmiddag in elkaar te zijn gezet door een stagiair”. De Hogepriesters hadden hun vrije weekend en lieten een tot in de diepte van de OMT-hel afgegleden kapelaan een model in elkaar draaien. Ook een Hogepriester moet af en toe zijn rust nemen. Er zijn namelijk nog vele delen van de OMT-bijbel die geschreven moeten worden

Maar dat is nog niet alles. Naar blijkt wordt in het laatste model het effect van 2G of 3G gemodelleerd aan de hand van een populatie die niet gevaccineerd is. In dat geval zou het aantal ziekenhuisopnames 10% bedragen. Maar van de populatie is op dit moment 85% gevaccineerd en een ander belangrijk deel heeft de infectie al doorgemaakt. Dit is kan nauwelijks nog als ‘triviaal en discutabel’ genoemd worden. Dit is volksverlakkerij en niets anders dan dat. Het komt in feite hierop neer: de modelleurs van het RIVM mogen naar hartenlust draaien aan de knoppen van een volstrekt van iedere realiteit gespeend model en mag daaruit elke willekeurige uitkomst gebruiken om beleid te adviseren. En meestal kiest men voor het meest indrukwekkende doemscenario om een lockdown te rechtvaardigen en hebben de leden ook nog eens het lef om dit achteraf goed te praten. Zoals de Hogepriester Marc Bonten dat op 15 januari deed in een interview met het propagandamedium van de Staat, de NOS45 of de Hogepriester Andreas Voss – een al even wereldvreemde viroloog van het OMT die zich geen rekenschap geeft van de ellende die hij met zijn clubje veroorzaakt. Hogepriesters als Bonten en Voss maken geen fouten, maken geen inschattingsfouten en begaan geen blunders. Want dat is niet des Hogepriesters: die hebben namelijk altijd gelijk. En ook al ziet het hele volk dat ze ongelijk hebben, dan nog hebben ze gelijk. Elke vorm van twijfel en elke vorm van bescheidenheid is hen vreemd. Want dat hoort niet bij de status als Hogepriester bij het OMT. En ik hoef verder alleen maar de voorspellingen te laten zien zoals die gemodelleerd werden, met behulp van modellen die in elkaar werden gedraaid door een afgegleden kapelaan op een herfstachtige zondagmiddag. En deze te vergelijken met de werkelijkheid zoals die zich in de eerste helft van januari 2022 in de echte wereld ontwikkelde.

Ik heb hier niets aan toe te voegen.

Het goede nieuws is dat de Hogepriesters van het OMT toch iets proberen te leren van het feit dat hun modellen slechter presteren dan de waarzegster op de kermis. Zij maken de modellen nu zo dat ze een variatie kennen van iets boven nul tot bijna in het oneindige. Zodat ze toch weer het Grote Gelijk aan hun kant hebben. En zij het wijwater over de modellen kunnen sprenkelen. Omdat ze heilig zijn. En zodat ze heilig blijven.

Antigeensneltesten

Maar zelfs dat is nog niet alles: de Hogepriesters gaan er bij de modellering van de effectiviteit van het CTB – waaruit naar voren zou komen dat het 2G systeem het beste zou zijn in het beperken van het aantal besmettingen – uit van bepaalde karakteristieken van de gebruikte antigeensneltesten, de sensitiviteit en de specificiteit. Men gaat in deze modellen uit van een sensitiviteit van 59% van de antigeensneltest, en verwijst voor de onderbouwing van deze waarde naar een bijlage van het 130e deel van de OMT-bijbel van 11 november 2021.46

Ik zal hier kort uitleggen wat de term sensitiviteit betekent. De sensitiviteit van een test is het percentage mensen met een infectie dat een positieve testuitslag krijgt. Als de sensitiviteit 70% is, dan krijgen van de 100 mensen met een infectie, 70 mensen een positieve uitslag en 30% een negatieve uitslag.

Maar de kwaliteit van de studie waarnaar de Hogepriesters van het OMT verwijzen – zoals zovele van deze studies – is van een bijzonder bedroevende kwaliteit, al zou het volgens de discipel van de Hogepriesters ‘om een grote studie gaan’. Maar de kwantiteit zegt niets over de kwaliteit, zoals bij nadere beschouwing blijkt. Allereerst wordt In deze bijlage helemaal geen sensitiviteit van 59% opgegeven voor de antigeensneltest, maar een waarde van 69%; mits deze door een professionele zorgverlener wordt afgenomen. Nog belangrijker is dat die sensitiviteit daalt naar 20-40% als de betreffende persoon geen klachten of symptomen had. En in deze studie bedroeg het percentage asymptomatische mensen slechts 14%, terwijl in het overgrote deel van de mensen in de verschillende scenario’s over de vermeende effectiviteit wat betreft het CTB – zoals 2G en 3G – juist wel asymptomatisch is. En of iemand symptomatisch of asymptomatisch is, is een essentieel verschil, zoals ik hieronder uitgebreid uit de doeken zal doen

Verder werd in deze studie slechts één antigeensneltest onderzocht, terwijl er blijkbaar 122 op de markt zijn. Volgens de bijlage bij het 130e bijbeldeel zijn van deze 122 testen er 26 in omloop die niet voldoen aan de minimale sensitiviteit van 75%, bij een Ct-waarde lager of gelijk dan 25. En dan weten de Hogepriesters ook nog eens niet wat de verdeling is van de verschillende testen die in Nederland gebruikt worden. Het zijn feiten die dodelijk hilarisch zouden zijn, als het niet zo diep triest was dat het Nederlandse volk hiermee een volstrekt waanzinnig testcircus is ingeluisd.

Maar bovengenoemde en ronduit ontstellende constateringen zijn nog niet eens de ergste tekortkoming, al zijn deze al meer dan ruim voldoende om de hele modellering van het CTB op de wetenschappelijke vuilnisbelt te gooien, als zijnde een belachelijke onwetenschappelijke, onzinnige en ondoelmatige luchtfietserij. Het grootste manco aan het op deze manier inzetten van diagnostische testen is een meer fundamentele: en dat is dat de sensitiviteit van de antigeensneltest werd bepaald met als referentietest de rtPCR. Dat kan alleen als men weet hoeveel mensen er ziek zijn of worden. Het kan absoluut niet als mensen geen symptomen hebben en ook niet krijgen, en men de mensen na het afnemen van een test niet volgt om te zien of ze alsnog ziek worden.

Aan de hand van bovenstaande grafiek zal ik dit uitleggen. Let wel! Het gaat niet over de specifieke kenmerken van de testen in de werkelijkheid: het is een gedachtenexperiment.

Stel dat er 100 mensen zijn waarbij over zes weken de diagnose tuberculose wordt gesteld, omdat ze op dat moment allemaal gelijktijdig ziek worden. Over zes weken gaan ze alle 100 fors hoesten, beginnen af te vallen en is kweekt men tuberculose-bacillen uit het opgehoeste slijm van alle 100 mensen.  Dat is de situatie bij nummer 1.

Stel nu dat men bij die 100 mensen over twee weken een antigeensneltest afneemt – zoals die ook voor tuberculose beschikbaar is – en deze test geeft een positieve testuitslag bij 60 van deze toekomstige tuberculosepatiënten. Bij 40 van hen is de test negatief. Dan is de sensitiviteit 60%. Dat is de situatie bij nummer 2.

Na vier weken doe men een tweede test; ditmaal een PCR op tuberculose. Die test is bij 80 toekomstige tuberculosepatiënten positief. Bij 20% is de test negatief. Dan is de sensitiviteit 80%. Dat is de situatie bij nummer 3

Men zou nu kunnen denken dat de 2e test beter is dan de 1e. Dat is echter nog maar de vraag: misschien detecteert de 2e test – de PCR – wel gevallen die er helemaal niet zijn. De test is positief terwijl de bewuste persoon geen tuberculose heeft. Dat noemt men een vals-positieve uitslag. Omdat de PCR een zeer gevoelige test is, is dit allesbehalve een theoretische mogelijkheid. Dit laat ik nu voor wat het is.

We gaan verder: als mensen een positieve uitslag krijgen op de 1e test, kan men er dan vanuit gaan dat de 2e test ook altijd positief uitvalt? Het antwoord is nee: over het algemeen is er een aantal mensen bij wie de 1e test positief is en de 2e test niet en vice versa. Die situaties worden weergegeven bij nummer 4 en 5

In situatie 4 is de uitslag van de PCR positief bij 30 mensen, maar die mensen hebben een negatieve uitslag op de antigeensneltest (het groene balkje). De antigeensneltest is positief bij 60 mensen, waarvan er 10 een negatieve uitslag op de PCR hebben (het rode deel rechts van het 2e pijltje). Bij 50 mensen zijn beide testen positief (het deel van het balkje tussen de pijltjes) en bij 10 mensen zijn beide testen negatief (het lichtblauwe blokje).  In situatie 5 wordt weergegeven dat bij alle 100 mensen één van de beide testen positief is. Bij 40 van de 100 mensen is de antigeensneltest negatief en bij 20 van hen is de PCR negatief. Het aantal mensen dat op beide testen een positieve uitslag heeft bedraagt dus maar 40 (het deel van het balkje tussen de pijltjes).

Nu is het echter de vraag wat de waarde van de testen is als men niet te weten komt dat deze mensen over een maand allemaal klachten van tuberculose krijgen. Ofwel: wat is de waarde van de testen als men geen idee heeft, wie van de mensen nooit symptomen van tuberculose krijgt en nooit ziek wordt. Dan kàn men simpelweg niet vaststellen wat de gevoeligheid – sensitiviteit – van een test is. Men zou kunnen zeggen dat de sensitiviteit van de antigeensneltest ten opzichte van de PCR 75% is (60/80), maar wat deze waarde van de sensitiviteit is voor het vaststellen van de ziekte zelf is onbekend. Daarom kunnen diagnostische testen alleen gevalideerd worden in een klinische setting waarbij mensen ziek zijn of ziek worden. En niet buiten deze setting.

Dit is exact het probleem van wat men als ‘gouden standaard’ aanduidt. De gouden standaard kan nooit een 2e test zijn, tenzij deze test alle mensen met een ziekte op kan sporen en bij geen enkele gezonde persoon een positieve uitslag oplevert. Ofwel: de 2e test moet dan 100% betrouwbaar zijn in het aantonen en uitsluiten van een ziekte. En die test bestaat niet. Dat is dan ook hèt grote probleem bij screening van een hele bevolking op een ziekte waarvan ze (nog) geen klachten en symptomen hebben.

De Hogepriesters stellen echter dat het niet het doel is om aan te tonen wie ziek is en wie niet, maar om vast te kunnen stellen wie het virus nog over kan dragen – besmettelijk is – en wie niet, zonder dat men wil weten of mensen ziek worden. En daar vliegt het testcircus helemaal uit de bocht: ten eerste zijn de testen daar niet toe in staat en zijn daarvoor ook nooit voor bedoeld. Ze zijn en waren bedoeld om de diagnose COVID19 te ondersteunen. Niets meer en niets minder

De rtPCR en de antigeensneltest zijn helemaal niet in staat om het onderscheid te maken tussen ‘besmet’ zijn en ‘besmettelijk’ zijn. Het eerste begrip geeft aan dat men in aanraking geweest is met een virus, ongeacht of men daar nu ziek van geworden is of niet. En we komen dagelijks met heel veel ziekteverwekkers in aanraking zonder dat we daar ziek van worden. Alleen al ons microbioom – alle virussen en bacteriën die we continu bij ons dragen – bestaat uit duizelingwekkende aantallen virussen en bacteriën die ons in staat stellen om in leven te blijven.47 Zonder dat microbioom zouden we niet eens kunnen leven. En van die virussen en bacteriën uit het microbioom zeggen we ook niet dat we er mee ‘besmet zijn’. Terwijl we er in bepaalde omstandigheden wèl ziek van kunnen worden als ons immuunsysteem niet optimaal functioneert, om welke reden dan ook. Het tweede begrip ‘besmettelijk’ betekent niet alleen dat de persoon in aanraking is geweest met het virus, maar het virus ook verder kan verspreiden. En juist het vermogen om anderen te kunnen besmetten, is niet alleen op vele manieren afhankelijk van diegene die ‘besmettelijk’ is, maar ook van vele andere factoren, zoals onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en ook zeker van de specifieke kenmerken van de ontvanger. Er is dan ook niet één maat voor ‘besmettelijkheid’ van een besmette persoon en dus is er ook geen binaire uitkomst, wèl of niet besmettelijk. Die uitspraak is vergelijkbaar met de uitspraak dat de lucht altijd blauw of zwart is en nooit iets er tussenin en al helemaal niet uit verschillende kleuren kan bestaan. Iets anders bestaat niet in het simpele brein van de maniakale testfanatici. En als de rtPCR en de antigeensneltesten al iets zeggen, dan is dat over ‘besmetting’ en niet over ‘besmettelijkheid’, en dan alleen in de juiste klinische context.

En natuurlijk blijkt dat de Hogepriesters van het OMT dit onderscheid niet maken, en de begrippen ‘besmetting’ en ‘besmettelijkheid’ door elkaar halen. In het 130e deel van de OMT-bijbel van 22 november wordt namelijk gesproken over het ‘buiten houden van besmettelijke personen’, en niet over het buiten houden van besmette personen’: Wat de Hogepriesters hier doen is het begrip besmetting inruilen voor het begrip besmettelijkheid. Het aantal mensen dat nog besmettelijk is voor anderen is per definitie lager dan het aantal besmette mensen, en enkel en alleen al op basis van deze verwisseling zijn de gemodelleerde vermeende zegeningen van het CTB van de Hogepriesters bij voorbaat waardeloos, omdat zij gaan over besmette personen en niet over het aantal besmettelijke personen. Hierdoor worden – zelfs als de modellen verder wel solide zouden zijn – de effecten op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames overschat. Wij vroegen de discipel van het Scientisme of zij kon uitleggen waarom in het 130e deel van de OMT-bijbel wordt gesproken over besmettelijke personen en niet over besmette personen? Was dat een ongelukkige verwisseling van deze twee termen of was het doel om de gemodelleerde effecten van het CTB fraaier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn? Maar wederom bleef het stil en wederom zwegen ook de andere zes discipelen van het Scientisme. Zij beperkten zich liever tot het sturen van appjes aan haar.

Nog meer over Antigeensneltesten

Is dan de PCR dan niet zo gevoelig dat zij als gouden standaard kan dienen? En om hiermee de sensitiviteit van de antigeensneltest te kunnen bepalen, en daarom toch een maat zou kunnen zijn om te kunnen vaststellen wie besmettelijk is voor anderen en wie niet? Zoals men dat in het ‘grote onderzoek’ – dat door de discipel van het Scientisme werd aangehaald – heeft gedaan? Het antwoord is wederom een ondubbelzinnig “Nee!”. Zoals gezegd, is het vermogen om anderen te besmetten van vele factoren afhankelijk, die voor een groot deel onafhankelijk zijn van diegene die de besmettingen veroorzaakt. Als gezegd: het vermogen om anderen te besmetten is geen ja/nee kwestie: het is een kwestie van ‘misschien’, ‘mogelijk’, ‘wellicht’, ‘(on)waarschijnlijk’ en ‘in aanmerking nemende dat…’ In zo’n situatie kan men helemaal geen sensitiviteit van een test berekenen.

Maar zelfs als men ervan uitgaat dat het vaststellen van een besmetting bij iemand een betrouwbare maat is voor besmettelijkheid van die persoon, zijn er onoverkomelijke bezwaren: de rtPCR is een zeer gevoelige test die zelfs hele geringe hoeveelheden virus RNA kan oppikken, maar desondanks kan men niet vaststellen hoeveel mensen daadwerkelijk een negatieve testuitslag heeft, maar toch in aanraking is geweest met het virus. Hou zou men ook? Zelfs bij mensen die (een ernstige verlopend) COVID19 doormaakten bleef de rtPCR bij gemiddeld 30% van de patiënten negatief.48 Let wel! Bij mensen die ziek werden, de echte gouden standaard! Hoe denkt men dan de sensitiviteit van een rtPCR – zelfs voor besmetting – te kunnen bepalen in een groep mensen die niet ziek is en ook niet ziek wordt??

De medische ‘wetenschap’ denkt dit op te kunnen lossen door het inzetten van een viruskweek: die toont immers intacte virusdeeltjes aan? Die zijn immers nodig om iemand ziek te maken? Dat klinkt logisch, maar dat is het niet: als al meerdere keren gememoreerd, de aanname dat alleen het aantal virusdeeltjes dat iemand bij zich draagt, bepalend is voor het al of niet optreden van een besmetting is ridicuul. Bovendien zegt een viruskweek iets over hoe gemakkelijk het virus in de kale cellen van de gebruikte celcultuur binnendringt, en dat staat allerminst gelijk aan het vermogen van SARS-CoV-2 om mensen te infecteren door zich een weg te banen door de slijmvliezen, met daarop de eerste linie van het immuunsysteem. Het is analoog aan de vergelijking tussen enerzijds  het binnenlopen in een dorp zonder enige verdediging, en anderzijds het proberen binnen te dringen in een ommuurde stad met zwaar geschut en een tot de tanden bewapend leger. Bovendien is de uitvoering van de viruskweek complex de uitslagen vaak onbetrouwbaar en is daarmee helemaal niet geschikt als referentietest.49

Nogmaals, de werkelijkheid is vaak vele malen complexer dan zelfs de meest knappe koppen kunnen bedenken. Ik keer terug naar George Johnstone Stoney: ‘A theory is a supposition which we hope to be true, a hypothesis is a supposition which we expect to be useful; fictions belong to the realm of art; if made to intrude elsewhere, they become either make-believes or mistakes.’ (Een theorie is een veronderstelling waarvan wij hopen dat zij waar is, een hypothese is een veronderstelling waarvan wij verwachten dat zij nuttig is; ficties behoren tot het domein van de kunst; indien zij elders binnendringen, worden zij ofwel geloofsovertuigingen ofwel vergissingen”.

De Hogepriesters van het OMT hadden er goed aan gedaan om zich dit te goed in de oren te knopen. Maar zij voelden zich in hun OMT-Tempel ver verheven boven de wetenschappelijke reuzen uit de geschiedenis.

Is er dan geen wetenschappelijke literatuur die wel een goede leidraad geeft en die alle gepubliceerde studies over de gebruikte testen voor SARS-CoV-2 verzamelt, systematisch analyseert en krachtig samenvat? Natuurlijk is die er, maar de Hogepriesters van het OMT verwaardigen zich niet om hier kennis van te nemen. Waarom zouden ze ook? Ze hebben immers het alleenrecht op de enige juiste wetenschappelijke inzichten, zoals haar discipel vanuit de grote hoogte aan ons liet weten? Wie zijn wij om een alternatieve religie te belijden als zij de enige zuivere leer verkondigen? Ze schrijven liever nog een uit hun grote Scientisme-duim gezogen onbegrijpelijk stukje proza in hun eigen OMT-bijbel. Hun ‘wetenschappelijke’ blik reikt niet verder dan hun eigen OMT-tempel en wat daarbuiten gebeurt is dus automatisch niet de moeite waard om naar te luisteren of naar te handelen. En dus haalde een van haar zeven discipelen – de landsadvocaat – de ‘grote studie’ aan die de kenmerken van de gebruikte test – dat wil zeggen: wel één van de 122 in omloop zijnde testen – in kaart zou hebben gebracht. En negeert een zeer uitgebreide systematische review die wel goed in elkaar zit, van het hoogst aangeschreven instituut voor het verzamelen, analyseren en samenvatten van alle beschikbare kennis en inzichten over een onderwerp: ‘The Cochrane Database of Systematic Reviews”.50

Een systematische review van die Cochrane Library over het inzetten van de rtPCR en antigeensneltesten bij SARS-CoV-2 behandelt wèl uitvoerig alle testen die beschikbaar zijn, voor zover er over gepubliceerd is, en geeft bovendien ook een oordeel over de kwaliteit van de verschillende studies. Het is zeer de vraag of het ‘grote onderzoek’ waar de landsadvocaat wel aan de selectiecriteria voor deze systematische review zou voldoen. En deze review gaat wel in op de problematiek van de kenmerken van een test om besmetting bij asymptomatische mensen vast te stellen.  Zo schrijft zij het volgende op bladzijde 3949: “We were unable to assess the accuracy of antigen tests for identification of infectious individuals , as there is no established reference standard for infectiousness (and it seems unlikely that one will ever be established)” (“Wij konden de nauwkeurigheid van antigeentests voor de identificatie van besmettelijke personen niet beoordelen, aangezien er geen vastgestelde referentietest voor besmettelijkheid bestaat (en het onwaarschijnlijk lijkt dat die ooit zal worden vastgesteld)”). Op bladzijde 41 gaat men verder in op het verschil tussen ‘besmetting’ en ‘besmettelijkheid’, en schrijft men het volgende: “Without a reference standard for infectiousness, test accuracy studies cannot assess the ability of the test the infectiousness subgroup of infections, and cannot provide evidence as to how well rapid antigen tests differentiate between individuals requiring isolation and those who provide no risk.”  (“Zonder een referentienorm voor besmettelijkheid kunnen studies naar de nauwkeurigheid van de test niet beoordelen of de test de kleinere groep van mensen die ‘besmettelijk’ zijn, kan scheiden van de grotere groep van mensen die ‘besmet’ zijn, en kunnen zij geen bewijs leveren over hoe goed snelle antigeentests onderscheid maken tussen personen die moeten worden geïsoleerd en personen die geen risico opleveren.”) Waarvan akte.

En waar de Hogepriesters opnieuw een inhoudsloos hoofdstuk toevoegen aan de toch al teveel kostende OMT-bijbel, een hoofdstuk over het vermeende nut van de antigeensneltest en deze vervolgens in de snelkookpan van de modelleur-Priesters zo bewerken dat de uitkomst gunstig is, trekken de auteurs van deze systematische review geheel andere conclusies: Zo schrijven zij op pagina 40 het volgende over het gebruik van deze testen in een asymptomatische populatie: “We identified virtually no evidence for mass screening of asymptomatic individuals using rapid antigen tests in people with no known exposure.”  (“We hebben vrijwel geen bewijs gevonden voor massale screening van asymptomatische personen met behulp van snelle antigeentests bij mensen waarvan de blootstelling niet bekend is.”)   Om kort daarna het volgende te schrijven: “Without a reference standard for infectiousness, test accuracy studies cannot assess the ability of the test to detect the infectious subgroup of infections, and cannot provide evidence as to how well rapid antigen tests differentiate between individuals requiring isolation and those who provide no risk. The effectiveness of mass screening using these tests will only be established though outcome studies, such as cluster-randomised community trials.” (“Zonder een referentiestandaard voor besmettelijkheid kunnen studies naar de nauwkeurigheid van de test niet beoordelen in hoeverre de test in staat is de besmettelijke subgroep van infecties op te sporen, en kunnen zij geen bewijs leveren voor de mate waarin snelle antigeentests onderscheid maken tussen personen die moeten worden geïsoleerd en personen die geen risico opleveren. De doeltreffendheid van massale screening met behulp van deze tests kan alleen worden vastgesteld door middel van resultaatstudies, zoals gerandomiseerde cluster-gemeenschapsonderzoeken”.

Doen de antigeensneltesten het dan beter in asymptomatische groepen mensen die een hoger risico lopen om besmet te worden? Daar schrijven de auteurs het volgende over: “We did not find any evidence of test accuracy in at-risk asymptomatic groups, such as contacts of confirmed cases, hospital workers, or during local outbreaks at schools, workplaces, or care homes. The impact of low-sensitivity tests in these settings is greater than in mass screening, as there will be higher numbers of false negatives, which could either create new outbreaks or will increase the severity of existing outbreaks.” (“We hebben geen aanwijzingen gevonden voor de nauwkeurigheid van de test bij asymptomatische risicogroepen, zoals contacten van bevestigde gevallen, ziekenhuispersoneel of tijdens lokale uitbraken op scholen, werkplekken of in verzorgingstehuizen. Het effect van tests met een lage gevoeligheid in deze settings is groter dan bij massale screening, aangezien er grotere aantallen fout-negatieven zullen zijn, waardoor nieuwe uitbraken kunnen ontstaan of de ernst van bestaande uitbraken zal toenemen.”)

Pruts maar raak. Klets maar raak. Als OMT-hogepriester hoeft men geen verantwoording af te leggen. Voor de gevolgen draaien niet de Hogepriesters op, maar het domme volk. Die mogen ervoor betalen. Die mogen eronder lijden. Die mogen er wel aan kapotgaan. Zoals het het klootjesvolk betaamt.

Ten overvloede: zelfs al zouden de gebruikte modellen solide zijn, en de aannames die worden gedaan betrouwbaar blijken, dan nòg zou de berekende vermindering van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames alleen gaan over de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames die worden voorkòmen door toepassing van het CTB in die specifieke situaties. En de potentiële hoeveelheid besmettingen die – zelfs in het optimale scenario dat alle besmettingen in die specifieke situaties door het CTB zouden kunnen worden voorkomen – is slechts een klein deel van het totale aantal potentiële besmettingen. Over de vermindering van het totale aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door toepassing van het CTB zeggen de uitkomsten van de modellering – zoals die gegeven worden in het 130e deel van de OMT-bijbel niets. Dit wordt ook terloops opgemerkt, maar de cijfers worden wel zo gepresenteerd dat ze suggereren dat het over de vermindering van het totale aantal besmettingen gaan. En zoals wij in kortgeding zelf al solide onderbouwden – en nog maar eens benadrukken – vindt verreweg het overgrote deel van de besmettingen plaats in de thuissituatie en op andere plaatsen, en slechts voor een klein deel op de locaties waar het CTB wordt gebruikt.5

De volgende vraag die men kan stellen is hoeveel ongevaccineerde mensen men dan per dag moet uitsluiten door toepassing van een CTB om één transmissie-event – een ongevaccineerde persoon die anderen mensen besmet – te voorkomen. In een studie blijken dit volgens een bijzonder conservatieve schatting minstens 1000 gevallen van uitsluiting van ongevaccineerden te zijn.52 In dit model werd aangenomen dat nog niemand immuniteit opgebouwd had, en daarom is dit getal naar alle waarschijnlijkheid een forse onderschatting, en gaat het in werkelijkheid om duizenden zo niet tienduizenden ongevaccineerden die men uit moet sluiten om één transmissie-event te voorkomen. Is dat voldoende om het gebruik van een CTB in te voeren? De auteurs zijn hier duidelijk over: “…societies and policymakers should urgently consider the harms of exclusion via Vaccine Mandates and Vaccine Passports. This is because these Numbers Needed to Exclude suggest that exclusion may not be a proportionate response to the risk unvaccinated pose to others.” Maar ook die stelling zal niet in de OMT-bijbel zijn opgenomen als voetnoot. Ondertussen vinden de Hogepriesters transmissie onder gevaccineerden (inmiddels de meerderheid van de bevolking), die geen uitsluiting ondervinden, geen enkel probleem.

Goede ideetjes en boerenverstand

Bovenstaand feit tekent de (volstrekt afwezige) kwaliteit van de onderbouwing van de verschillende hoofdstukken van de OMT-bijbel: slordig, onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, onvolledig, onjuist en soms ronduit misleidend. Het past bij de uitspraken over de onderbouwing van het CTB zoals de Hogepriester van het OMT Menno de Jong die deed bij BNR-radio op 8 november 2021: “Er is nooit een formele test gedaan, het is gebaseerd op een theorie, een beetje”. Hij vervolgde met: “Als je gevaccineerd bent, heb je minder kans op infectie en minder kans om een infectie over te dragen, maar hier is formeel niet naar gekeken. Er is geen experiment geweest om te kijken hoe effectief de coronopas eigenlijk is. Het zou een goed idee om eens te kijken hoe effectief dat is.” Dan wordt hem door de interviewster gevraagd: “Er is dus niemand geweest die dacht, laten we het onderbouwen? Voor hetzelfde geld werkt de pas niet. Je ziet nu namelijk dat de besmettingen oplopen”. Het antwoord van de Hogepriester De Jong is even verbijsterend als lachwekkend: “We hoeven ook niet uit te testen of een parachute werkt. Er is nooit een studie naar gedaan. Als je uit een vliegtuig stapt met een parachute gaan we er van uit dat je veilig beneden komt. Op goede theoretische overwegingen hebben we besloten dat het een goed idee is. Maar hoe effectief het is? Dat weten we niet precies”.  Dat het honderden jaren geduurd heeft voordat men het aandurfde om routinematig uit een vliegtuig te stappen in de overtuiging dat men met een parachute veilig beneden komt, en verschillende personen hun prototype niet konden verbeteren omdat ze te pletter gevallen waren bij het testen van hun experimentele parachute omdat ze simpelweg te pletter vielen, is de omhooggevallen viroloog De Jong blijkbaar ontgaan. Wellicht is het goed als deze Hogepriesters nog eens controleren hoe veilig de eerste prototypes van de parachute nu echt waren. Dat is wellicht ook wel ‘een goed ideetje’. Maar dan meer op praktische gronden.

Marc Bonten – een andere Hogepriester van het OMT – maakte het zo mogelijk nog bonter: hij wist op 15 januari bij het TV-programma Op1 te vertellen dat er geen andere onderbouwing voor het coronatoegangsbewijs was – met als beste optie het 2G systeem – dan ‘boerenverstand’. Het lijkt mij dan ook verstandig om deze Hogepriester voor de rest van zijn leven onder te brengen op de boerderij. Een zorgboerderij welteverstaan.

De uitlatingen van de Hogepriesters Menno de Jong en Marc Bonten getuigen van een mate van knulligheid en amateurisme die haast onwerkelijk aandoet. Naar het zich laat aanzien wordt het Nederlandse volk al twee jaar gegijzeld door de Hogepriesters van het Scientisme die de maatschappij als één grote proeftuin zien waarin men naar hartenlust kan experimenteren op basis van ‘theoretisch goede ideeën’ en ‘boerenverstand’. De achteloosheid en zelfingenomenheid waarmee dit gepaard gaat, gaat elk voorstellingsvermogen te boven. “Ignorance is bliss”, zoals de Engelsen zeggen.

En dan is er nog de vraag of men eindeloos moet doorgaan met het massaal testen van voor het overgrote deel asymptomatische mensen. Het aantonen van een besmetting wil – als gezegd – niet zeggen dat iemand nog besmettelijk is voor anderen. En als met het bron- en contactonderzoek besmettingen niet beperkt kunnen worden – zoals al twee jaar duidelijk had kunnen en had moeten zijn, en wat nu met de Omikronvariant nog pijnlijker duidelijk wordt – wat is dan überhaupt het nut van het eindeloze testen, zonder dat dit zelfs maar de geringste consequenties heeft voor verdere diagnostiek of behandeling? Hoelang moet de schildpad (het bron- en contactonderzoek) nog proberen de zwerm bijen (het SARS-CoV-2-virus) te vangen?

Deze Raad van Commissarissen van de OMT-tempel – met Hugo de Jonge als meest fanatieke kapelaan van het Scientisme – heeft het volk bewust doodsangst aangejaagd voor een besmetting met het SARS-CoV-2-virus, terwijl de enige relevante vraag is of iemand daardoor ziek wordt. Met grote gevolgen: het domme volk angst aanjagen voor het SARS-CoV-2-virus is bijzonder goed gelukt, maar lukt het ook om deze angst weer weg te nemen? Of hebben de Hogepriesters van het OMT daar niet over nagedacht?

En als vaccinatie effectief is in het voorkomen van ernstige ziekte en overlijden, maar geen enkele invloed heeft op de verdere verspreiding van het virus, wat is dan nog het doel van deze heksenjacht op een virus dat zich veel sneller verspreid dan wij ooit zouden kunnen bijhouden? Als we vanaf morgen hetzelfde zouden doen voor influenza en het RS-virus, zouden we ook enorm hoge besmettingscijfers vinden: maar dan voor infectieziekten die samen ieder jaar een factor 5 tot 50 meer kinderen het leven kost dan COVID19

Het massale testen van bevolkingsgroepen is een vorm van screening vergelijkbaar met andere vormen van screening, waaraan uitgebreide eisen zijn gesteld en waarvoor duidelijke doelen moeten worden geformuleerd53: exact datgene dat voor het massale testen van de bevolking op SARS-CoV-2 volledig ontbreekt. Ik citeer Allyson Pollock – hoogleraar Volksgezondheid aan de universiteit van Newcastle – die hier een vernietigend commentaar over schreef in The Telegraph van 6 januari 2022.54 Ik neem het stuk hier integraal over omdat het exact omschrijft welk enorm fiasco deze fanatische test-of-fiele Hogepriesters van het OMT hebben veroorzaakt.

“It’s time to end Covid mass testing”

What matters more is targeted interventions on those who are most vulnerable, and rebuilding staffing capacity in the NHS

“When we look back at this pandemic, we may find that one of the most expensive and harmful policies was the mass testing of the population, including school children. The guidance across Britain continues to be that school kids should test regularly, sometimes two to three times a week. 

Testing healthy children for disease is a form of screening. The supposed purpose of screening is to allow for early intervention to prevent disease. Yet, as there is no widely-distributed early treatment for Covid, the only intervention is to break the chain of infection and transmission, which is why people are being told to quarantine and contacts to self isolate once testing positive. 

But is there a need for this form of screening at all? Despite the vast amounts the Government has spent on mass testing, a report by the Public Accounts Committee stated that Test and Trace had not achieved its main objective of preventing  transmission. It also described the programme as “muddled, overstated and eye-wateringly expensive”. 

It is high time we heeded the ten classic principles for the screening or mass testing of healthy people as set out in a report for the World Health Organisation in 1968 by James Wilson and Gunnar Jungner. Dr Wilson was himself a senior medical officer in the Ministry of Health in England, and no doubt he would be turning in his grave today.

One of the screening principles is that there should be a suitable test. The current lateral flow tests were initially tested on symptomatic people, presumably as an aid to clinical diagnosis. My view is that the original intent did not seem to have been for use in healthy people through mass testing. In Britain they are being deployed for mass use on asymptomatic people through an exceptional use authorisation.

No test is perfect. False negative tests will occur when the prevalence of disease is high, thus giving false reassurance. Similarly, false positives are a problem, especially as case numbers fall, resulting in unnecessary quarantine of people and isolation of contacts. These false results appear more likely to occur in self-administered tests, which have not been properly evaluated in the population, let alone in children. Despite this, the Government recommends large parts of the population test twice weekly.

Another key principle of screening is that the cost of testing, case finding and contact tracing should be economically balanced in relation to both expenditure on medical care as a whole and its wider impact on economy. I have not seen a substantial evaluation conducted into this. 

Nor has there been enough analysis of the balance to be struck when it comes to testing school kids. Covid infection in children is generally mild or asymptomatic, with research evidence showing that for most children Covid symptoms resolve in a matter of weeks. Given that we believe a substantial number of 16 to 17 year olds already have antibodies to Covid, the rationale for repeat testing is difficult to understand, especially if reinfection is mild. 

Moreover, although the prevalence of the omicron variant is very high, early data appears to suggest that it is not as likely as delta to result in serious disease and hospitalisation. The extent to which this is due to the variant, or a combination of boosters and high levels of prior infection having established high population immunity, is unknown.   

Forcing healthy contacts to isolate and test unnecessarily was always going to lead to a rerun of the “pingdemic” farce we saw last summer, which ground public services to a halt because of staff absences among generally healthy people responding to the NHS app. What matters more is targeted interventions on the groups who are most at risk and vulnerable, and rebuilding staffing and capacity in health and social care.

It is time the Government reassessed the risk and revised its guidance. The take home messages should be: stay at home with symptoms and that way you will avoid spreading flu and a host of other viral  infections. Tests can give false reassurance and can create false alarms and unnecessary isolation.  

Medicalising children in the absence of good evidence of benefit is harmful and unethical. Governments should support people financially who are ill with symptoms and address the main risk factor for poor outcomes from Covid, which is poverty. Mass testing should be wound down and testing reintegrated into clinical service.”

 

“Het is tijd om te stoppen met Covid massale testen”

Wat belangrijker is, zijn gerichte interventies op degenen die het meest kwetsbaar zijn, en het opnieuw opbouwen van de personeelscapaciteit in de NHS

“Als we terugkijken op deze pandemie, zien we misschien dat een van de duurste en schadelijkste maatregelen het massaal testen van de bevolking was, inclusief schoolkinderen. In heel Groot-Brittannië wordt nog steeds geadviseerd om schoolkinderen regelmatig te testen, soms twee tot drie keer per week. 

Het testen van gezonde kinderen op ziekten is een vorm van screening. Het veronderstelde doel van screening is vroegtijdig ingrijpen mogelijk te maken om ziekten te voorkomen. Aangezien er echter geen algemeen verspreide vroege behandeling voor Covid bestaat, is de enige interventie het doorbreken van de keten van infectie en overdracht, wat de reden is waarom mensen verteld wordt in quarantaine te gaan en contactpersonen zelf te isoleren als ze positief getest worden. 

Maar is deze vorm van screening überhaupt wel nodig? Ondanks de enorme bedragen die de regering aan massale tests heeft besteed, werd in een verslag van het Public Accounts Committee gesteld dat Test and Trace zijn belangrijkste doelstelling, het voorkomen van overdracht, niet had bereikt. Ook werd het programma beschreven als “verwarrend, overdreven en verschrikkelijk duur”. 

Het is hoog tijd dat we de tien klassieke beginselen voor het screenen of massaal testen van gezonde mensen in ere te herstellen, zoals uiteengezet in een rapport van James Wilson en Gunnar Jungner voor de Wereldgezondheidsorganisatie in 1968. Dr. Wilson was zelf een hooggeplaatst medisch ambtenaar op het Ministerie van Volksgezondheid in Engeland, en ongetwijfeld zou hij zich vandaag in zijn graf omdraaien.

Een van de screeningsprincipes is dat er een geschikte test moet zijn. De huidige lateral flow-tests werden aanvankelijk getest op symptomatische mensen, vermoedelijk als hulpmiddel bij de klinische diagnose. Mijns inziens was het oorspronkelijk niet de bedoeling om ze voor massale tests bij gezonde mensen te gebruiken. In Groot-Brittannië worden zij via een vergunning voor uitzonderlijk gebruik ingezet voor massaal gebruik bij asymptomatische mensen.

Geen enkele test is perfect. Fout-negatieve tests zullen voorkomen wanneer de prevalentie van de ziekte hoog is, waardoor valse geruststelling wordt gegeven. Evenzo zijn fout-positieve uitslagen een probleem, vooral als het aantal gevallen daalt, wat leidt tot onnodige quarantaine van mensen en isolatie van contacten. Deze foute resultaten lijken vaker voor te komen bij zelfafnametests, die niet goed zijn geëvalueerd onder de bevolking, laat staan bij kinderen. Desondanks beveelt de regering grote delen van de bevolking aan tweemaal per week te testen.

Een ander belangrijk beginsel van screening is dat de kosten van het testen, het opsporen van gevallen en het traceren van contacten economisch in evenwicht moeten zijn, zowel ten opzichte van de uitgaven voor medische zorg in het algemeen als ten opzichte van de bredere gevolgen voor de economie. Ik heb nog geen substantiële evaluatie gezien die dit heeft onderzocht. 

Evenmin is er voldoende onderzoek gedaan naar het evenwicht dat moet worden gevonden bij het testen van schoolkinderen. COVID19 bij kinderen verloopt over het algemeen mild of asymptomatisch, en uit onderzoek blijkt dat de symptomen van Covid bij de meeste kinderen binnen een paar weken verdwijnen. Aangezien wij denken dat een aanzienlijk aantal 16- tot 17-jarigen al antilichamen tegen Covid heeft, is de beweegreden voor herhalingstests moeilijk te begrijpen, vooral als de herinfectie mild is. 

Hoewel de prevalentie van de omicron-variant zeer hoog is, lijken de eerste gegevens erop te wijzen dat deze variant minder vaak tot ernstige ziekte en ziekenhuisopname leidt dan de delta-variant. Het is onbekend in hoeverre dit te wijten is aan de variant, of aan een combinatie van boosters en een hoge mate van eerdere infectie, waardoor een hoge immuniteit bij de bevolking is ontstaan.   

Gezonde contacten dwingen tot onnodige isolatie en tests zou altijd leiden tot een herhaling van de “pingdemie”-klucht van afgelopen zomer, die de openbare diensten platlegde vanwege het personeelsverzuim onder het over het algemeen gezonde mensen die reageerden op de NHS-app. Wat belangrijker is, zijn gerichte interventies op de groepen die het meeste risico lopen en het kwetsbaarst zijn, en het opnieuw opbouwen van personeel en capaciteit in de gezondheidszorg en de sociale zorg.

Het is tijd dat de regering het risico opnieuw beoordeelt en haar richtlijnen herziet. De boodschap moet zijn: blijf thuis met symptomen, dan voorkom je dat je griep en een heleboel andere virale infecties verspreidt. Tests kunnen valse geruststelling geven en kunnen leiden tot vals alarm en onnodige isolatie.  

Het medicaliseren van kinderen bij gebrek aan goed bewijs dat ze er baat bij hebben, is schadelijk en onethisch. Regeringen moeten mensen die ziek zijn en symptomen vertonen financieel ondersteunen en de belangrijkste risicofactor voor slechte uitkomsten van COVID19, namelijk armoede, aanpakken. Massale tests moeten worden stopgezet en tests moeten worden teruggebracht naar de juiste klinische setting.

De epidemie die er niet was.

Een specialiste infectieziekten, dr. Kathryn Kirkland, had klachten van wekenlang aanhoudend en hevig hoesten. Ze vroeg zich af of ze wellicht kinkhoest onder de leden had, en liet zich testen. Een PCR op de verwekker – Bordetella Pertussis – bevestigde de diagnose. Vervolgens werd bij 142 andere zorgmedewerkers op basis van een positieve PCR eveneens de diagnose kinkhoest gesteld. Bijna 1000 medewerkers werden in quarantaine geplaatst, en enkele duizenden andere zorgmedewerkers gevaccineerd tegen kinkhoest en ook behandeld met antibiotica.

Acht maanden daarna kregen alle medewerkers van de directie van het ziekenhuis een e-mail die hen met stomheid sloeg. De uitbraak van kinkhoest bleek vals alarm te zijn, gebaseerd op vals-positieve uitslagen. In het referentiecentrum van het Centers of Disease Control bleven alle kweken negatief. Waarschijnlijk waren de klachten van aanhoudend hoesten simpelweg het gevolg van een infectie met een gebruikelijke ziekteverwekker. Dr. Elizabeth Talbot, epidemioloog en hoofd van de New Hampshire Departement of Health and Human Services zei er het volgende over: “To say that the episode was disruptive was an understatement. You cannot imagine. I had a feeling at the time that this gave us a shadow of a hint of what it might be like during a pandemic flu epidemic. (“Om te zeggen dat de episode ontwrichtend was, was een understatement. Je kunt het je niet voorstellen. Ik had toen het gevoel dat dit ons een schaduw van een hint gaf van hoe het zou kunnen zijn tijdens een griepepidemie.”)  Deze ‘uitbraak’ van kinkhoest, die in werkelijkheid geen uitbraak bleek te zijn, laat ons zien tot welke dramatische gevolgen onoordeelkundig gebruik van diagnostische testen kan leiden, als deze worden gebruikt voor een toepassing waarvoor zij uitdrukkelijk niet bedoeld zijn.

En ja, COVID19 is een echte diagnose, veroorzaakt door een echt virus. Maar dat doet niets af aan het feit dat diagnostische testen niet bedoeld zijn voor het kritiekloos massaal screenen van mensen zonder symptomen, maar juist als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose bij mensen mèt klachten en symptomen. Aan het eindeloos en massaal testen zonder nut en zonder doel komt op deze manier nooit een eind

Testmaniakale Hogepriesters

Tot op de dag van vandaag is er zelfs geen schatting van wat deze door de Hogepriesters van het OMT geïnitieerde testmanie de maatschappij kost en wat ze de maatschappij oplevert. Niemand weet of, en zo jahoeveel mensenlevens door het massale testen gered werden – en hoeveel gezonde levensjaren het kost door het steeds opnieuw instellen van maatregelen op basis van nietszeggende besmettingscijfers. In ieder geval blijkt dat het suïcidepercentage onder jongvolwassenen met 15% is toegenomen.58 Dat vinden de Hogepriesters van het OMT niet zo erg, want dat voorkomt dat ze druk op de ziekenhuisbedden doen toenemen. Ziekenhuisbedden die zij toch al niet zouden bezetten, omdat de kans op ernstige ziekte en overlijden voor jongvolwassenen zeer laag is.

Ook Peter Doshi – editor van British Medical Journal – wijst nog eens nadrukkelijk op het feit dat de pandemie als gevolg van het gevoerde beleid niet vanzelf stopt59: “There is no universal definition of the epidemiological parameters of the end of a pandemic. By what metric, then, will we know that it is actually over? The World Health Organization declared the COVID-pandemic, but who will tell us when it’s over? (“Er is geen universele definitie van de epidemiologische parameters van het einde van een pandemie. Volgens welke maatstaf zullen we dan weten dat hij werkelijk voorbij is? De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de COVID-pandemie uitgeroepen, maar wie zal ons vertellen wanneer zij voorbij is?) Om kort daarna het volgende te schrijven: “The notion, reinforced by dashboards, that a pandemic ends when cases or deaths drop to zero is at odds with the historical evidence that substantial influenza morbidity and mortality continues to occur, season after season, between pandemics”.  (“Het door dashboards versterkte idee dat een pandemie eindigt wanneer het aantal ziektegevallen of sterfgevallen tot nul is gedaald, is in strijd met het historische bewijs dat er tussen pandemieën door, seizoen na seizoen, een aanzienlijke mate van ziekte en sterfte door influenza blijft voorkomen”.

Met andere woorden: zolang het testen niet stopt, stopt de pandemie niet. En zolang de pandemie niet stopt, stopt het testen niet.

De aanklacht tegen de Hogepriesters van het OMT

Het is zeer teleurstellend zijn en getuigt van een ontstellende wetenschappelijke armoede, dat op 14 januari 2022 de verdediging van de discipel van het OMT in essentie wederom bestond uit twee onderdelen: 1. De Hogepriesters van het OMT hebben het beste met het volk voor en 2. De Hogepriesters van het OMT weten wat het beste voor het volk is: Men kan het vergelijken met een volk dat in de woestijn loopt en deze nog nauwelijks te lezen tekst op twee afgesleten bordjes ziet, om na bijna twee jaar verder sjokken op de kale vlakte, opnieuw deze bordjes voorbij ziet komen. En het volk zich vervolgens realiseert dat men een hele grote ronde heeft gelopen en terug is bij het beginpunt. Het is de samenvatting van twee jaar coronabeleid van de Raad van Commissarissen van de OMT-Tempel, op basis van de adviezen van de Hogepriesters van het OMT. Diep religieuze aanhangers van Scientisme: de heilige overtuiging van hun eigen grote en onfeilbare gelijk, overgoten met een vies ruikend sausje dat zij voor wetenschap door willen laten gaan.

De rechterlijke macht staat erbij en kijkt er naar. Zij blijft aan de zijlijn toekijken, met het zwaard op de rug, de blinddoek voor de ogen, met de Hogepriesters van het OMT in de ene schaal, zonder maatschappelijk contragewicht in de andere. Zoals zij blind en doof voor de werkelijkheid toekeek, hoe in het toeslagenschandaal burgers meedogenloos werden vermorzeld door de verschillende kabinetten Rutte, in samenwerking met een almachtige belastingdienst. Om deemoedig haar lege excuses aan te bieden aan de slachtoffers toen het kwaad al geschied was, welke zelfs na beëdiging van een exacte kopie van het hiervoor gevallen Rutte-kabinet nu nog steeds niet is hersteld. Vervang het woord ‘belastingdienst’ door het woord ‘OMT’ en het volgende schandaal tekent zich al af aan de horizon. Wederom houdt de rechterlijke macht zich afzijdig en zal zij opnieuw over enkele jaren deemoedig haar holle excuses aanbieden.

Want tot nu toe heeft de voorzieningenrechter zich in haar oordeel verscholen achter de argumentatie van de discipel van de Hogepriesters van het OMT: ad absurdum kan men stellen dat zelfs al had het demissionair kabinet besloten Klungelsmurf en Brilsmurf als Hogepriesters aan te stellen, dat de marginale toetsing van de voorzieningenrechter uit niet meer zou bestaan dan het controleren van de naambordjes op hun paddenstoelhuisjes, om te controleren daar wel het woord ‘expert’ op staat.

Zoals Lucas Bergkamp – arts en advocaat – in een opiniestuk voor Wynia’s Week schreef60: “De rechterlijke macht beschermt de macht, niet het recht”. Hij had het niet treffender kunnen verwoorden.

Het wordt de allerhoogste tijd om deze Hogepriesters van het OMT uit hun tempel te jagen en die OMT-tempel tot op het fundament af te breken, waarbij we al dansend de sloophamers hun werk kunnen laten doen. Nous, on veut, continuer à danser encore. Nous continuerons à danser. Ongeacht hoeveel Hogepriesters van het OMT er ook zijn die ons dit willen ontzeggen.

En op die plaats een monument op te richten à la de Freedom Tower, om ons eraan te herinneren dat we nooit meer mogen toestaan dat een verzameling van incompetente en amateuristische pseudowetenschappers  – ofwel de fanatieke aanhangers van het Scientisme-geloof – in de maatschappij zo ongelofelijk veel schade aanrichten.

 

 1. Besmettingsexplosie ziekenhuispersoneel: ’Het loopt uit de klauwen’ | Binnenland | Telegraaf.nl. Accessed January 8, 2022. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1869079115/besmettingsexplosie-ziekenhuispersoneel-het-loopt-uit-de-klauwen
 2. Doshi P. Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us. BMJ. 2020;371. doi:10.1136/BMJ.M4037
 3. Keehner J, Horton LE, Pfeffer MA, et al. SARS-CoV-2 Infection after Vaccination in Health Care Workers in California. New England Journal of Medicine. 2021;384(18):1774-1775. doi:10.1056/NEJMC2101927/SUPPL_FILE/NEJMC2101927_DISCLOSURES.PDF
 4. Hacisuleyman E, Hale C, Saito Y, et al. Vaccine Breakthrough Infections with SARS-CoV-2 Variants. New England Journal of Medicine. 2021;384(23):2212-2218. doi:10.1056/NEJMOA2105000/SUPPL_FILE/NEJMOA2105000_DISCLOSURES.PDF
 5. Het grote Corona-Vaccinatiedebat (deel 2): Vaccinatie stopt transmissie coronavirus niet – YouTube. Accessed January 8, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=oMXxTF3aIA4
 6. Acharya CB, Schrom J, Mitchell AM, et al. No Significant Difference in Viral Load Between Vaccinated and Unvaccinated, Asymptomatic and Symptomatic Groups Infected with SARS-CoV-2 Delta Variant. medRxiv. Published online September 29, 2021:2021.09.28.21264262. doi:10.1101/2021.09.28.21264262
 7. Sano K, Bhavsar D, Singh G, et al. Efficient mucosal antibody response to SARS-CoV-2 vaccination is induced in previously infected individuals. medRxiv. Published online December 11, 2021:2021.12.06.21267352. doi:10.1101/2021.12.06.21267352
 8. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. medRxiv. Published online August 25, 2021:2021.08.24.21262415. doi:10.1101/2021.08.24.21262415
 9. Wang R, Chen J, Wei GW. The evolution of the mechanisms of SARS-CoV-2 evolution revealing vaccine-resistant mutations in Europe and America. ArXiv. 2021;12(49). Accessed January 15, 2022. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34642638
 10. Kennedy DA, Read AF. Why does drug resistance readily evolve but vaccine resistance does not? doi:10.1098/rspb.2016.2562
 11. Roland Pierik houdt het onderzoek naar vaccinaties voor gezien: ‘De puzzel is gelegd’ – Folia. Accessed January 15, 2022. https://www.folia.nl/actueel/149442/roland-pierik-houdt-het-onderzoek-naar-vaccinaties-voor-gezien-de-puzzel-is-gelegd
 12. Twitterende rechtsfilosoof Roland Pierik: Geef alleen gevaccineerden toegang tot de universiteit | Trouw. Accessed January 15, 2022. https://www.trouw.nl/binnenland/twitterende-rechtsfilosoof-roland-pierik-geef-alleen-gevaccineerden-toegang-tot-de-universiteit~b79db966/
 13. OMT-lid en kinderarts Illy: ‘Met vaccineren kinderen maak je kans op schoolsluiting zo klein mogelijk’ | Gezond | AD.nl. Accessed January 15, 2022. https://www.ad.nl/gezond/omt-lid-en-kinderarts-illy-met-vaccineren-kinderen-maak-je-kans-op-schoolsluiting-zo-klein-mogelijk~a967fd68/
 14. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. medRxiv. Published online August 25, 2021:2021.08.24.21262415. doi:10.1101/2021.08.24.21262415
 15. Smith R. Peer review: a flawed process at the heart of science and journals. Journal of the Royal Society of Medicine. 2006;99(4):178. doi:10.1258/JRSM.99.4.178
 16. Smith R. Classical peer review: An empty gun. Breast Cancer Research. 2010;12(SUPPL. 4):1-4. doi:10.1186/BCR2742/COMMENTS
 17. Savory Institute. Accessed January 8, 2022. https://savory.global/
 18. Report 50 – Hospitalisation risk for Omicron cases in England | Faculty of Medicine | Imperial College London. Accessed December 25, 2021. https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-50-severity-omicron/
 19. Scheuer C, Boot E, Carse N, et al. Severity of Omicron variant of concern and vaccine effectiveness against symptomatic disease: national cohort with nested test negative design study in Scotland. G. Balint, Antala B, Carty C, Mabieme JMA, Amar IB, Kaplanova A, eds. https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/severity-of-omicron-variant-of-concern-and-vaccine-effectiveness-
 20. Wolter N, Jassat W, Walaza S, et al. Early assessment of the clinical severity of the SARS-CoV-2 Omicron variant in South Africa. medRxiv. Published online December 21, 2021:2021.12.21.21268116. doi:10.1101/2021.12.21.21268116
 21. Lewnard JA, Hong VX, Patel MM, Kahn R, Lipsitch M, Tartof SY. Clinical outcomes among patients infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant in southern California. medRxiv. Published online January 11, 2022:2022.01.11.22269045. doi:10.1101/2022.01.11.22269045
 22. Tartof SY, Slezak JM, Fischer H, et al. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)02183-8
 23. Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR, et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. https://doi.org/101056/NEJMoa2114114. Published online October 6, 2021. doi:10.1056/NEJMOA2114114
 24. Transmissie na vaccinatie | Advies | Gezondheidsraad. Accessed January 14, 2022. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/05/20/transmissie-na-vaccinatie
 25. Interim guidance on the benefits of full vaccination against COVID-19 for transmission and implications for non-pharmaceutical interventions. Accessed January 14, 2022. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-benefits-full-vaccination-against-covid-19-transmissionEcdc. Risk of SARS-CoV-2 transmission from newly-infected individuals with documented previous infection or vaccination. Published online 2021. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk-of-transmission-and-reinfection-of-SARS-CoV-2-following-vaccination.pdf
 26. Tartof SY, Slezak JM, Fischer H, et al. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. www.thelancet.com. Published online 2021. doi:10.1016/S0140-6736(21)02183-8
 27. Why Is Omicron So Contagious? – Scientific American. Accessed January 6, 2022. https://www.scientificamerican.com/article/why-is-omicron-so-contagious/
 28. USS Milwaukee Remains in Port as Sailors Test Positive for COVID-19 > United States Navy > display-pressreleases. Accessed January 8, 2022. https://www.navy.mil/Press-Office/Press-Releases/display-pressreleases/Article/2883595/uss-milwaukee-remains-in-port-as-sailors-test-positive-for-covid-19/
 29. Ic-personeel massaal besmet na kerstviering | Buitenland | Telegraaf.nl. Accessed January 8, 2022. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1862250796/ic-personeel-massaal-besmet-na-kerstviering
 30. Busreis oud-parlementariërs blijkt brandhaard corona | Binnenland | Telegraaf.nl. Accessed January 8, 2022. https://www.telegraaf.nl/nieuws/436494774/busreis-oud-parlementariers-blijkt-brandhaard-corona
 31. Iedereen geboosterd én toch een uitbraak, hoe kan dat? Onderzoek naar feestje waarop 21 mensen besmet raakten | Gazet van Antwerpen. Accessed January 8, 2022. https://www.gva.be/cnt/dmf20211230_92054858
 32. Kuhlmann C, Mayer CK, Claassen M, et al. Breakthrough infections with SARS-CoV-2 Omicron variant despite booster dose of mRNA vaccine. Published online December 9, 2021. Accessed December 12, 2021. https://papers.ssrn.com/abstract=3981711
 33. Brandal LT, MacDonald E, Veneti L, et al. Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in Norway, November to December 2021. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin. 2021;26(50):2101147. doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.50.2101147/CITE/PLAINTEXT
 34. Rapport om omikronvarianten. Published online 2021. https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-15122021-m3nr
 35. Holm C, Phd H, Blicher A, et al. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. medRxiv. Published online December 23, 2021:2021.12.20.21267966. doi:10.1101/2021.12.20.21267966
 36. Majra D, Benson J, Pitts J, Stebbing J. SARS-CoV-2 (COVID-19) superspreader events. Journal of Infection. 2021;82(1):36-40. doi:10.1016/J.JINF.2020.11.021
 37. Lakdawala SS, Menachery VD. Catch Me if You Can: Superspreading of COVID-19. Trends in Microbiology. 2021;29(10):919. doi:10.1016/J.TIM.2021.05.002
 38. Nederlandse hoogleraar in Denemarken: ‘Ze zien omikron hier als het begin van het einde van de crisis’ | Het Parool. Accessed January 14, 2022. https://www.parool.nl/wereld/nederlandse-hoogleraar-in-denemarken-ze-zien-omikron-hier-als-het-begin-van-het-einde-van-de-crisis~b244caf1/
 39. Chia PY, Ong SWX, Chiew CJ, et al. Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study. medRxiv. Published online July 31, 2021:2021.07.28.21261295. doi:10.1101/2021.07.28.21261295
 40. Kim MC, Cui C, Shin KR, et al. Duration of Culturable SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with Covid-19. New England Journal of Medicine. 2021;384(7):671-673. doi:10.1056/NEJMC2027040/SUPPL_FILE/NEJMC2027040_DISCLOSURES.PDF
 41. Jaafar R, Aherfi S, Wurtz N, et al. Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates. Clinical Infectious Diseases. 2021;72(11):e921-e921. doi:10.1093/CID/CIAA1491
 42. Regering en OMT onderbouwen QR-code met onbetrouwbare modellen – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek. Accessed January 6, 2022. https://www.ftm.nl/artikelen/basis-qr-code-twijfelachtig?share=%2F7gJSBE8BlhZr4Lv5Ly9m7mMCaJM4POe42ZHuJuwQh5xrEVoY%2BxF%2Fd%2FQ3rkMFQ%3D%3D
 43. Statistici kraken ook nieuwe onderbouwing coronapas: ‘Dit is een bierviltje-berekening’ – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek. Accessed January 6, 2022. https://www.ftm.nl/artikelen/qr-code-update?share=hWJIbjCtrj1LZThj4%2BikMm8mEdmmx7Lq6YvvGf25FpXRvS02IOH5gL4ufUpXzg%3D%3D
 44. Nederland zat een maand in lockdown. Was dat wel nodig? | NOS. Accessed January 15, 2022. https://nos.nl/artikel/2413138-nederland-zat-een-maand-in-lockdown-was-dat-wel-nodig
 45. Bijlage 2 bij advies OMT 130 – Rol van zelftesten in het testlandschap | Publicatie | Rijksoverheid.nl. Accessed January 15, 2022. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/22/bijlage-2-bij-advies-omt-130-rol-van-zelftesten-in-het-testlandschap
 46. Abeles SR, Pride DT. Molecular Bases and Role of Viruses in the Human Microbiome. Journal of Molecular Biology. 2014;426(23):3892-3906. doi:10.1016/J.JMB.2014.07.002
 47. Woloshin S, Patel N, Kesselheim AS. False Negative Tests for SARS-CoV-2 Infection — Challenges and Implications. New England Journal of Medicine. 2020;383(6):e38. doi:10.1056/NEJMP2015897/SUPPL_FILE/NEJMP2015897_DISCLOSURES.PDF
 48. Dinnes J, Deeks JJ, Berhane S, et al. Rapid, point-of-care antigen and molecular-based tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021;2021(3). doi:10.1002/14651858.CD013705.PUB2/MEDIA/CDSR/CD013705/IMAGE_N/NCD013705-TST-050.PNG
 49. Cochrane | Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Accessed January 15, 2022. https://www.cochrane.org/
 50. Koh WC, Naing L, Chaw L, et al. What do we know about SARS-CoV-2 transmission? A systematic review and meta-analysis of the secondary attack rate and associated risk factors. PLOS ONE. 2020;15(10):e0240205. doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0240205
 51. Prosser A, Helfer B, Streiner DL. Evaluating the number of unvaccinated people needed to exclude to prevent SARS-CoV-2 transmissions. medRxiv. Published online December 11, 2021:2021.12.08.21267162. doi:10.1101/2021.12.08.21267162
 52. Skittrall JP, Fortune MD, Jalal H, et al. Diagnostic tool or screening programme? Asymptomatic testing for SARS-CoV-2 needs clear goals and protocols. The Lancet Regional Health – Europe. 2021;1. doi:10.1016/J.LANEPE.2020.100002
 53. It’s time to end Covid mass testing. Accessed January 7, 2022. https://www.telegraph.co.uk/news/2022/01/06/time-end-covid-mass-testing-especially-children/
 54. Larkin M. Curbing false positives and pseudo-epidemics. The Lancet Infectious Diseases. 2007;7(3):186. doi:10.1016/S1473-3099(07)70044-0
 55. Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t – The New York Times. Accessed January 7, 2022. https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html
 56. PCR Tests and the Rise of Disease Panic ⋆ Brownstone Institute. Accessed January 7, 2022. https://brownstone.org/articles/pcr-tests-and-the-rise-of-disease-panic/
 57. ‘Aantal suïcides onder jongvolwassenen toegenomen met 15 procent’ – NRC. Accessed January 16, 2022. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/14/aantal-suicides-onder-jongvolwassenen-toegenomen-met-15-procent-a4079283
 58. Robertson D, Doshi P. The end of the pandemic will not be televised. BMJ. 2021;375:e068094. doi:10.1136/BMJ-2021-068094
 59. Lockdowns: de rechter biedt machtsbescherming, geen rechtsbescherming – Wynia’s Week. Accessed January 15, 2022. https://www.wyniasweek.nl/lockdowns-de-rechter-biedt-machtsbescherming-geen-rechtsbescherming/

 

Inzoomen
Kleur & Contrast