Jan Bonte, Willem en Tom: sektarisme viert hoogtij in tijden van despotie

Jan Bonte is terug op de plek waar hij twee jaar geleden zijn rol in de vrije media begon: Blue Tiger Studio. Het fanatisme, blindheid en dwangmatige doordrijverij van eigen gelijk, gepaard aan een even blind negeren van elke vorm van twijfel, kritiek en debat. Ziedaar de sektarische tijdgeest in het despotische tijdsgewricht.