Mondkapjes? We moeten er nu echt mee kappen!

 

Op 11 september 2022 verscheen in de Berliner Zeitung een interview met Peter Walger, afdelingshoofd van de afdeling Intensive Care en Infectieziekten van het Evangelischer Krankenhaus Bonn en lid van het bestuur van de Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH).[1] Het artikel gaat over de veranderingen in de Duitse Infektionsschutzgesetz, de Duitse tegenhanger van de Wet publieke gezondheidszorg, waarin mondkapjes een belangrijke rol spelen. Hij benoemt alle argumenten tegen het verplichten van het dragen van een mondkapje door de algehele bevolking, ongeacht of het nu om een FFP2-masker gaat of een chirurgisch mondneusmasker.[2]

Het zijn dezelfde argumenten die ik eind 2020 in meerdere blogs de revue heb laten passeren, en die ik nu opnieuw uitgesproken zie worden door een ter zake deskundige.[3] [4] Omdat deze regering voornemens is om ook mondkapjes op te nemen in de Wet publieke gezondheidszorg, vind ik dit interview zo belangrijk dat ik het in het Nederlands heb vertaald.

Natuurlijk weet ik dat onze regering, beleidsmakers en vele experts heel goed wisten dat mondkapjes niets bijdroegen aan de beperking van de transmissie van SARS-CoV-2. Uit de Wob-documenten bleek dat de regering de mondkapjesplicht alleen invoerde om gehoorzaamheid van de bevolking af te dwingen, zelfs al bleek uit onderzoek dat het gewenste gedrag er niet door bevorderd werd.[5]Net zoals de avondklok er kwam omdat ‘er weinig sociale gehoorzaamheid [is] met betrekking tot de reeds afgekondigde maatregelen’.[6] De mondkapjes en de avondklok als zweep van de overheid om het domme volk in de pas te laten lopen. Het past in het geheel van alle coronamaatregelen, waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs bestond. Die onderbouwing vonden de diverse leden van het OMT zoals Marc Bonten (‘gewoon een kwestie van boerenverstand’), Karoly Illy (‘vaccinatie is een daad van naastenliefde’) of Menno de Jonge (theoretisch een goed ideetje) ook niet nodig.

Uit dit interview blijkt de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft de mondkapjes, die niet wezenlijk anders is dan voor het begin van de pandemie. Het is dieptreurig dat het zover heeft kunnen komen dat er een mondkapjesplicht werd ingevoerd, en het is van het grootste belang om te voorkomen dat het ooit nog weer zo ver komt. Geef de vrijheid aan diegenen die bang zijn voor ziekte en dood, of simpelweg bang zijn om te leven, om een mondkapje te dragen. Mijn zegen hebben ze.

Maar we moeten ervoor waken dat wij, maar vooral onze kinderen, opnieuw blootgesteld worden aan gedragsexperimenten van ‘wetenschappers’ die in hun scoringsdrang met ethische normen en waarden hun uitermate magere wetenschappelijke billetjes afvegen. We moeten ze niet opnieuw de kans geven onze kinderen de meest basale vorm van communicatie af te pakken: de mimiek. En het belangrijkste is misschien nog wel: we mogen ze nooit meer in de gelegenheid geven om de lach van onze kinderen achter een stoffen of papieren vodje gevangen te zetten.

Mondkapjes? We moeten er nu echt mee kappen.

 

 

Expert over maskers tegen Corona: “Er is een gebrek aan bewijs voor verplichte FFP2”.

Maskers kunnen beschermen, maar zijn onnodig voor de meerderheid van de bevolking, zegt Peter Walger van de Duitse Vereniging voor Ziekenhuishygiëne.

 

Mondkapjes in de bus en in de trein, maar in het vliegtuig niet. Op 1 oktober treedt een nieuwe wet inzake infectiebescherming in werking. Mondneusmaskers spelen daarin een centrale rol. Peter Walger is een expert in ziekenhuishygiëne. Hij legt uit wanneer maskers goede bescherming kunnen bieden, maar waarom ze desondanks voor de meeste mensen overbodig zijn – en waarom het masker van bondsminister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) niet goed past.

Meneer Walger, de Duitse ziekenhuizen hebben in de twee en een half jaar van de coronapandemie veel ervaring opgedaan met maskers. Hoe goed beschermen ze tegen het virus?

“Medische maskers zijn een van de beste maatregelen ter bescherming tegen infectie, zowel voor zichzelf als voor de ander. Er zijn duidelijke regels voor medisch personeel. Maskers zijn standaard in elk ziekenhuis. Daar wordt overwegend het zogenaamde chirurgisch masker, de chirurgische mond-neusbescherming, gedragen en in bijzondere situaties met een verhoogd infectierisico wordt ook het FFP2-masker gedragen. Onder experimentele omstandigheden filtert het FFP2-masker een groter deel van de aërosolen en dus ook van de virussen. In de echte wereld geldt dit echter alleen als het masker perfect past en op dichtheid is getest.”

Wat betekent “optimale pasvorm”?

“Er zijn verschillende maskers voor verschillende hoofdtypes. Het is belangrijk dat het juiste masker kan worden gekozen, dat het correct dragen wordt getraind en dat het masker goed aansluit. Een optimaal passend masker moet één band hebben die over het achterhoofd gaat en één die over de achterkant van de nek gaat. Het is vooral belangrijk te testen of het masker goed past, met een geurtest onder afscherming.”

Dit kan toch alleen in een ziekenhuis zo werken?

“Het werkt daar niet eens. In werkelijkheid staat het medisch personeel slechts één type masker ter beschikking. De lektest vindt meestal niet plaats. Of het masker goed afsluit, ligt meer aan de drager, en er worden veel individuele oplossingen uitgeprobeerd.”

Dus hoe weet je wat beter is: chirurgisch masker of FFP2?

“Er zijn niet voldoende gegevens uit de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld uit directe vergelijkende studies, om dit te staven. Het epidemiologisch bewijs ontbreekt. Tot dusverre beschikken wij alleen over theoretische bevindingen, verkregen in proeven met modellen of onder laboratoriumomstandigheden, die weinig met de werkelijkheid te maken hebben.”

“Karl Lauterbach’s mondkapjes kunnen helemaal niet goed afsluiten”

Wat hebben deze tests uitgewezen, hoe goed beschermen maskers?

“In de modelproeven is er natuurlijk een verschil tussen de maskers, de filterprestaties van de FFP2 maskers zijn beter. In werkelijkheid tonen de tests geen verschil aan tussen de verschillende medische maskers; er is een beschermend effect bij ongeveer 80 procent, ongeacht of FFP2- dan wel chirurgische maskers worden gebruikt.”

Hoe komt het dat het verschil in het laboratorium niet wordt weerspiegeld in de realiteit?

“Wij hebben steekproeven genomen in ziekenhuizen, waarnemingen verricht en ook uitbraken onderzocht waarbij besmettingen plaatsvonden, ondanks het dragen van een FFP2-masker. Het blijkt dat meer dan de helft van het personeel de maskers niet correct draagt, dat ze worden afgezet in kritieke situaties, bijvoorbeeld tijdens pauzes. Bij ongeveer 60 procent van het beroepspersoneel sluit het masker bij de test niet goed af. Dat valt ook op bij hoe Karl Lauterbach zijn masker draagt.”

De federale Minister van Gezondheid?

“Ja, precies. De verschillende maskers die hij in het openbaar draagt hebben elastiekjes die om de oren gaan. De maskers kunnen helemaal niet goed afsluiten, ze moeten onvermijdelijk lekken.”

Als zelfs in een ziekenhuis niet alle werknemers hun maskers correct dragen, hoe moet dat dan in het normale leven werken?

“Het werkt in het ziekenhuis op de plaatsen waar het echt nodig is. Als je te maken hebt met besmettelijke patiënten op een intensive care afdeling, herwikkel je het masker met schuim, maak je een veilige fixatie. Als u echter twee uur met het FFP2-masker werkt, merkt u dat het ademen steeds moeilijker wordt. Dit is vooral een probleem voor oudere mensen of mensen met reeds bestaande aandoeningen.”

Dus voor het dagelijks leven, maakt het uit wat voor masker je draagt?

“Als er geen bewijs is van een verschil tussen een chirurgisch masker en een FFP2-masker in de praktijk, dan heeft het geen zin om de normale bevolking aan te bevelen een FFP2-masker te dragen. Niet alleen omdat de belangrijkste vereisten voor een goed dragen ontbreken. Het kan zelfs schadelijk zijn.”

Waarom?

“Het foutpercentage is groter. Niemand controleert of het masker overal goed op het hoofd past. Er is geen selectie volgens hoofdvorm of opleiding, zoals gebruikelijk is in een ziekenhuis. En, natuurlijk, is er geen lektest.”

Maar zou dit niet op zijn minst moeten gebeuren met de kwetsbare groepen, de ouderen en de pre-zieken?

“In principe geldt hetzelfde als voor ieder ander, met één verschil. Als deze mensen werkelijk een FFP2-masker correct droegen, zoals aanbevolen, zouden zij na een bepaalde tijd kortademig worden. Onbewust dragen zij de maskers daarom meestal zo dat zij toch lucht krijgen, zij ademen door de lekken heen of doen ze gewoon veel vaker af. Als Duitse vereniging voor ziekenhuishygiëne hebben wij er in talrijke verklaringen herhaaldelijk voor gewaarschuwd dat FFP2-maskers in de handen van leken over het algemeen een slechtere bescherming bieden dan chirurgische mond-neusbescherming. Er is echter geen rekening gehouden met de ervaringen van de praktische bescherming tegen infecties; het is altijd de tijd van de theoretici geweest.”

Wat is dan het nut van een wet die FFP2-maskers op bepaalde gebieden voorschrijft?

“Dit is een populistische maatregel en momenteel ook een unieke eigenschap van Duitsland in een Europese vergelijking. Modellen omzetten in een aanbeveling voor de hele bevolking werkt niet.”

Dus weg met de maskers?

“In de meeste gebieden, ja, en voor de meerderheid van de bevolking, ja. Maar als men bang is voor infectie of, in het geval van een nog bestaande kwetsbaarheid, terecht bang is voor ernstige ziekte, dan moet de mensen worden verteld dat het zeer effectief is om een chirurgisch masker te dragen omdat dit in het dagelijks leven beter beschermt. Het is makkelijker te gebruiken. Het brengt mensen niet in de verleiding om ademhalingsmoeilijkheden te vermijden door via de lekken te ademen. Het is de verantwoordelijkheid van het individu om te beslissen welk masker hij kiest. Een verplicht FFP2 is zonder bewijs.”

U raadt FFP2 maskers af?

“Mensen moeten vrij zijn om te kiezen. Anderzijds is er geen wetenschappelijke rechtvaardiging om het dragen van een chirurgisch masker af te raden. We hebben het hier over verplichte staatseisen die te rechtvaardigen moeten zijn. Er is geen bewijs voor verplicht FFP2, en de negatieve aspecten worden niet eens in overweging genomen.”

Is er een voldoende keuze aan geschikte FFP2-maskers?

“Zelfs voor de professionele gezondheidszorg is het antwoord nee. Er zijn nog steeds Chinese importen. Er zijn nog steeds uit China ingevoerde producten die slechts gedeeltelijk zijn verwijderd. Bij een onderzoek vond Stiftung Warentest slechts één type masker dat aan de kwaliteitseisen voldeed. De markt is grotendeels ongecontroleerd.”

“Helaas laten veel mensen zich nog steeds leiden door angst”.

Denemarken, Zwitserland of Groot-Brittannië hebben de pandemie voor beëindigd verklaard. Moet Duitsland hetzelfde doen?

“Voor deze landen, maar ook voor Duitsland, kan worden aangenomen dat veel meer dan 95 % van de bevolking immuunbescherming geniet, hetzij door vaccinatie, hetzij door infectie, hetzij door beide. We zien dit in de ziekenhuizen. Er zijn al maanden geen opnames geweest met covid pneumonie. Als dat gebeurt, is het een zeldzaamheid. Helaas laten veel mensen zich nog steeds leiden door angst. Onze Europese buren hebben erkend dat wij ons in de endemisch-epidemische fase bevinden. Het gevaar van besmetting is grotendeels afgewend, ondanks een virusvariant die zeer besmettelijk is. De strategie in Duitsland had al lang moeten veranderen.”

Wat concludeer je hieruit?

“Degenen die voor zichzelf hebben ingezien dat zij niet langer bang hoeven te zijn omdat zij gevaccineerd zijn of hersteld zijn of beide, hoeven zich niet langer tegen besmetting te beschermen. Maar wie weet dat hij zich moet beschermen, kan dat heel goed met een masker. Voor kwetsbare personen in ziekenhuizen of bejaardentehuizen moeten verdere beschermings-maatregelen worden genomen. Maar dat was al het geval vóór Corona en dat zal ook nodig blijven.”

 

[1] https://www.qualitaetskongress-gesundheit.de/programm/details/referent/peter-walger-275.html
[2] Experte über Masken gegen Corona: „Für eine FFP2-Pflicht fehlen die Belege.” Berliner Zeitung; 11. September 2022.
[3] #mondkappennou https://janbhommel.nl/mondkappennou/
[4] The Ministry of Silly Thoughts: #mondkappennou – Deel 2. https://janbhommel.nl/the-ministry-of-silly-thoughts/
[5] Wob-documenten: Mondkapjesplicht was niet wetenschappelijk en had geen effect op gedragsverandering. https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-mondkapjesplicht
[6] Reconstructie: de desastreuze avondklok en de duistere rol van Jaap van Dissel. Indepen; 25 juli 2022. https://indepen.nl/reconstructie-de-desastreuse-avondklok-en-de-duistere-rol-van-jaap-van-dissel/